STARLIFE

Produkty gratis

Memory game

Propozycje prezentów:

PAKIET:

Problemy:

Biuro obsługi klienta:
+48 655 065 500
dzialsp@starlife.pl
¨

Reklamacje

  1. Regulamin reklamacji opisuje sposób postępowania przy reklamacji wadliwego towaru. Towar jest wadliwy, jeśli nie jest dostarczony w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Za wadę uważa się także dostarczenie innego towaru.
  2. Prawo Kupującego z tytułu wadliwego świadczenia dotyczy wady, której towar nie ma w momencie przejścia ryzyka szkody na Kupującego, choćby nawet objawiła się ona później. Prawo Kupującego może dotyczyć także wady powstałej później, którą Sprzedający spowodował, naruszając swoje obowiązki.
  3. Ryzyko szkody przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie odebrania towaru. Taki sam skutek jest wtedy, gdy Kupujący nie odbierze towaru, chociaż Sprzedający umożliwił mu dysponowanie towarem
  4. Kupujący może odesłać reklamowany towar na adres: STARLIFE s.r.o., Palouky 616, 253 01 Hostivice. Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony, aby w trakcie transportu nie doszło do jego dalszego uszkodzenia, paczka powinna być w sposób widoczny oznaczona „REKLAMACJA” i powinna zawierać: reklamowany towar, kopię dokumentu zakupu, szczegółowy opis wady i dane kontaktowe Kupującego. Bez spełnienia powyższych wymogów identyfikacja pochodzenia i wady towaru jest niemożliwa.


1.1.2021 wchodzą w życie nowe Ogólne Warunki Programu AUTO STARLIFE, system AUTO1.000.
Potrzebujemy Twojej decyzji w terminie do 31. 12. 2020.
Akceptacja = użytkujesz Pojazd dalej.
Brak akceptacji = Pojazd należy zwrócić do centrali STARLIFE do 7.1.2021.

Proszę czekać, trwa ładowanie danych…