STARLIFE

Produkty zadarmo

Pexeso

KATEGÓRIE:

BALÍK:

Problémy:

Call Centrum:
+421 904 729 111, -010
objednavky@starlife.sk

Reklamácie

 • Reklamačný poriadok popisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii vadného tovaru. Tovar je vadný, ak nie je dodaný v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Za vadu sa považuje aj plnenie iného tovaru.
 • Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú tovar nemá pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojich povinností.
 • Nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci tovar, hoci mu s ním Predávajúci umožnil nakladať.
 • Kupujúci môže reklamovaný tovar odoslať na adresu: STARLIFE SK s.r.o., Bajkalská 7, 831 04 Bratislava. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a kontaktné údaje Kupujúceho. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i vady tovaru.


 • Od 1. 1. 2021 budú platiť nové Obchodné podmienky Programu AUTO STARLIFE, režim AUTO1.000.
  Je potrebné vaše vyjadrenie do 31.1.2020.
  Súhlas = jazdíte ďalej.
  Nesúhlas = vozidlo vrátite na centrálu do 7. 1. 2021.

  Počkajte prosím na nahranie dát…