STARLIFE

Produkty gratis

Memory game

Propozycje prezentów:

PAKIET:

Problemy:

Biuro obsługi klienta:
+48 655 065 500
dzialsp@starlife.pl
¨

Ugoda pozasądowa

W przypadku zaistnienia między STARLIFE s.r.o. a konsumentem sporu konsumenckiego, wynikającego z umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi, który nie może zostać rozstrzygnięty w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wyznaczonemu pozasądowemu organowi, powołanemu do rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Konsument może również skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów, ustanowionej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.1.2021 wchodzą w życie nowe Ogólne Warunki Programu AUTO STARLIFE, system AUTO1.000.
Potrzebujemy Twojej decyzji w terminie do 31. 12. 2020.
Akceptacja = użytkujesz Pojazd dalej.
Brak akceptacji = Pojazd należy zwrócić do centrali STARLIFE do 7.1.2021.

Proszę czekać, trwa ładowanie danych…