Zdraví Online – STARLIFE® termékek és rendszer

Termékek ingyen

Memória játék

Kategóriák:

CSOMAG:

Egészségügyi problémák:

Call center:
+36 76 222 333
megrendeles@zdravi.online

STARLIFE Klubtag Etikai kódexe

 1. Minden esetben a tisztességes és becsületes magatartás szabályai szerint fogok eljárni.
 2. Soha nem fogok negatívan nyilatkozni a STARLIFE társaságról, termékeiről, alkalmazottairól, vagy más társaság tagjairól, termékeiről, alkalmazottairól vagy munkatársairól.
 3. Igyekezni fogok, hogy minden vevő elégedett legyen a STARLIFE társaság termékeivel, kifogástalan szolgáltatásokat fogok nyújtani, tájékoztatásaim magas színvonalúak lesznek a STARLIFE társaság szabályzata szerint.
 4. Hitelesen, a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom prezentálni a STARLIFE társaság marketing tervét, és érthető módon fogom elmagyarázni a sikerhez vezető lépéseket.
 5. A szponzorálással kapcsolatos minden feladatot teljesíteni fogom, és a STARLIFE tagokat vezetni fogom, hogy vállalkozásukat felelősségteljesen irányítsák.
 6. Sohasem fogok a STARLIFE társaság rendezvényein próbálkozni egy másik üzlettárs potenciális ügyfelét a saját hálózatomba beszervezni.
 7. Sohasem fogok a STARLIFE társaság képviselőinek más MLM rendszert felajánlani, vagy más vállalkozási lehetőségbe beavatni őket, hogy a STARLIFE társaságban megszűnjön az ő aktív munkája.
 8. Mindig igyekezni fogok maximálisan támogatni a STARLIFE társaság fejlődését.
 9. Sohasem fogom a STARLIFE társaság nevét (információit, kiadványait, rendezvényeit, stb.) más vállalkozási aktivitásra felhasználni.
 10. Sohasem fogok olyasmiben részt venni, ami a STARLIFE társaságnak vagy képviselőinek a tisztességes versenyben kárt okozhatna.
 11. A szabályokat, eljárásokat és a STARLIFE társaság feltételeit be fogom tartani, és ezekkel összhangban fogom vállalkozásom irányítani.
 12. Egyetértek azzal, hogy együttműködésem a STARLIFE társasággal megszűnik abban az esetben, ha megsértem az „Etikai kódexet“, a STARLIFE társaság szabályait vagy feltételeit.
 13. Kötelezem magam, hogy kizárólag egyszer írok alá Szerződést a STARLIFE társasággal. Ha bármely okból a regisztrálásnál duplicitás történik, a STARLIFE társaságnak jogában áll rendszeréből a sorrendben második regisztrációt törölni. Duplicitásnak tekintjük a már regisztrált STARLIFE képviselő regisztrálása cégként, vagy egy családtag regisztrálását, azzal a szándékkal, hogy a STARLIFE rendszer e szabályát kikerüljük. Ugyanez ellenkező esetben is érvényes.
 14. Semmilyen feltételek mellett nem ajánlom fel második Szerződés aláírását egy másik személynek, aki a STARLIFE társasággal már aláírt egy Szerződést és aktív tagja a STARLIFE társaságnak (az aktuális dátumtól számított hat hónapon belül volt vásárlása).
 15. A STARLIFE tagok nem fordulhatnak egy másik STARLIFE taghoz (vagy volt taghoz, aki hat hónapon belül még tag volt) azzal a szándékkal, hogy más downlineba regisztrálja be, vagy, hogy hagyja el mostani pozícióját a hálózatban. Amennyiben ez megtörténik, azonnali hatállyal kizárjuk mindkét tagot: aki az regisztrációt felkínálta, és azt is, aki ezt elfogadta.
 16. Értékesítéskor mindig betartom a STARLIFE társaság árpolitikáját, és nem engedélyezem áron alul kínálni a termékeket, mely számomra ugyan előnyös lenne, de megkárosítana más STARLIFE tagokat. Betartom a STARLIFE árpolitikáját, beleértve a PROMÓAKCIÓKAT, melyeket a STARLIFE központ állapít meg.
 17. Amennyiben gyanú merül fel az Etikai kódex megsértésére, erről figyelmeztetem a DIAMOND pozíciójú támogatómat. Ha nem sikerül a szabálysértést ezen a szinten megoldani, akkor erről írásban tájékoztatom a STARLIFE társaságot.
 18. A STARLIFE társaságnak jogában áll a regisztrációt felülbírálni és jóváhagyni vagy elutasítni a regisztráció napjától számított 60 napon belül. A regisztráció jóváhagyásával minden tag vagy cég, aki a Jelentkezőlapot kitöltötte a STARLIFE társaság független tagjává válik, joga van megvásárolni és forgalmazni a STARLIFE társaság termékeit, valamint használhatja a STARLIFE társaság marketing tervét.
 19. Családtag regisztrálása abban az esetben lehet respektálva, ha képviselője forgalmának maximum 80%-át az ő forgalma képezi. Ez a regisztráció abban az esetben történhet meg, ha a támogató legalább 6 hónapig aktívan dolgozik, eléri a 15.000 BPGV forgalmat, és a STARLIFE központba beadott kérvényét írásban jóváhagytuk.
 20. Tudomásul vettem, hogy a STARLIFE társaságnak jogában áll megváltoztatni és kiegészíteni az Etikai kódexet, valamint az érvényben levő szabályokat a jó és egészségesen működő rendszer érdekében.
 21. A STARLIFE tag a STARLIFE tagsága időtartama alatt nem használhatja fel társaságunk marketingtervét, találkozókat, információkat, termékeit és más ingó és ingatlan vagyont arra, hogy egy másik társaság marketingtervét, lehetőségeit, termékeit és szolgáltatásait támogassa.
 22. A STARLIFE tagok egyetértenek azzal, hogy a STARLIFE társaságot érintő bármilyen, adatokkal, találkozókkal, nevekkel, címekkel, telefonszámokkal kapcsolatos információk bizalmasak és tikosak, és nem lehet egy harmadik fél számára nyilvánossá tenni közvetve, sem közvetlenül.

A STARLIFE társaság kötelezi magát, hogy betartja a képviselők személyi adatainak feldolgozásánál, a személyi adatok védelméről szóló 1995. évi CXIX. Sz. törvényt.
Mindenki, aki a STARLIFE társaság független képviselőjévé válik, köteles következetesen áttanulmányozni a STARLIFE társaság kézikönyvét, amely tartalmazza a társaság és tagjai jogait, kötelezettségeit.
Mindenki, aki a tagság mellett dönt, kötelezi magát a Jelentkezőlapon foglaltak, a STARLIFE társaság Etikai kódexének és a társaság Kézikönyvének utasításainak betartására. Mindezek megsértése a tagság megszüntetéséhez vezethetnek.

A STARLIFE társaság fenntartja a Kézikönyv változtatásának mindenkori jogát. A változtatást a társaság SPEKTRUM folyóiratában hozza nyilvánosságra, vagy INFO E-MAILBEN, illetve tájékoztató szórólapon.

Please wait while loading data…