Zdraví Online – produse și sistem STARLIFE®

Produse gratuite

Joc de Memorie

CATEGORII:

PACHET:

Probleme:

Call center:
0040 725 979 707
infoRO@zdravi.online

Codul de etică al membrului de club STARLIFE

 1. Voi respecta regulile de conduită corectă și onestă în orice condiții .
 2. Nu voi face niciodată o declarație negativă despre STARLIFE, produsele sale, angajații săi sau despre orice altă companie, produsele, angajații sau partenerii acesteia.
 3. Mă voi strădui să mă asigur că toți clienții sunt mulțumiți de produsele STARLIFE, voi oferi servicii impecabile, iar informațiile mele vor fi de un standard ridicat, în conformitate cu politicile STARLIFE.
 4. Voi prezenta autentic, în conformitate cu cunoștințele și conștiința mea, planul de marketing al Companiei STARLIFE și voi explica pașii spre succes într-un mod inteligibil.
 5. Îmi voi îndeplini toate responsabilitățile de sponsorizare și îi voi conduce pe membrii STARLIFE ca să-și gestioneze activitatea în mod responsabil.
 6. Nu voi încerca niciodată să atrag un potențial client al altui partener de afaceri în propria rețea la evenimentele STARLIFE.
 7. Nu voi oferi niciodată reprezentanților STARLIFE un alt sistem MLM și nu voi să iniția o altă oportunitate de afacere, prin care aș putea bloca participarea lor activă în STARLIFE.
 8. Mă voi strădui întotdeauna să ofer sprijinul meu total pentru dezvoltarea STARLIFE.
 9. Nu voi folosi niciodată numele STARLIFE (informații, publicații, evenimente etc.) pentru alte activități de afacere.
 10. Nu voi participa niciodată la nimic care ar putea dăuna Companiei STARLIFE sau reprezentanților acesteia, în condițiile unei concurențe echitabile.
 11. Voi respecta regulile, procedurile, termenii și condițiile companiei STARLIFE și îmi voi conduce activitatea în conformitate cu acestea.
 12. Sunt de acord că dacă încalc „Codul de etică” sau termenii și condițiile Companiei cooperarea mea cu STARLIFE va înceta.
 13. Mă angajez să semnez Contractul cu STARLIFE o singură dată. Dacă din orice motiv există o duplicare a înregistrării, STARLIFE își rezervă dreptul de a anula a doua înregistrare. Duplicarea este înregistrarea unui reprezentant STARLIFE deja înregistrat ca o companie sau înregistrarea unui membru al familiei cu intenția de a eluda această regulă a sistemului STARLIFE. Același lucru este valabil și în cazul invers.
 14. În nici un caz nu voi oferi un al doilea contract unei persoane care a semnat deja un contract cu STARLIFE și este membru activ al STARLIFE (dacă a avut o achiziție în termen de șase luni în urmă de la data curentă).
 15. Membrii STARLIFE nu pot contacta un alt membru STARLIFE (sau fost membru care a fost încă membru în ultimele șase luni) cu intenția de a-l înregistra într-un alt downline sau de a-l face să părăsească poziția actuală în rețea. Dacă se întâmplă acest lucru, vom exclude imediat atât partenerul care a oferit înregistrarea cât și pe cel care a acceptat-o.
 16. La valorificarea produselor respect politica de prețuri a STARLIFE și nu permit ofertarea produselor sub preț, care deși ar putea fi benefic pentru mine, ar putea dăuna altor membri STARLIFE. Ader la politica de prețuri a STARLIFE, inclusiv la PROMOȚIILE stabilite de centrul STARLIFE.
 17. Dacă există suspiciuni cu privire la încălcarea Codului de etică, îl voi avertiza pe sponsorul meu DIAMOND. Dacă încălcarea nu este rezolvată la acest nivel, voi informa STARLIFE în scris.
 18. STARLIFE are dreptul de a revizui și a aproba sau a respinge înregistrarea în termen de 60 de zile de la data înregistrării. Odată cu aprobarea înregistrării, orice membru sau companie care a completat formularul de Cerere pentru a deveni partener independent al STARLIFE are dreptul să cumpere și să comercializeze produsele STARLIFE și să utilizeze planul de marketing al STARLIFE.
 19. Înregistrarea unui membru de familie poate fi realizată dacă cifra sa de afaceri reprezintă max. 80% din rulajul reprezentantului. Această înregistrare se poate face dacă sponsorul a fost activ cel puțin 6 luni, a ajuns la rulajul de 15.000 BPGV, iar cererea sa, înaintată centrulului STARLIFE, a fost aprobată în scris.
 20. Iau la cunoștință că, în interesul unui sistem bun și sănătos, STARLIFE are dreptul să modifice și să completeze Codul de etică și orice reglementări valabile.
 21. Sunt de acord că un partener STARLIFE nu poate folosi, pe durata unui parteneriat STARLIFE, planul de marketing, întâlnirile, informațiile, produsele sau bunurile mobile și imobile ale companiei noastre pentru a promova planurile, oportunitățile, produsele și serviciile unei alte companii.
 22. Ca membru STARLIFE sunt de acord că orice informații despre STARLIFE, referitoare la date, programări, nume, adrese, numere de telefon, sunt confidențiale și secrete și nu pot fi dezvăluite, direct sau indirect, unei terțe părți.

STARLIFE se angajează să respecte prevederile Legii CXIX din 1995 privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor.
Oricine devine reprezentant independent al companiei STARLIFE este obligat să citească Manualul companiei STARLIFE, care stabilește drepturile și obligațiile companiei și ale membrilor acesteia.
Oricine alege să devină membru va fi obligat prin termenii formularului de Cerere, să respecte Codul de etică al companiei STARLIFE și Manualul companiei. Nerespectarea acestui lucru poate duce la încetarea calității de membru.

STARLIFE își rezervă dreptul de a modifica acest Manual în orice moment. Modificarea va fi publicată de companie în revista SPEKTRUM sau în INFO E-MAIL sau într-un buletin informativ.

Vă rugăm, să așteptați, se încarcă datele