Zdraví Online – produkty a systém STARLIFE®

Produkty zdarma

Kategorie:

BALÍČEK:

Potíže:

Call Centrum:
+420 737 252 404, -405
objednavky@zdravi.online

ACTIVITY WATER STARLIFE

- pracuje na principu reverzní osmózy
- zapojuje se na vodovodní řad (nejlépe pod kuchyňskou linku)
- je součástí balíčku za zvýhodněnou cenu

Zdravý životní styl – Voda

Jakou vodu pít?
Existuje pouze jedna odpověď – čistou.

Voda to je H2O; vodík, kyslík a nic víc. Všechno další, co v ní je, vodu znečišťuje. Voda z kohoutku bohužel obsahuje mimo H2O řadu různých látek, je to taková chemická polévka. Jsou v ní mýdla, detergenty, kyselina sírová, pesticidy, umělá hnojiva, fenol, chlór, fluór, železo, měď, rtuť, sodík a celá spousta jiných látek.

Dr. Maria Błaszczyszyn, biochemička a terapeutka
Ordinace přírodní medicíny KOMED, Varšava

ČLOVĚK SE SKLADÁ ZE 70 % Z VODY
Celkové množství vody nacházející se v organismu je vyměněno v průběhu 20 dnů. Je zřejmé, že při takovém obrovském významu vody pro lidský život je velmi důležitá její vhodná kvalita.

Voda musí být čistá, protože pokud obsahuje jakékoliv škodlivé látky, budou tyto dopraveny i do těch nejvzdálenějších zákoutí našeho organismu.

Nejen přímo požívaná voda musí být zbavena škodlivých složek - vysoká kvalita vody je také nezbytná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale i v medicíně.

Číst dále Skrýt

Vody na zemi představují spojené nádoby a jsou ve stálém pohybu. Dokonce i hlubinné vody (včetně minerálních), které nebyly po miliony let narušeny (člověk k nim totiž neměl přístup), jsou dnes promísené s kontaminovanými povrchovými vodami, jež se stávají doplňkem každého litru minerální vody čerpané na povrch.

Žijeme v divné době – na jedné straně nás těší ohromný civilizační rozvoj a rádi využíváme jeho předností, na druhé straně však trpíme stále větším počtem chorob (včetně civilizačních), neboť kontaminace životního prostředí člověka nebyla nikdy dosud tak velká. Spolu s růstem produkce veškerého zboží roste rovněž množství odpadu v podobě odpadků, odpadních vod, organických chemických sloučenin při jejich roční produkci 150 milionů tun. Jedna třetina této produkce se neodvratně dostává v podobě odpadů a odpadních vod do životního prostředí. Mezi organickými chemickými sloučeninami jsou nejvíce nebezpečné ty, které se snadno a rychle rozpouštějí ve vodě (je jich v současnosti více než 2.500), a mezi nimi jsou nejhorší rakovinotvorné sloučeniny.

Chemické sloučeniny rozpuštěné v povrchových vodách, které jsou surovinou k výrobě pitné vody ve vodárenských podnicích, procházejí 100% všemi etapami čištění, jež ve vodárnách probíhají. Vodárenské podniky začaly ve velké míře vznikat na přelomu 19. a 20. století pouze a výlučně za účelem dezinfekce vody a ochrany spotřebitelů vody před epidemiemi nakažlivých chorob. Než je voda, která je nejčastěji říční, podrobena dezinfekci chlórem, prochází ve vodárenských podnicích mechanickým čištěním, kdy se z ní postupně odstraňuje písek, kal, jíl, zbytky rostlin atp., a takto získává bezvadný vzhled. Tento vzhled vody však v žádném případě neznamená, že je voda čistá, zdravá a bezpečná, protože se v ní nadále vyskytují všechny chemické sloučeniny, které jsou neviditelné a chuťově a čichově nezjistitelné. Hygienická kontrola je povinna prověřovat, zda koncentrace jedů uvedených v zákoně nepřekračují určené limity.

Na množství jedů ve vodě jsou limity??! Pitná voda by neměla obsahovat žádné jedy, ani v minimálním množství.

Jestliže příslušné vědecký týmy zkoumají zdravotní důsledky systematické konzumace jednotlivých choroboplodných sloučenin ve vodě za účelem stanovení přípustné koncentrace, znamená to, že se vždy zaměřují pouze na jednu vybranou chemickou sloučeninu. Nikdy nezkoumají reakci nás spotřebitelů na konzumaci několika či několika desítek toxinů současně, protože takové výzkumy není možné provádět.

Nebezpečným tempem narůstá počet žen a mužů neschopných počít dítě, máme vysokou úmrtnost novorozenců, miminka přicházejí na svět s alergiemi na mléčnou bílkovinu a s jinými vadami, rapidně vzrůstá počet alergií, zvyšuje se nemocnost a počet úmrtí v důsledku nádorových onemocnění. Dosahujeme rekordních výsledků v počtu nádorových onemocnění a úmrtí v důsledku těchto onemocnění. O tom, že nádorová onemocnění jsou výsledkem působení konzumované chemie, svědčí nejlépe případy onemocnění rakovinou močového měchýře (protože naše moč je tak jedovatá) a onemocnění rakovinou tlustého střeva (protože rovněž ve výkalech je příliš mnoho jedů). Počet alergiků roste v našem státě geometrickou řadou, protože se jejich počet každých 20 let zdvojnásobí. Pokud se toto tempo nezmění, budeme mít ještě v tomto století více alergiků než lidí, kteří těmito problémy ještě netrpí.

Dosud nebyly provedeny seriózní výzkumy, které by se týkaly negativního vlivu jedů konzumovaných spolu s vodou, na lidský organismus. Nelze rovněž předpokládat, že by se takové výzkumy v nejbližší době prováděly, protože žádné průmyslové odvětví ani zdravotnictví nemá na těchto výzkumech zvláštní zájem :(

Je potřeba mít zdravou čistou vodu. Opravdu.

H2O
Voda je jednou z nejdůležitějších složek prostředí, ve kterém žijeme, kromě vzduchu je základním prvkem nezbytným k životu. O jejím nezastupitelném významu svědčí skutečnost, že její obsah v organismu je 70 až 90 % a mění se s věkem; u tří měsíčního plodu je to asi 90 %, u novorozenců přibližně 80 % a u dospělého člověka 70 % vody.

Voda se nachází ve všech tkáních našeho ústrojí, i když její rozmístění je nerovnoměrné. Voda se podílí na vstřebávání živin ve střevech a také na výživě buněk. V průběhu trávení je potrava převáděna do stavu umožňujícího její rozpuštění ve vodě a je rozložena na drobné částečky pronikající střevní stěnou do krve a intracelulární tekutiny, a odtud pak do buněk.

Voda je v těle dopravníkem a regulátorem tepla – absorbuje jeho přebytek a vylučuje jej odpařováním přes kůži a také dýchacími ústrojím. Podílí se na všech biochemických reakcích, zvlhčuje sliznice, oční bulvy a zajišťuje pohyblivost kloubů. Dospělý člověk může přežít bez jídla déle než měsíc, ale bez vody jen několik dní. Její nedostatečný přísun vede k rychlé dehydrataci organismu - nedostatek vody přibližně v 10 % tělesné hmotnosti způsobuje tělesné a duševní poruchy a ztráta 20 % může vést dokonce ke smrti.

Denní potřeba pro člověka je přibližně 2,5 litrů vody.

Voda
 • se podílí na vstřebávání živin ve střevech
 • je v těle dopravníkem a regulátorem tepla
 • se podílí na všech biochemických reakcích
 • zvlhčuje sliznice, oční bulvy
 • zajišťuje pohyblivost kloubů

ČLOVĚK JE TAKOVÝM, JAKÁ JE VODA, KTEROU PIJE.

Názvosloví

Zájemce = člověk, který má zájem o AWS
Vlastník AWS = člověk, který si zakoupil AWS

Technik AWS
 • ten, kdo provádí první instalaci AWS na vodovodní řád
 • pověřen a placen společností STARLIFE
 • prokazuje se certifikační kartičkou od společnosti STARLIFE s oprávněním k instalaci
 • společnost STARLIFE mu poskytne do komise (mini sklad AWS) několik kusů AWS k dispozici
 • pokud prošel školením AWS a úspěšně zvládl závěrečný souhrnný test, může fungovat i jako Manager AWS
 • seznam techniků je uveden na webové stránce STARLIFE v sekci Tým

Manager AWS
 • reprezentant společnosti STARLIFE, který prošel školením AWS a úspěšně zvládl závěrečný souhrnný test
 • je oprávněn prezentovat AWS, prodávat AWS a provádět servis AWS (výměna jednotlivých komponent)

Systém AWS
 • systém se všemi informacemi týkající se jak samotného AWS i Majitelů AWS
 • naleznete jej po přihlášení na www.starlife.cz v Editorských funkcích
 • přístup je umožněn každému, kdo je certifikovaný technik AWS nebo Manager AWS
 • jak technik AWS, tak Manager AWS mají povinnost doplňovat údaje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pokud ne, bude mu odebrán certifikát a nebude mít pozici technika AWS či Managera AWS

Servisní poplatek AWS
Popsáno jako samostatný bod Servis.

Pokud Vlastník AWS odmítne servis (výměnu komponent), propadá mu dvouletá zákonná záruka na AWS.

Postup

 1. Zájemce provede svou objednávku AWS (kód dle statutu, viz, výše)
  • daná objednávka obsahuje jak AWS, tak může i produkty
  • objednávka je pořízena přímo přes webový košík
  • 300 PV za AWS se nepočítá do limitu LK65
 2. Jakmile bude objednávka uhrazena (finance na účtu STARLIFE), bude Zájemce kontaktován technikem AWS do 48 hodin – spolu domluví datum a čas instalace.

Rozpis komponent a doporučená doba výměny

požadujeme
označení komponent výměna [M] výměna závisí na ...
1 PP COTTON PRECISION FILTER mechanický sedimentační filtr 6 výměna vždy - každý 6. M
2 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER vstupní uhlíkový filtr 6 výměna vždy - každý 6. M
3 RO REVERSE OSMOSIS FILTER osmotická membrána 24 výměna vždy - každých 24. M
4 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER konečný uhlíkový filtr 6 výměna vždy - každý 6. M
5 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox a mineralizátor 12 výměna vždy - každých 12. M
6 UNIVERSAL WATER ACTIVATOR magnetizér bez bez výměny
7 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox a mineralizátor 6 výměna vždy - každých 6. M

 • výměnu komponent provádí vyškolený Manager/Technik AWS dle kalendáře níže
 • cena za výměnu komponent je účtována jako Servisní poplatek (i kdyby se komponenta neměnila) každých 6 měsíců ve výši:
  • 1.600 Kč = Vlastník AWS si mění komponentu sám, řádná výměna
  • 2.400 Kč = komponenta je měněna Managerem/Technikem AWS (cena je včetně jízdného), řádná výměna
  • Mimořádná výměna:
  • V případě, že si klient přeje výměnu i v mezidobí těchto vypsaných frekvencí, tzv. mimořádná výměna, je účtovám Servisní poplatek dle přehledu výše. Komponenty číslo 1,2,7. Mimořádná výměna je uskutečňována mimo plánovanou řádnou výměnu a nikterak nenarušuje její frekvenci. Tyto výměny doporučujeme v případě vyššího počtu uživatelů AWS (5 a více) a tam, kde je jeho využítí téměř celodenní, např. kancelář.
  • 5 a více uživatelů = co 3 měsíce
  • 10 a více uživatelů = co měsíc
  • 800 Kč = Vlastník AWS si mění komponentu sám, mimořádná výměna
  • 1.600 Kč = komponenta je měněna Managerem/Technikem AWS (cena je včetně jízdného), mimořádná výměna
 • 1. rok je servis zdarma, řádná výměra
 • 2. rok je servis zdarma, řádná výměna
 • 3. a každý následující rok je servisní poplatek účtován, řádná výměna
 • Číslo komponenty a frekvence jsou totožné jako 1. a 2. rok, Servisní poplatek je účtování dle přehledu výše.
 • K AWS zakoupenému pod kódem #V090 není poskytován servis zdarma (jedná se o AWS, zakoupené v PROMO AKCI ukončené k datu 31.07.2017 při výměně AWS (typ 2017 za typ 2016)

Postup:

 • měsíc před vypršením data pro výměnu některé z komponent AWS přijde Vlastníkovi AWS e-mail s informací „která komponenta“ + kontaktní údaje na Managera AWS/Technika AWS a z eSTAR je mu odečtena částka za Servisní poplatek
 • zároveň e-mail dostává Manager AWS/Technik AWS s informací „která komponenta“ + kontaktní údaje na Vlastníka AWS
 • Vlastník AWS a Manager AWS/Technik AWS si společně domluví termín výměny komponenty
 • po výměně provede Manager AWS/Technik AWS záznam do Systému AWS

Poznámka:
 • Servisní poplatek je odečítán v případě, že Vlastník AWS již nemá servis zdarma
 • servisní poplatek je účtován ve výši dle Přehledu každých 6 měsíců (v závislosti, zda výměnu provede Vlastník AWS sám, nebo Manager AWS/Technik AWS)
 • Servisní poplatek AWS zahrnuje:
  • veškeré komponenty k výměně
  • starost a péči Managera AWS/Technika AWS
  • jízdné Managera AWS/Technika AWS k Vlastníkovi AWS

Čištění pitné vody pomocí reverzní osmózy patří mezi nejmodernější, nejefektivnější a nejlevnější metody a je jediným způsobem filtrace, který z vody dokáže odstranit ve vodě rozpustné chemické sloučeniny.

A právě na tomto principu pracuje ACTIVITY WATER STARLIFE. Osmotická membrána není jedinou součástí filtru, celá sestava dále obsahuje magnetizér, redox a mineralizátor.

Schéma zapojení AWS 2017
Sada ACTIVITY WATER STARLIFE se skládá z následujících prvků:
 1. Připojení k vodovodu
 2. Mechanický filtr (PP - COTTON PRECISION FILTER)
 3. Vstupní filtr s aktivním uhlím (CARBON - ACTIVATED CARBON FILTER)
 4. Obousměrný ventil
 5. Osmotická membrána (RO - REVERSE OSMOSIS FILTER)
 6. Konečný filtr s aktivním uhlím (CARBON - ACTIVATED CARBON FILTER)
 7. Redox a mineralizátor (ORP - REDOX - TOURMALINE and MINERALS)
 8. Magnetizér (UNIVERSAL - WATER ACTIVATOR)
 9. Redox a mineralizátor (ORP - REDOX - TOURMALINE and MINERALS)
 10. Zásobník s čistou vodou (Pressure drum)
 11. Supresor
 12. Připojení k odtoku neočištěné vody (Dirty water)
 13. Vícecestná vodovodní baterie


1. Připojení k vodovodu

2. Mechanický filtr
Velmi účinný mechanický filtr, který zadržuje zejména malé (nad 5 mikrometrů) částice nerozpustné ve vodě.

3. Vstupní filtr s aktivním uhlím
Aktivní uhlí obsažené ve filtru redukuje množství chloru ve vodě a tím předchází poškození povrchu následující osmotické membrány – nejchoulostivější části přístroje.
Více: Aktivní uhlí se jako filtrační materiál používá již několik let k dechloraci vody a ke zlepšení její konečné chuti. Aktivní uhlí se nejčastěji vyrábělo z bukového dřeva, od nedávna se vyrábí z kokosových ořechů. Vyrábí se při teplotě nad 600 °C a při vysokém tlaku. Aktivní uhlí má dobré sorpční vlastnosti vůči chloru a aromatickým sloučeninám rozpustným ve vodě. Pitná voda pocházející z vodáren je kvůli dezinfekci intenzivně chlorována. Chlor je velmi aktivní plyn (během 1. světové války byl používán jako chemická zbraň) a příliš velká koncentrace chloru ve vodě způsobuje zničení osmotické membrány. Jedinou účinnou ochranou před chlorem je právě vstupní uhlíkový filtr. Aktivní uhlí ztrácí svou aktivitu samotným kontaktem s vodou a je jedno, jaké množství vody ním prochází. K poklesu aktivity uhlí dochází v prvních měsících pomalu, ale po 6 měsících se výrazně zrychluje.

4. Obousměrný ventil
Tento ventil má za úkol filtr vypnout v momentu naplnění čistou vodou.

5. Osmotická membrána
Osmotická membrána je "srdcem" celého systému. Proces reverzní osmózy odstraňuje z vody biologické a chemické znečištění. Póry membrány jsou 5 000× menší než průměrná baktérie a propouštějí jen částice vody a minerální prvky.
Čištění pitné vody pomocí reverzní osmózy patří mezi nejmodernější, nejefektivnější a nejlevnější metody. Tato metoda je jediná, která efektivně z vody odstraňuje nežádoucí chemické sloučeniny za současného ponechání ve vodě všech potřebných minerálních prvků -> chutná jako voda z horského potoku.

6. Konečný filtr s aktivním uhlím
Úkolem konečného uhlíkového filtru je zlepšení chuti čisté vody.

7. Redox + mineralizátor
Redox zvyšuje pH vody a snižuje její redox potenciál; mineralizátor obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru. Více:
Volné radikály na nás útočí ze všech stran, napadají zdravé buňky a způsobují zdravotní problémy. Jsou také jedním z příčin „rychlejšího” stárnutí. A je to právě redox, který generuje volné vodíkové ionty (velmi silný antioxidant), které jsou schopny „likvidovat“ tyto nebezpečné volné radikály. Redox snižuje ORP potenciál vody na zápornou hodnotu a současně dochází ke zvýšení pH vody (dostáváme alkalickou vodu, kterou doposud bylo možné získávat pouze jako produkt elektrolýzy v drahých ionizátorech). Další částí tohoto prvku filtru je mineralizátor, který je tvořen minerály vzácných zemin (turmalin, zeolit atd.). Již název napovídá jeho funkci = konečná mineralizace očištěné vody = obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru.

8. Magnetizér
Magnetizér je vyroben z kompozitního materiálu (sestávající se z pěti magnetů) vytvářejícího trubici, kterou protéká čištěná voda. Díky tohoto působení magnetického pole dosáhne voda své optimální struktury, sníží se její povrchové napětí a přispívá tak k urychlení veškerých procesů hojení a regenerace organismu, ke snížení agregace červených krvinek, k optimalizaci krevního oběhu, posílení imunitního systému, a ke zvýšení vitality organismu.

9. Redox + mineralizátor
Redox zvyšuje pH vody a snižuje její redox potenciál; mineralizátor obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru. Více:
Volné radikály na nás útočí ze všech stran, napadají zdravé buňky a způsobují zdravotní problémy. Jsou také jedním z příčin „rychlejšího” stárnutí. A je to právě redox, který generuje volné vodíkové ionty (velmi silný antioxidant), které jsou schopny „likvidovat“ tyto nebezpečné volné radikály. Redox snižuje ORP potenciál vody na zápornou hodnotu a současně dochází ke zvýšení pH vody (dostáváme alkalickou vodu, kterou doposud bylo možné získávat pouze jako produkt elektrolýzy v drahých ionizátorech). Další částí tohoto prvku filtru je mineralizátor, který je tvořen minerály vzácných zemin (turmalin, zeolit atd.). Již název napovídá jeho funkci = konečná mineralizace očištěné vody = obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru.

10. Zásobník s čistou vodou na 10 litrů
Vzhledem k velmi pečlivému, a proto pomalému procesu čištění vody (membrána vytvoří 4 až 5 litrů čisté vody za hodinu), se voda shromažďuje v zásobníku o objemu 8 až 10 litrů (podle tlaku vody ve vodovodu).

11. Supresor
Neočištěná voda, ve které zůstaly škodlivé chemické látky, se vyplavuje přímo do odtoku prostřednictvím supresoru.

12. Odtok neočištěné vody
Odtok neočištěné vody se instaluje v odtoku dřezu (pumpa se montuje dodatečně, pokud je tlak vody ve vodovodu nedostatečný).

13. Vícecestná vodovodní baterie
Dvojitý kohoutek je natrvalo připevněný k dřezu nebo ke kuchyňské lince a dává a výběr jaký typ čisté vody požadujeme:

 1. první typ jdoucí přímo z procesu čištění (bez úprav redoxem a mineralizátorem), je vhodný na vaření, do varných konvic
 2. druhý typ, který poskytuje vodu, která prošla redoxem a mineralizátorem - má vysoké pH, negativní redox potenciál a větší množství minerálních látek; je vhodný přímo na pití

Standardní cena = 72857

Zvýhodněná cena pro člena STARLIFE:

#V991 = 31700
Získáváte:
 • samotné zařízení AWS + zásobník na vodu
 • doplňky stravy STARLIFE v hodnotě 5200 dle vlastního výběru + slevu 65 % (členství v LONGEVITY CLUBU BRONZE)
 • instalaci AWS (včetně dopravy a práce technika)
 • servis po dobu dvou let (včetně 18 komponent)
#V992 = 36900
Získáváte:
 • samotné zařízení AWS + zásobník na vodu
 • doplňky stravy STARLIFE v hodnotě 10400 dle vlastního výběru + slevu 65 % (členství v LONGEVITY CLUBU SILVER)
 • instalaci AWS (včetně dopravy a práce technika)
 • servis po dobu dvou let (včetně 18 komponent)
#V993 = 47300
Získáváte:
 • samotné zařízení AWS + zásobník na vodu
 • doplňky stravy STARLIFE v hodnotě 20800 dle vlastního výběru + slevu 65 % (členství v LONGEVITY CLUBU GOLD)
 • instalaci AWS (včetně dopravy a práce technika)
 • servis po dobu dvou let (včetně 18 komponent)

Leták

AWS 2021

Leták

Baterie
Vícecestné
kuchyňské baterie

Prezentace

AWS 2019

Video

Servis + výměna komponent

kód Název CZ PL SK/DE US HU RO GB
V070 ACTIVITY WATER - service set 6M 1 430 Kč 215 zł 51 € 61 $ 15 830 Ft 230 RON 38 £
V071 ACTIVITY WATER - service set 12M 1 430 Kč 215 zł 51 € 61 $ 15 830 Ft 230 RON 38 £
V078 ACTIVITY WATER - Redox + mineralizer 2 990 Kč 449 zł 107 € 128 $ 33 100 Ft 481 RON 80 £
V072 ACTIVITY WATER - service set 60M 6 720 Kč 1 008 zł 240 € 288 $ 74 400 Ft 1 080 RON 180 £

Cena zahrnuje komponenty, jejich výměnu a servisní kontrolu ACTIVITY WATER STARLIFE.
Cestovné technika = 3,- Kč/km.

Každý majitel ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS) dostane 1 měsíc před plánovaným termínem záručního servisu automatický e-mail s upozorněním na blížící se období výměny částí filtru. Toto je i moment, kdy je mu do webového košíku přednastavena příslušná sada komponentů AWS k zakoupení.

Postup:

 1. Majiteli AWS je automaticky zaslán e-mail a přednastavena sada k zakoupení do webového košíku.
 2. Majitel AWG potvrdí ve webovém košíku vložení sady do objednávky a objednávku dokončí (možné i spolu s dalšími produkty STARLIFE).
 3. Jakmile bude objednávka uhrazena (finance na účtu STARLIFE), bude majitel kontaktován servisním technikem STARLIFE do 48 hodin – spolu domluví datum a čas servisu.

Jednotlivé sady komponentů + výměna servisním technikem:
Po 6 měsících od zakoupení: #V070, 1.430 Kč
Po 12 měsících od zakoupení: #V071, 1.430 Kč + volitelně #V078, 2.990 Kč *
Po 60 měsících od zakoupení: #V072, 6.720 Kč

*) Při nainstalování i volitelné sady #V078 ACTIVITY WATER – Redox + mineralizer bude majiteli filtru přidána Servisní sada Redoxu a mineralizeru do webového košíku a přijde mu o tom informační email s výzvou k zaplacení do 14 dnů.

Poznámka:
- z eSTAR je majiteli ACTIVITY WATER STARLIFE odečtena částka za dopravné

Jakou vodu pít?
Existuje pouze jedna odpověď – čistou. Voda to je H2O; vodík, kyslík a nic víc. Všechno další, co v ní je, vodu znečišťuje. Voda z kohoutku bohužel obsahuje mimo H2O řadu různých látek, je to taková chemická polévka. Jsou v ní mýdla, detergenty, kyselina sírová, pesticidy, umělá hnojiva, fenol, chlór, fluór, železo, měď, rtuť, sodík a celá spousta jiných látek. Jediná voda, která splňuje podmínku čistoty, je už v naší zemi pouze voda z filtrů fungujících na bázi reverzí osmózy. Čištění vody touto metodou zásadně převyšuje veškeré jiné postupy, protože zcela odstraňuje chlór, fenoly, těkavé a vonné látky, aniž by vodu zbavovala kyslíku a kysličníku uhličitého, které rozhodují o chuti vody.

Dr. Maria Błaszczyszyn, biochemička a terapeutka
Ordinace přírodní medicíny KOMED, Varšava

Dosud nebyly provedeny seriózní výzkumy, které by se týkaly negativního vlivu jedů konzumovaných spolu s vodou na lidský organismus. Nelze rovněž předpokládat, že by se takové výzkumy v nejbližší době prováděly, protože žádné průmyslové odvětví ani zdravotnictví nemá na těchto výzkumech zvláštní zájem.
Atak přinášíme alespoň vlastní zkušenosti těch, kteří používají filtr s reverzní osmózou.

Teprve teď jsem se přesvědčil, jakou tragédií pro mě bylo dřívější pití vody z vodovodní sítě, protože bylo často příčinou řady zdravotních problémů mého organismu (zánět žaludku, střev a jater a dále vysoký krevní tlak). Nyní, když už více než 6 let piji vodu z osmotického přístroje, tyto nemoci ustoupily. Nyní bez jakýchkoliv obav sáhnu po sklence vody z filtru a vím, že mi ničím neuškodí. Plnou důvěru má k zařízení i moje manželka a děti. Naše varná konvice je stále čistá, bez vodního kamene na spirále.

Witold B., Żywiec

Mám nyní daleko lepší trávení, zmizelo nadýmání a zánět střev a dále žaludeční vředy. Považuji osmotickou vodu za lék.

Irena J., Wałbrzych

Můj syn Tomasz, který má 14 let, měl silné bolesti v nadbřišku a v zádech. Sonografické vyšetření břišní dutiny, které bylo provedeno v březnu 2000, u něj prokázalo četná ložiska ve žlučníku v délce cca 3 cm. Lékař mu doporučil užívat lék s názvem „Biliepar“. Další sonografické vyšetření provedené v květnu 2000 odhalilo v těle a krčku žlučníku ložiska s délkou 5 cm. Syn po celou dobu užíval předepsaný lék Biliepar. Na začátku září 2000 jsme v našem bytě instalovali vodní filtr fungující na principu tzv. reverzní osmózy. Syn začal pít tuto vyčištěnou vodu a po měsíci takové „léčby“ jsme nechali udělat kontrolní sonografické vyšetření, tentokrát byla zjištěna ložiska pouze 2 cm!!! Další vyšetření provedené v březnu 2001 prokázalo úplné odstranění ložisek. Syn byl zdravý.

Elżbieta K., Poznaň

Zdraví a život člověka závisí ve velké míře na druhu a kvalitě vody, kterou každodenně pije.

prof. Julian Aleksandrowicz

Za pět let (tak dlouho máme filtr s osmózou) se žlučové kameny v mém žlučníku zmenšily o 6 mm. Z našeho kuchyňského nádobí zmizel zcela vodní kámen. Naši hosté pokaždé chválí chuť kávy nebo čaje. Říkám hosté, protože my už jsme si na tuto lepší chuť zvykli. Všichni nám závidí, že můžeme pít vodu přímo z kohoutku.

Józef H., Brzeg

Už dávno jsem se smířila se svými ledvinovými kameny, protože touto nemocí trpěl rovněž můj otec a lékař mně ujišťoval, že je to neléčitelné. Přesto jsem se však vyléčila, a to po několika měsících pití čisté osmotické vody.

Zdzisława R., Katovice

Když jsem se rozhodovala k nákupu osmotického zařízení, věděla jsem, že investuji do svého zdraví. Zmizely problémy s ledvinami, které jsem měla dříve, a upravila se celková kondice organismu. Cítím výrazný rozdíl chuti jídel a nápojů připravovaných s použitím osmotické vody.

Janina K., Vratislav

Vodu vyčištěnou v osmotickém filtru používáme už 10 let a po celou tuto dobu nemáme žádné žaludeční problémy nebo potíže s trávením. Jsme přesvědčení, že za to vděčíme čisté vodě, protože naše problémy se vrací na dovolené, když nemáme možnost pít takovou vodu.

Anna H., Żywiec

Když jsem vyměnil pitnou vodu z kohoutku za osmotickou vodu, zbavil jsem se ledvinových kamenů. Můj pes si tak oblíbil čistou vodu, že jinou vůbec nepije. Z jeho zubů zmizel zubní kámen.

Witold N., Grudziądz

V mém případě ustoupily problémy s játry a žlučníkem. Moje dcera se zbavila akné.

Anna B., Zagórzany

Mohu říct, že od doby, kdy jsem začala pít vyčištěnou osmotickou vodu, se mi přestaly tvořit ledvinové kameny.

Urszula B., Góra Kalwaria

Mám velkou radost z této čisté vody, protože jsem se díky ní zbavila žaludečních problémů. Často jsem po jídle a pití musela zvracet, něco prostě muselo být ve vodě, že jsem takto reagovala. Teď piju čistou vodu a vařím z ní a nemám žádné problémy.

Anna L., Okalewko

To byl dobrý nápad, abych si koupila filtr s osmózou, přestože nás cena trochu odrazovala. Dnes ale víme, že teprve čistá voda z filtru zcela odstranila trávicí potíže u mě i u manželky. Kromě toho jsem se zbavil ledvinových kamenů, s čímž mi nepomohli lékaři po dlouhá léta před instalací filtru. Nedávno jsem se dozvěděl, že pro lidi s ledvinovým onemocněním není lepší lék než čistá voda.

Wiesław D., Toruň

Teprve když jsem začal pravidelně pít vodu z mého nově zakoupeného osmotického zařízení, ustoupily u mě záchvaty ledvinové koliky.

Stanisław W., Strzelin

V současné době pouze osmotická zařízení dokážou účinně odstranit z vody toxické chemické sloučeniny.

prof. Dr. hab. Zbigniew Jethon – vynikající odborník z oboru enviromentální medicíny a výživy.
Autor řady publikací věnovaných ochraně zdraví spotřebitelů.
Lékařská vysoká škola Vratislav

U mého manžela se výrazně zlepšila činnost ledvin. Celá rodina se těší dobrému zdraví.

Dorota D.-D., Gdaňsk

Jsem velmi šťastná, protože díky vodě z filtru jsem se zbavila ledvinových kamenů. Už jsem uvěřila lékařům, že tím budu trpět navždycky. Proč lékaři neřeknou (možná to prostě nevědí), že ledvinové kameny se mohou tvořit ze špinavé vody?

Maria K., Chwaszczyno

Před nákupem této moderní domácí stanice k čištění vody měli všichni členové rodiny záchvaty v souvislosti s kameny v močových cestách. Dnes jsme se tohoto problému zbavili. Vyčištěná voda je určitě chutnější a díky tomu šetříme také na kávě a čaji, protože k dosažení očekávaného aroma stačí menší množství kávy a čaje.

Tadeusz O., Rybnik

Mám velkou radost z tohoto moderního zařízení, protože díky němu už nemám žádné žaludeční a střevní potíže. Všechno, co manželka připravuje z této vody v kuchyni, chutná jinak. Dříve jsme nevěděli, že káva a čaj mohou být tak chutné.

Mariusz K., Jaworzno

Díky čisté vodě si teprve dnes skutečně vychutnáváme pití kávy a čaje. Mojí manželce už se netvoří ledvinové kameny.

Jerzy S., Radom

Okamžitě jsme zaregistrovali lepší kvalitu vody v konzumovaných jídlech a dále v kávě a čaji. Přestali jsme si stěžovat na žaludeční problémy a potíže s ledvinami a žlučníkem. Ustoupilo nadýmání, které bylo dříve v naší rodině na denním pořádku.

Maria a Władysław Sz., Krakov

„Nejúčinnější při odstraňování různých nečistot jsou filtry využívající proces tzv. reverzní osmózy. Odstraňují 90% škodlivých organických a anorganických chemických sloučenin, včetně těžkých kovů.“

deník „Rzeczpospolita“, září 2003

Dnes netrpíme v naší rodině chorobami trávicího ústrojí a ledvin. Před nákupem osmotického filtru nás tyto potíže často trápily. U mě zmizelo rovněž nepříjemné pálení žáhy.

Franciszek H., Jejkowice

Jsem dlouholetým uživatelem osmotického zařízení a díky čisté vodě jsem se zbavil potíží souvisejících s trávením. Díky pití čisté vody se cítím daleko lépe a přestal jsem utrácet peníze za přípravek Ranigast.

Mirosław R., Białystok

Od té doby, kdy používáme osmotický filtr, už nekupuji v obchodě vodu na pití a vaření. Moje nádobí je čisté a bez usazenin, jídla a nápoje chutnají úplně jinak. Vodu konzumujeme bez jakýchkoliv obav v surovém stavu. V rodině nemáme žádné žaludeční potíže, na které si stěžují naši známí.

Wiesława Z., Lipowa

Jsem velmi šťastný, protože od doby, kdy jsem začal pít osmotickou vodu, jsem se zbavil bolestí žaludku a dvanácterníku. Jsem na této vodě tak závislý, že si ji beru v lahvích do práce a na služební cesty.

Ryszard K., Żory

Voda z filtru mi velmi pomohla, protože jsem se zbavila nepříjemných ledvinových kamenů.

Monika P., Żukowo

Po nákupu osmotického zařízení a používání čisté vody při přípravě našich jídel a nápojů ustoupila moje obtížná kožní alergie.

Dorota K., Vratislav

Čistá voda nám velmi pomohla při léčbě atopického zánětu kůže u našeho syna. Kromě toho pozorujeme, že se všichni členové domácnosti cítí lépe.

Stanisława a Jacek C., Rudy

Čistá voda pomohla při léčbě alergie mého dítěte. Jsem přesvědčená, že voda z kohoutku, kterou jsme byli nucení dříve pít, měla špatný vliv na předchozí stav jeho zdraví.

Sylwia Z., Gdaňsk

Moje dítě od narození trpělo atopickým zánětem kůže a různými potravinovými alergiemi, jejichž projevy podstatně ustoupily, když jsme začali pít osmotickou vodu. Všichni pozorujeme chuťový rozdíl v připravovaných jídlech, zvláště když navštěvujeme známé, kteří takovou vodu nemají. Velký význam přikládám chuti čaje, který si nyní mohu skutečně užít.

Andrzej S., Jaworzno

Moje dítě je alergik, ale od té doby, kdy jsme začali používat čistou vodu, už u něj nedochází k recidivám atopického zánětu kůže. Pociťuji velkou psychickou pohodu, když připravuji jídlo a nápoje z čisté vody a uvědomím si její přednosti.

Aldona L., Varšava

Od poloviny 20. století pozorujeme velký nárůst výskytu alergických chorob po celém světě. Existuje celá řada teorií, které se pokoušejí vysvětlit tyto změny, avšak nepřesvědčivější je obrovský vliv postupné kontaminace prostředí, v němž žijeme.

Prof. Dr. hab. Danuta Chmielewska-Szewczyk, vynikající klinická autorita, Lékařské centrum Lim, Varšava

V našem regionu je voda bohatá na vápník a z toho důvodu mají zdejší obyvatelé problémy s ledvinovým pískem a kameny. V naší rodině se tento problém vyřešil, když jsme začali konzumovat čistou osmotickou vodu.

Małgorzata M., Krzeszowice

Když jsem před několika lety pracovala v Německu, všimla jsem si, že se minerální voda prodává výhradně ve skleněných lahvích z tmavého skla. Později jsem se dozvěděla, že takové lahve jsou v Německu povinné ze zdravotních důvodů, protože z plastu se uvolňují nějaké jedovaté chemické sloučeniny, a když jsou světlé a průhledné, ve vodě se rychle rozvíjejí bakterie. Když jsem se vrátila do Varšavy, tak jsme dál pili pouze minerální vody, samozřejmě ty, které se prodávaly v plastu, a teprve když jsme se s manželem dočetli, jak jsou škodlivé, začali jsme hledat jiné řešení. Zvolili jsme filtr s osmózou uvnitř a teď už víme, že nám nic nehrozí. Kromě toho se ukázalo, že tímto způsobem ušetříme hodně peněz.

Agnieszka a Andrzej K., Varšava

Musím konstatovat, že při používání Vašeho filtru se značně zlepšil můj zdravotní stav i zdravotní stav mé rodiny. V mém případě ustoupily silné bolesti trávicího ústrojí. Teď rádi pijeme čaj a jiné nápoje z této vody, protože si uvědomujeme její zdravotní hodnotu. Děkujeme.

Stanisław M., Lubsza

Když jsem začal konzumovat čistou vodu, ustoupily moje bolesti ledvin. Z ničeho nic. Lékaři mě krmili různými léky, které ještě navíc vůbec nepomáhaly. Rovněž na konvici pozorujeme, že se v ní přestal usazovat kámen.

Marek A., Racibórz

Když jsme se před 8 lety přestěhovali do Varšavy, začal jsem mít problémy se žaludkem a ledvinami. Nevěděl jsem a nepředpokládal jsem, že jejich příčinou byla voda, protože domů jsme si přece nosili artézskou vodu ze studny (ta z kohoutku se vůbec nedala pít, protože je odporná). Teprve ve firmě, v níž pracuji, jsem objevil novou chuť čaje, protože u nás v kanceláři máme k dispozici speciální filtr s osmózou uvnitř. Když jsme před 3 lety stejný filtr koupili domů, moje žaludeční problémy zcela ustoupily.

Bronisław T., Varšava

Pracuji v nemocnici na urologickém oddělení a každý den se setkávám s pacienty, kteří trpí různými potížemi močových cest. Já sama jsem rovněž měla ledvinové kameny, které jsem si vyléčila díky pití osmotické vody. Znám několik pacientů, kterým jsem tuto metodu doporučila, a pomohla jim.

Osmotické zařízení používám již několik let. Velice rychle se upravily moje žaludeční problémy a už řadu let nevím, co to jsou zácpy. Denně piju mnoho osmotické vody a díky ní mám jemnou a dobře hydratovanou pokožku. Moje ledviny pracují velmi efektivně, takže nemají příležitost tvořit písek.

Ewa K., Varšava

Jsme s manželem velmi spokojení s tím, že mám osmotické zařízení, protože nám hodně vyhovuje chuť vody a kromě toho už samotné vědomí, že používáme čistou vodu, má velmi pozitivní vliv na náš celkový stav. Ustoupily bolesti žaludku. Protože mám hodně citlivou pokožku, používám tuto vodu k mytí obličeje. Díky tomu se zlepšil vzhled mé pleti. Děkujeme Vaší firmě za toto vynikající zařízení.

Ewa i Bogusław T., Opolí

Moje alergická dcera používá tuto vodu rovněž k mytí a díky tomu její pokožka nevysychá a přestala ji svědit. Rádi tuto vodu pijeme bez převaření. Oblíbili jsme si čaj, který má nyní lepší chuť a vzhled.

Maria P., Skarszewy

Díky vodě z osmotického zařízení se zlepšil můj zdravotní stav – v ledvinách se mi tvoří daleko méně usazenin. Já i moje rodina jsme s osmotickým zařízením, které jsme namontovali v naší kuchyni, spokojení.

Lucyna M., Karniowice

V mém případě ustoupily infekce močových cest vyvolané přítomností usazenin a písku v pravé ledvině. Už po šesti měsících konzumace osmotické vody tyto usazeniny v ledvině zcela zmizely. Dnes jsem velmi šťastná, že mohu znovu pít čistou a bezpečnou vodu.

Alicja B., Krakov

Ustoupily komplikace v činnosti trávicího ústrojí. Už netrpím zácpami, které mě kdysi velmi trápily.

Maria M., Śrem

Už 6 let mám doma osmotický filtr a jsem s ním velmi spokojená. Moje dítě dříve trpělo kameny ze šťavelanu vápenatého a nyní příznaky této choroby postupně ustupují.

Anna M., Pawłów Trzebnicki

Voda z osmotického filtru mi velmi pomohla, protože teprve nyní se zlepšila činnost mého žlučníku a ustoupily záchvaty. Nápoje připravené z čisté vody a jídla, které se v ní vaří, nám doma lépe chutnají.

Kazimierz L., Nowy Sącz

V průběhu 15 let jsem dvakrát „rodil“ ledvinové kameny a potom jsem žil se stálým strachem, že mě tato bolest potká znovu. Když se nám před dvěma lety naskytla možnost používat vyčištěnou vodu od souseda, využili jsme jí a kupodivu se moje výsledky ze sonografického vyšetření radikálně zlepšily. Lékaři mi tedy neříkali pravdu, kdy mi celou dobu tvrdili, že se s tím musím smířit, že mám takovou nemoc. V naší kuchyni máme nyní vlastní zařízení s reverzní osmózou a moje ledviny mi dávají pokoj. Zanedlouho si i naše děti, které bydlí samostatně, také instalují tyto filtry, protože už mají dost nošení vody od nás do svých bytů.

Aleksander B., Vratislav

Moje matka má už 84 let a teprve od doby, kdy začala pít osmotickou vodu, se jí přestaly tvořit ledvinové kameny. Před tím trpěla ledvinovými kameny řadu let.

Lidia C., Bobowo

Mám 79 let a moje manželka 75 a několik let využíváme blahodárných účinků osmotického filtru. Díky čisté vodě z tohoto filtru se moje manželka zbavila žlučových kamenů a já ledvinových kamenů. Dnes se těšíme dobrému zdraví podobně jako naše děti a vnukové, kteří tuto vodu rovněž pijí. „Zdravější“ je rovněž náš kávovar a konvice na vodu, protože už se v nich neusazuje kámen.

Ryszard S., Krakov

Co jsem zjistila? Jednoduše to, že ledvinové kameny a písek zcela zmizely, podobně jako zmizely usazeniny a kámen v hrncích a konvici. Teď si takový filtr objednali i moji sousedé a za týden ho u nich budou instalovat.

Agnieszka P., Chełm Śląski

Díky vodě z osmotického zařízení se můj manžel zbavil písku v ledvinách. Nyní už manžel nemá žádné problémy s ledvinami.

Ewa M., Grodzisk Wielkopolski

Mohu výslovně konstatovat, že zmizely problémy s ledvinami, snížil se u mě počet onemocnění souvisejících s infekcí horních cest dýchacích a zvýšila se celková odolnost mého organismu.

Paweł K., Čenstochová

Mám postižené dítě s vrozenou lámavostí kostí. Před instalací filtru s osmotickou vodou moje dítě utrpělo tři zlomeniny končetin v průběhu 1,5 roku. Nyní má moje dítě 9 let a od chvíle, kdy začalo pít čistou osmotickou vodu, u něj došlo k výraznému zlepšení jeho zdraví a nemělo ani žádné úrazy.

Ewa G., Gdaňsk

Od té doby, kdy pijeme vodu filtrovanou v osmotickém zařízení, se zlepšila chuť a jakost nápojů (káva, čaj a kompoty) a připravovaných jídel. Celá naše rodina se teď lépe cítí. Jsem akvarista a o čistou vodu se dělím s mými rybkami.

Zbigniew W., Kleosin

Život v naší domácnosti se velmi změnil od chvíle, kdy firma prodávající osmotické filtry namontovala takové zařízení u nás v kuchyni. Vodu teď můžeme pít přímo z kohoutku a děti jsou méně nemocné než kdysi. Výrazně se zlepšila chuť jídel a nápojů. Všechny šťávy si rádi ředíme touto čistou vodou a máme dojem, že voda zlepšuje jejich chuť. V hrncích, kuchyňském nádobí a v konvici už nemáme usazeniny a kámen. Ráda si touto vodou myji obličej a vlasy. Je příjemně měkká. Všimla jsem si také, že pokojové květiny teď lépe rostou, evidentně jim voda z kohoutku nedělala dobře.

Barbara P., Białystok

Od dětství jsem byla naučená, abych nikdy nepila vodu přímo z kohoutku. Dnes to mohu dělat bez jakýchkoliv problémů, samozřejmě když piju vodu z kohoutku osmotického zařízení. Jsem velmi ráda, že i moje děti mají přístup k čisté a zdravé vodě, že je nemusím varovat před pitím takové vody. Všichni v naší rodině se nyní cítíme lépe i moje pleť na obličeji je jiná, protože si obličej omývám osmotickou vodou. V kuchyňském nádobí už nejsou usazeniny z vodního kamene a pokojové rostliny pěkně rostou a vypadají lépe.

Barbara P., Białystok

Už samotné vědomí, že používám čistou vodu, mi přináší psychickou pohodu. Hmatatelným důkazem je moje elektrická konvice, kterou používám už 5 let a spirála se stále leskne jako nová. Moje květiny jsou nyní krásnější, protože i ony pijí čistou vodu.

Elżbieta Ż., Opolí

Čistá voda je základ našeho života a vzhledem k tomu, že pochází z osmotického zařízení, můžeme ji pít bez převařování. Je velmi chutná. Mám malé děti a vím, že když připravuji jídla a nápoje z této vody, jsou chutnější a děti je ochotněji sní. Jsme milovníky dobrého čaje a díky čisté vodě můžeme právě takový čaj pít. Když odjíždíme mimo dům, bereme si s sebou několik lahví naší čisté vody, protože nám žádná jiná nechutná.

Lucyna H., Żywiec

Když nyní můžeme používat čistou osmotickou vodu, můžeme z ní připravovat různá jídla pro naše dítě bez obav, že mu uškodí. Jsme rádi, že můžeme pít vodu přímo z kohoutku.

Jerzy G., Łomianki

Jsem velmi spokojená s tím, že mohu každodenně používat krystalicky čistou vodu. Díky ní se zlepšil zdravotní stav mého trávicího ústrojí. Moje játra se mohla zregenerovat po virové hepatitidě. Dnes piju vodu z filtru bez jakýchkoliv obav a cítím se velmi dobře.

Maria Ż., Vratislav

To je zázrak – kdysi jsem musela rychlovarnou konvici vyhazovat po půl roce používání, protože vrstva kamene na spirále byla příliš velká. Poslední konvici používám už 5 let a je stále jako nová. Nevěděla jsem, že ve vodě může být tolik špíny, která je zdánlivě neviditelná. Nejen konvice, ale rovněž náš žaludek, ledviny a játra pracují nyní lépe, což je vidět na základě výsledků lékařských vyšetření.

Anna E., Kiełpin

Už delší dobu ani my, ani naše děti netrpíme žádnými nemocemi. Několik let používáme stejnou konvici, protože se v ní neusazuje kámen.

Stanisław S., Czyżowice

Díky konzumaci čisté osmotické vody u mě ustoupily choroby trávicího ústrojí.

Sylwia S., Toruň

Náš syn měl po dlouhá léta problémy s ledvinami, protože se mu v nich tvořily ledvinové kameny. Po posledním odstranění ledvinových kamenů jsme instalovali v kuchyni osmotický filtr (před 3 lety) a synovy ledviny začaly neočekávaně fungovat zcela správně. Syn je nyní šťastný (a celá rodina s ním), že se ledvinové kameny znovu neobjevují. Všem lidem trpícím onemocněním ledvin mohu takový filtr s čistým svědomím doporučit.

Wacław J., Gdaňsk

Ani my, ani můj lékař jsme tomu dlouho nemohli uvěřit, ale dnes už nemáme žádné pochybnosti – ledvinové kameny, s nimiž jsem řadu let bojovala, se prostě rozpouští a mizí. A to pouze díky pití čisté osmotické vody. Všem toto cenné zařízení doporučuji.

Bogumiła K., Blachownia

Před používáním filtrované vody jsem měl písek v ledvinách. Nyní nemám žádné potíže. Kameny se nevytvořily a písek zcela zmizel. Osmotický filtr mám doma 8 let.

Jadwiga J., Rybnik

Kámen se přestal tvořit nejen v mé konvici, ale rovněž v mých ledvinách. Čaj má zcela jinou chuť.

Barbara M., Varšava

Rozhodně se zlepšila chuť nápojů, které připravuji pro sebe a svoje děti. Tuto lepší vodu si velmi užívají i naše vodní zvířata.

Beata S., Chybie

U mých dětí ustoupily alergie, zatímco u mě trávicí potíže.

Franciszek K., Varšava

Osmotická voda z našeho filtru odstranila písek z mých ledvin. Zlepšil se rovněž můj celkový stav. Dnes chápu, že v kohoutkové vodě mohou být neviditelné látky, které se vylučují v podobě písku a kamenů v ledvinách a rozumím také tomu, proč je třeba tyto látky z vody odstranit.

Helena K., Grudziądz

Od té doby, kdy jsem začala pít osmotickou vodu, se výrazně zlepšila činnost mého trávicího ústrojí.

Sandra G., Buk

Chcete se i vy přidat mezi Managery AWS nebo Techniky AWS?
Pak jste tady správně.

Technik AWS

Nejbližší školení + trénink + zkouška:

Termín se připravuje

Postup:
 1. Vyplnění teoretického testu zde
  + přihlášení se na praktický trénink
  Pro přihlášení na školení musíte být přihlášeni na stránky!
 2. Absolvování školení, praktického tréninku a závěrečné ústní zkoušky (vše jeden den ).
 3. Zisk dokumentů opravňujících vystupovat jako Technik AWS
Kdo je Technik AWS?
 • ten, kdo provádí první instalaci AWS na vodovodní řád
 • pověřen a placen společností STARLIFE
 • prokazuje se certifikační kartičkou od společnosti STARLIFE s oprávněním k instalaci
 • společnost STARLIFE mu poskytne do komise (mini sklad AWS) několik kusů AWS k dispozici
 • pokud prošel školením AWS a úspěšně zvládl závěrečný souhrnný test, může fungovat i jako Manager AWS
 • seznam techniků je uveden na webové stránce STARLIFE v sekci AWS
Nejste přihlášeni.
Přihlašte se prosím v horním menu pomocí svého ID a hesla.

JSME ZDE PRO VÁS
aws@zdravi.online, +420 734 429 990

Počkejte prosím na nahrání dat…