STARLIFE

Prodotto gratuito

Gioco di memoria

Categorie:

PACCHETTO:

Difficoltà:

Lunedì - Venerdì
9:00 - 12:00
+39 035211963
assistenzaclienti@starlife.eu

ACTIVITY WATER STARLIFE

Stile di vita sano-acqua

Che acqua dovremmo bere?
C' e solo una risposta. Acqua pulita

Acqua é H2O; idrogeno, ossigeno e niente dii piu. Tutto il resto la inquina. L'acqua del rubinetto purtroppo contiene all esterno del H2O sostanze diverse, é una zuppa chimica, dové sono saponi, detergenti, accido solforico, pesticidi, fertilizzanti, fenolo, cloro, fluoro, ferro, rame, mercurio, sodio e tante altre sostanze.

Dott. Maria Błaszczyszyn, biochimico e terapeuta

ČLOVĚK SE SKLADÁ ZE 70 % Z VODY
Celkové množství vody nacházející se v organismu je vyměněno v průběhu 20 dnů. Je zřejmé, že při takovém obrovském významu vody pro lidský život je velmi důležitá její vhodná kvalita.

Voda musí být čistá, protože pokud obsahuje jakékoliv škodlivé látky, budou tyto dopraveny i do těch nejvzdálenějších zákoutí našeho organismu.

Nejen přímo požívaná voda musí být zbavena škodlivých složek - vysoká kvalita vody je také nezbytná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale i v medicíně.

Číst dále Skrýt

Vody na zemi představují spojené nádoby a jsou ve stálém pohybu. Dokonce i hlubinné vody (včetně minerálních), které nebyly po miliony let narušeny (člověk k nim totiž neměl přístup), jsou dnes promísené s kontaminovanými povrchovými vodami, jež se stávají doplňkem každého litru minerální vody čerpané na povrch.

Žijeme v divné době – na jedné straně nás těší ohromný civilizační rozvoj a rádi využíváme jeho předností, na druhé straně však trpíme stále větším počtem chorob (včetně civilizačních), neboť kontaminace životního prostředí člověka nebyla nikdy dosud tak velká. Spolu s růstem produkce veškerého zboží roste rovněž množství odpadu v podobě odpadků, odpadních vod, organických chemických sloučenin při jejich roční produkci 150 milionů tun. Jedna třetina této produkce se neodvratně dostává v podobě odpadů a odpadních vod do životního prostředí. Mezi organickými chemickými sloučeninami jsou nejvíce nebezpečné ty, které se snadno a rychle rozpouštějí ve vodě (je jich v současnosti více než 2.500), a mezi nimi jsou nejhorší rakovinotvorné sloučeniny.

Chemické sloučeniny rozpuštěné v povrchových vodách, které jsou surovinou k výrobě pitné vody ve vodárenských podnicích, procházejí 100% všemi etapami čištění, jež ve vodárnách probíhají. Vodárenské podniky začaly ve velké míře vznikat na přelomu 19. a 20. století pouze a výlučně za účelem dezinfekce vody a ochrany spotřebitelů vody před epidemiemi nakažlivých chorob. Než je voda, která je nejčastěji říční, podrobena dezinfekci chlórem, prochází ve vodárenských podnicích mechanickým čištěním, kdy se z ní postupně odstraňuje písek, kal, jíl, zbytky rostlin atp., a takto získává bezvadný vzhled. Tento vzhled vody však v žádném případě neznamená, že je voda čistá, zdravá a bezpečná, protože se v ní nadále vyskytují všechny chemické sloučeniny, které jsou neviditelné a chuťově a čichově nezjistitelné. Hygienická kontrola je povinna prověřovat, zda koncentrace jedů uvedených v zákoně nepřekračují určené limity.

Na množství jedů ve vodě jsou limity??! Pitná voda by neměla obsahovat žádné jedy, ani v minimálním množství.

Jestliže příslušné vědecký týmy zkoumají zdravotní důsledky systematické konzumace jednotlivých choroboplodných sloučenin ve vodě za účelem stanovení přípustné koncentrace, znamená to, že se vždy zaměřují pouze na jednu vybranou chemickou sloučeninu. Nikdy nezkoumají reakci nás spotřebitelů na konzumaci několika či několika desítek toxinů současně, protože takové výzkumy není možné provádět.

Nebezpečným tempem narůstá počet žen a mužů neschopných počít dítě, máme vysokou úmrtnost novorozenců, miminka přicházejí na svět s alergiemi na mléčnou bílkovinu a s jinými vadami, rapidně vzrůstá počet alergií, zvyšuje se nemocnost a počet úmrtí v důsledku nádorových onemocnění. Dosahujeme rekordních výsledků v počtu nádorových onemocnění a úmrtí v důsledku těchto onemocnění. O tom, že nádorová onemocnění jsou výsledkem působení konzumované chemie, svědčí nejlépe případy onemocnění rakovinou močového měchýře (protože naše moč je tak jedovatá) a onemocnění rakovinou tlustého střeva (protože rovněž ve výkalech je příliš mnoho jedů). Počet alergiků roste v našem státě geometrickou řadou, protože se jejich počet každých 20 let zdvojnásobí. Pokud se toto tempo nezmění, budeme mít ještě v tomto století více alergiků než lidí, kteří těmito problémy ještě netrpí.

Dosud nebyly provedeny seriózní výzkumy, které by se týkaly negativního vlivu jedů konzumovaných spolu s vodou, na lidský organismus. Nelze rovněž předpokládat, že by se takové výzkumy v nejbližší době prováděly, protože žádné průmyslové odvětví ani zdravotnictví nemá na těchto výzkumech zvláštní zájem :(

Je potřeba mít zdravou čistou vodu. Opravdu.

H2O
Voda je jednou z nejdůležitějších složek prostředí, ve kterém žijeme, kromě vzduchu je základním prvkem nezbytným k životu. O jejím nezastupitelném významu svědčí skutečnost, že její obsah v organismu je 70 až 90 % a mění se s věkem; u tří měsíčního plodu je to asi 90 %, u novorozenců přibližně 80 % a u dospělého člověka 70 % vody.

Voda se nachází ve všech tkáních našeho ústrojí, i když její rozmístění je nerovnoměrné. Voda se podílí na vstřebávání živin ve střevech a také na výživě buněk. V průběhu trávení je potrava převáděna do stavu umožňujícího její rozpuštění ve vodě a je rozložena na drobné částečky pronikající střevní stěnou do krve a intracelulární tekutiny, a odtud pak do buněk.

Voda je v těle dopravníkem a regulátorem tepla – absorbuje jeho přebytek a vylučuje jej odpařováním přes kůži a také dýchacími ústrojím. Podílí se na všech biochemických reakcích, zvlhčuje sliznice, oční bulvy a zajišťuje pohyblivost kloubů. Dospělý člověk může přežít bez jídla déle než měsíc, ale bez vody jen několik dní. Její nedostatečný přísun vede k rychlé dehydrataci organismu - nedostatek vody přibližně v 10 % tělesné hmotnosti způsobuje tělesné a duševní poruchy a ztráta 20 % může vést dokonce ke smrti.

Denní potřeba pro člověka je přibližně 2,5 litrů vody.

Voda
 • se podílí na vstřebávání živin ve střevech
 • je v těle dopravníkem a regulátorem tepla
 • se podílí na všech biochemických reakcích
 • zvlhčuje sliznice, oční bulvy
 • zajišťuje pohyblivost kloubů

ČLOVĚK JE TAKOVÝM, JAKÁ JE VODA, KTEROU PIJE.

Elenco di componenti e tempo di sostituzione consigliato

chiediamo
indicazione di componente cambiamento [M] dipende da…
1 PP COTTON PRECISION FILTER filtro di sedimentazione meccanica 6 cambiamento - ogni6. M
2 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER Filtro di carbone introduttivo 6 cambiamento- ogni 6. M
3 RO REVERSE OSMOSIS FILTER membrana osmotica 24 cambiamento - ogni 24. M
4 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER Filtro carbone finale 6 cambiamento - ogni6. M
5 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox e mineralizzatore 12 cambiamento - ogni 12. M
6 UNIVERSAL WATER ACTIVATOR magnetizzatore senza senza il cambio
7 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox e mineralizer 6 cambiamento- ogni 6. M

 • cambiamento di componenti realizza il manager qualificato/tecnico AWS a secondo il calendario sotto
 • il costo della sostituzione dei componenti e addebitato come una tariffa di servizio (anche se il componente non é cambiato) ogni 6 mesi nella quantità di:
  • 1.600 CZK= Il proprietario di AWS fa lo cambio di componente da solo, il cambio regolare
  • 2.400 CZK=
  • il componente viene cambiato da manager/tecnico di AWS(il prezzo totale é incluso di prezzo della corsa), il cambio regolare
  • Cambio straordinario:
  • In caso che il cliente desideri il cambio nel frattempo, il cosiddetto cambio straordinario, va messa in conto la commissione di servizio come sopra indicato. Componenti numero 1,2,7. Lo cambio straordinario avviene fuori dallo scambio programmato e non interferisce la sua frequenza. Consigliamo questo scambio per un numero di maggiore di utenti AWS ( 5 o più) e dove é quasi quotidiano, ad esempio un ufficio .
  • 5 e più utenti = ogni 3 mesi
  • 10 utenti e di più= ogni mese
  • 800 CZK =Il proprietario di AWS cambia il componente da solo, il cambio straordinario
  • 1.600 CZK=il componente viene cambiato da manager/tecnico di AWS(il prezzo totale é incluso di prezzo della corsa), il cambio straordinario
 • il primo anno é il sevizio gratis, il cambio regolare
 • il secondo anno é il sevizio gratis, il cambio regolare
 • il terzo anno ed ogni prossimo anno viene addebitato il costo del sevizio, il cambio regolare
 • il numero di componente e la frequenza sono gli stessi come il primo e secondo anno, la commissione di servizio viene fatturata a base del’ elenco sopra.
 • Acquistando AWS sotto la codice #V090 non c’e il servizio incluso( si tratta di AWS di PROMO ACTIONE terminato il 31.7.2017 a sostituzione di AWS (tipo 2017 per tipo 2016)

Procedimento:

 • Il mese prima della data di scadenza per la sostituzione di una qualsiasi delle componenti AWS, il proprietario di AWS riceverà una e-mail con le informazioni “quale componente" + contatto di AWS Manager / AWS Tecnico e la tassa per la Commissione di servizio gli viene accreditata da eSTAR
 • allo stesso tempo riceve il AWS manager/tecnico AWS un e-mail con le informazioni “quale componente" + contatto di proprietario AWS
 • Il proprietario di AWS e Manager AWS/tecnico AWS fissano un appuntamento di cambiamento di componente
 • Dopo che il componente é stato cambiato esegue il ManagerAWS/Tecnico AWS una annotazione in sistema AWS

Nota:
 • Il costo di servizio viene detratto in caso che non c’ e più i sevizio gratuito
 • Il costo di servizio viene addebitato nella quantità dell’elenco ogni sei mesi(a secondo che la sostituzione sei eseguita dallo stesso proprietario di AWS, o da Manager AWS/Tecnico AWS)
 • il costo di servizio include:
  • Tutti componenti da scambiare
  • La cura di Manager AWS/Tecnico AWS
  • Il prezzo di corsa di Manager AWS/Tecnico AWS
Prezzo standard = 3714

Prezzo vantaggioso per il membro STARLIFE:

#V991 = 1500
ottenete:
 • il dispositivo stesso AWS+ contenitore del acqua
 • Integratore alimentare in valore 200 di vostra scelta + 65% (l'essere membro in LONGEVITY CLUBU BRONZE)
 • installazione di AWS (incluso il trasporto e il lavoro del tecnico)
 • il servizio per un periodo di due anni (incluso di 18 componenti)
#V992 = 1700
ottenete:
 • il dispositivo stesso AWS+ contenitore del acqua
 • Integratore alimentare in valore 400 di vostra scelta + 65% (l'essere membro in LONGEVITY CLUBU SILVER)
 • installazione di AWS (incluso il trasporto e il lavoro del tecnico)
 • il servizio per un periodo di due anni (incluso di 18 componenti)
#V993 = 2100
ottenete:
 • il dispositivo stesso AWS+ contenitore del acqua
 • Integratore alimentare in valore 800 di vostra scelta + 65% (l'essere membro in LONGEVITY CLUBU GOLD)
 • installazione di AWS (incluso il trasporto e il lavoro del tecnico)
 • il servizio per un periodo di due anni (incluso di 18 componenti)

Volantino

AWS 2017

1.1.2020 sono entrati in vigore i nuovi Termini e Condizioni e la nuova versione del contratto per le autovetture STARLIFE.
E’ necessario il tuo riscontro prima del 31.1.2020.
Accetto = continui a usare l’auto.
Non accetto = restituisci l’auto a STARLIFE entro il 31.1.2020.

Si prega di attendere durante il caricamento dei dati...