Zdraví Online – produkty i system STARLIFE®

Produkty gratis

Propozycje prezentów:

PAKIET:

Problemy:

Biuro obsługi klienta:
+48 655 065 500
infoPL@zdravi.online
¨

ACTIVITY WATER STARLIFE

- oparty na zasadzie odróconej osmozy
- podłącza się go do instalacji wodnej (najlepiej pod zlewem w kuchni)
- jest częścią pakietu w specjalnej cenie

Zdrowy styl życia – Woda

Jaką wodę pić?
Istnieje tylko jedna odpowiedź – czystą.

Woda to H2O; wodór, tlen i nic więcej. Wszystko inne, co jest w wodzie, to zanieczyszczenia. Woda z kranu zawiera niestety, oprócz H2O, wiele różnych substancji, to taka chemiczna zupa. Są w niej mydła, detergenty, kwas siarkowy, pestycydy, nawozy sztuczne, fenol, chlor, fluor, żelazo, miedź, rtęć, sód i całe mnóstwo innych substancji.

Dr Maria Błaszczyszyn, biochemiczka i terapeutka
Gabinet medycyny naturalnej KOMED, Warszawa

CZŁOWIEK SKŁADA SIĘ W 70 % Z WODY
Całkowita ilość wody znajdująca się w organizmie jest wymieniana w ciągu 20 dni. Jest oczywiste, że przy tak potężnym znaczeniu wody dla życia człowieka bardzo ważna jest jej odpowiednia jakość.

Woda musi być czysta, ponieważ jeśli zawiera jakiekolwiek szkodliwe substancje, to zostaną one dostarczone do każdej komórki naszego organizmu.

Nie tylko bezpośrednio spożywana woda musi być pozbawiona szkodliwych składników – wysoka jakość wody jest też niezbędna w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, ale także w medycynie.

Zobacz więcej Ukryj

Wody na Ziemi tworzą system naczyń połączonych i są w ciągłym ruchu. Nawet wody głębinowe (w tym mineralne), przez miliony lat nienaruszane przez człowieka (ponieważ nie miał do nich dostępu), dziś są przemieszane z zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi, które stają się dodatkiem do każdego litra wody mineralnej wydobywanej na powierzchnię.

Żyjemy w dziwnych czasach – z jednej strony cieszy nas ogromny rozwój cywilizacyjny i chętnie korzystamy z jego zdobyczy, z drugiej strony jednak cierpimy na coraz większą liczbę chorób (w tym cywilizacyjnych), ponieważ nigdy dotychczas zanieczyszczenie środowiska nie było tak duże. Wraz ze wzrostem produkcji wszelkich towarów rośnie również ilość odpadów w postaci śmieci, ścieków, organicznych związków chemicznych, osiągając 150 milionów ton rocznie. Jedna trzecia tej produkcji odpadów nieodwracalnie dostaje się w postaci śmieci i ścieków do środowiska naturalnego. Wśród organicznych związków chemicznych najbardziej niebezpieczne są te, które łatwo i szybko rozpuszczają się w wodzie (jest ich obecnie ponad 2 500), a najgorsze z nich są związki rakotwórcze.

Związki chemiczne rozpuszczone w wodach powierzchniowych, stanowiących surowiec do produkcji wody pitnej w przedsiębiorstwach wodociągowych, przechodzą w 100% przez wszystkie etapy oczyszczania, jakie są realizowane w zakładach wodociągowych. Zakłady uzdatniania wody zaczęły na dużą skalę powstawać na przełomie XIX i XX wieku tylko i wyłącznie w celu dezynfekcji wody i ochrony konsumentów przed epidemiami chorób zakaźnych. Zanim woda, która jest najczęściej wodą rzeczną, zostanie poddana dezynfekcji chlorem, przechodzi w zakładach wodociągowych przez proces oczyszczania mechanicznego. Stopniowo są z niej usuwane piasek, szlam, glina, resztki roślin itp., a woda uzyskuje dzięki temu doskonały wygląd. Ten wygląd wody w żadnym przypadku nie oznacza jednak, że woda jest czysta, zdrowa i bezpieczna, ponieważ nadal występują w niej wszystkie związki chemiczne, które są niewidoczne i niewyczuwalne ani smakiem, ani węchem. Kontrola sanitarna ma obowiązek sprawdzania, czy stężenie trucizn wymienionych w ustawie nie przekracza określonych limitów.

Dla ilości trucizn w wodzie są limity??! Woda pitna nie powinna zawierać żadnych trucizn, nawet w minimalnej ilości.

Jeśli odpowiednie zespoły naukowe badają skutki zdrowotne systematycznego spożycia poszczególnych związków chorobotwórczych, znajdujących się w wodzie, w celu określenia ich dopuszczalnego stężenia, oznacza to, że zawsze skupiają się tylko na jednym wybranym związku chemicznym. Nigdy nie badają reakcji nas, konsumentów, na spożycie kilku czy kilkudziesięciu toksyn jednocześnie, ponieważ przeprowadzenie takich badań jest niemożliwe.

W niebezpiecznym tempie wzrasta liczba kobiet i mężczyzn niezdolnych do poczęcia dziecka, mamy wysoką śmiertelność noworodków, dzieci przychodzą na świat z alergiami na białko mleka i z innymi wadami, gwałtownie wzrasta liczba wszelkiego rodzaju alergii, rośnie zachorowalność i śmiertelność w następstwie chorób nowotworowych. Osiągamy rekordowe wyniki w liczbie chorób nowotworowych i śmierci w następstwie tych chorób. O tym, że choroby nowotworowe są rezultatem działania spożywanej chemii, świadczą najlepiej przypadki raka pęcherza moczowego (ponieważ nasz mocz jest tak trujący) i raka jelita grubego (ponieważ także w odchodach jest zbyt dużo trucizn). Liczba alergików rośnie w naszym państwie w postępie geometrycznym, ponieważ ich liczba co 20 lat się podwaja. Jeśli to tempo się nie zmieni, jeszcze w tym stuleciu będziemy mieli więcej alergików niż ludzi, którzy na te problemy jeszcze nie cierpią.

Dotychczas nie prowadzono poważnych badań, które dotyczyłyby negatywnego wpływu trucizn, spożywanych razem z wodą, na organizm człowieka. Nie można się również spodziewać, aby takie badania miały być prowadzone w najbliższym czasie, ponieważ żadne gałęzie przemysłu ani służba zdrowia nie są szczególnie zainteresowane tymi badaniami.

Trzeba mieć zdrową, czystą wodę. Naprawdę.

H2O
Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska, w którym żyjemy, obok powietrza jest podstawowym elementem niezbędnym do życia. O jej niezastąpionej roli świadczy fakt, że jej zawartość w organizmie wynosi od 70 do 90% i zmienia się z wiekiem; u trzymiesięcznego płodu około 90%, u noworodków około 80%, a u dorosłego człowieka 70% masy ciała stanowi woda.

Woda znajduje się we wszystkich tkankach naszego organizmu, chociaż jej rozmieszczenie jest nierównomierne. Woda uczestniczy we wchłanianiu substancji odżywczych w jelitach, a także w odżywianiu komórek. W trakcie trawienia pożywienie jest przekształcane do stanu umożliwiającego jego rozpuszczanie w wodzie, jest rozkładane na drobne cząsteczki przenikające przez ścianę jelit do krwi i płynu wewnątrzkomórkowego, a stąd do komórek.

Woda jest w ciele przenośnikiem i regulatorem ciepła – wchłania jego nadmiar i wydala je, wyparowując przez skórę, a także układ oddechowy. Uczestniczy we wszystkich reakcjach biochemicznych, nawilża śluzówki, gałki oczne i zapewnia ruchomość stawów. Dorosły człowiek może przeżyć bez jedzenia ponad miesiąc, ale bez wody tylko kilka dni. Jej niedostateczne spożycie prowadzi do szybkiego odwodnienia organizmu – brak wody na poziomie około 10% masy ciała powoduje zaburzenia fizyczne i psychiczne, a utrata 20% może prowadzić nawet do śmierci.

Dzienne zapotrzebowanie człowieka na wodę to około 2,5 litra.

Woda
 • uczestniczy we wchłanianiu składników odżywczych w jelitach
 • jest w ciele przenośnikiem i regulatorem ciepła
 • bierze udział we wszystkich reakcjach biochemicznych
 • nawilża śluzówki, gałki oczne
 • zapewnia ruchomość stawów

CZŁOWIEK JEST TAKI, JAKA JEST WODA, KTÓRĄ PIJE.

Opis komponentów i zalecane terminy wymiany

zalecamy
opis komponentów wymiana co [M] wymiana zależna od ...
1 PP COTTON PRECISION FILTER mechaniczny filtr sedymentacyjny 6 wymiana zawsze co 6. M
2 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER wstępny filtr węglowy 6 wymiana zawsze co 6. M
3 RO REVERSE OSMOSIS FILTER membrane osmotyczna 24 wymiana zawsze co 24. M
4 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER końcowy filtr węglowy 6 wymiana zawsze co 6. M
5 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox I mineralizator 12 wymiana zawsze co 12. M
6 UNIVERSAL WATER ACTIVATOR magnetyzer bez niewymienny
7 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox i mineralizator 6 wymiana zawsze co 6. M

 • wymiany komponentów przeprowadza doświadczony Manager/Technik AWS wg poniższego terminarza
 • opłata za wymianę naliczana jest jako Opłata serwisowa (również gdy komponenty nie zostają wymienione) co 6 miesięcy w wysokości:
  • 288 zł = Właściciel AWS dokonuje wymiany samodzielnie
  • 432 zł = komponenty wymienia Manager/Technik AWS (cena zawiera koszty dojazdu)
  • Wymiana dowolna:
  • Jeśli klient chce dokonać wymiany również w międzyczasie standardowych częstotliwości, tzw. wymiana dowolna, Opłata serwisowa naliczana jest zgodnie z modelem wskazanym poniżej. Komponenty numer 1, 2 oraz 7. Wymiana dowolna odbywa się poza wymianą standardową i nie ma wpływu jej częstotliwość. Wymiany dowolne zalecane są w przypadku większej liczby użytkowników AWS (5 lub więcej) i tam, gdzie używany jest intensywnie w trakcie całego dnia, np. biuro.
  • 5 i więcej użytkowników = co 3 miesiące
  • 10 i więcej użytkowników = co miesiąc
  • 144 zł = Właściciel AWS dokonuje wymiany samodzielnie, wymiana dowolna
  • 288 zł = komponenty wymienia Manager/Technik AWS (cena zawiera koszty dojazdu), wymiana dowolna
 • 1. gratis, wymiana standardowa
 • 2. gratis, wymiana standardowa
 • 3. rok i każdy kolejny rok, wymiana standardowa
 • Numer komponentu i częstotliwości są takie same jak 1. i 2. rok; Opłata serwisowa naliczana jest zgodnie z tabelą wskazaną poniżej.
 • Do AWS zakupionego pod kodem #V090 serwis gratis nie przysługuje (dotyczy urządzeń AWS, zakupionych w PROMOCJI, zakończonej w terminie 31.07.2017 przy wymianie AWS (typ 2017 za typ 2016))

Procedura:

 • miesiąc przed datą wygaśnięcia wymiany któregoś z komponentów AWS, Właściciel AWS otrzyma wiadomość e-mail z informacją „który komponent“ + dane kontaktowe do Managera/Technika AWS, a z eSTAR Właścicielowi AWS odliczona zostaje kwota za Opłatę serwisową
 • w tym samym czasie Manager/Technik AWS otrzymuje na mail informację „który komponent“ + dane kontaktowe do Właściciela AWS
 • Właściciel AWS i Manager/Technik AWS uzgodnią wspólnie termin wymiany komponentów
 • po wymianie Manager/Technik AWS dokona zapisu w Systemie AWS on-line

Uwaga:
 • opłata serwisowa jest naliczana, jeśli Właściciel AWS nie ma już serwisu gratis
 • opłata serwisowa naliczana jest w wysokości zgodnie z modelem co 6 miesięcy (w zależności od tego, czy wymiany dokonuje sam Właściciel AWS lub Manager/Technik AWS)
 • Opłata serwisowa AWS obejmuje:
  • wszelkie komponenty do wymiany
  • opiekę i pomoc Managera/Technika AWS
  • koszty dojazdu Managera/Technika AWS do Właściciela AWS

Oczyszczanie wody pitnej za pomocą odwróconej osmozy należy do najnowocześniejszych, najefektywniejszych i najtańszych metod i jest jedynym sposobem filtracji, umożliwiającym usunięcie z wody rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.

I właśnie na tej zasadzie działa ACTIVITY WATER STARLIFE. Membrana osmotyczna nie jest jedyną częścią filtra, cały zestaw obejmuje ponadto magnetyzer, redoks (reakcja utleniania-redukcji) i mineralizator.

Schéma zapojení AWS 2017
Zestaw ACTIVITY WATER STARLIFE składa się z następujących elementów:
 1. podłączenie do wodociągu
 2. Filtr sedymentacyjny (PP - COTTON PRECISION FILTER)
 3. Filtr wstępny z węglem aktywnym (CARBON - ACTIVATED CARBON FILTER)
 4. Zawór dwukierunkowy
 5. Membrana osmotyczna (RO - REVERSE OSMOSIS FILTER)
 6. Filtr końcowy z węglem aktywnym (CARBON - ACTIVATED CARBON FILTER)
 7. Wkład alkalizujący Turmalinowy
 8. Magnetyzer (UNIVERSAL - WATER ACTIVATOR)
 9. Mineralizator
 10. Zbiornik z czystą wodą
 11. Ogranicznik przepływu
 12. podłączenie do odpływu nieoczyszczonej wody
 13. Bateria z kurkami - wylewka


1. Podłączenie do wodociągu

2. Filtr sedymentacyjny
Bardzo skuteczny filtr mechaniczny, który zatrzymuje głównie małe (powyżej 5 mikrometrów) cząsteczki nierozpuszczalne w wodzie.

3. Filtr wstępny z węglem aktywnym
Węgiel aktywny w filtrze zmniejsza ilość chloru w wodzie, zapobiegając uszkodzeniu powierzchni następującej dalej membrany osmotycznej – najbardziej wrażliwej części urządzenia..
Więcej: Węgiel aktywny jako materiał filtrujący jest stosowany już od kilkunastu lat do dechloracji wody i do poprawy jej ostatecznego smaku. Węgiel aktywny był najczęściej produkowany z drewna bukowego, od niedawna jest produkowany z orzechów kokosowych. Produkcja przebiega w temperaturze 600 °C i pod wysokim ciśnieniem. Węgiel aktywny ma dobre właściwości sorpcyjne w stosunku do chloru i związków aromatycznych rozpuszczalnych w wodzie. Woda pitna pochodząca z zakładów wodociągowych jest na potrzeby dezynfekcji intensywnie chlorowana. Chlor jest bardzo aktywnym gazem (w czasie I wojny światowej był wykorzystywany jako broń chemiczna) i zbyt duże stężenie chloru w wodzie powoduje zniszczenie membrany osmotycznej. Jedyną skuteczną ochroną przed chlorem jest właśnie wstępny filtr węglowy. Węgiel aktywny traci swoją aktywność w wyniku samego kontaktu z wodą i nie ma znaczenia, jaka ilość wody przez niego przechodzi. Spadek aktywności węgla następuje w pierwszych miesiącach powoli, ale po 6 miesiącach wyraźnie przyspiesza.

4. Zawór dwukierunkowy
Zadaniem tego zaworu jest wyłączenie filtra w momencie napełniania czystą wodą.

5. Membrana osmotyczna
Membrana osmotyczna jest „sercem” całego systemu. Proces osmozy odwróconej usuwa z wody zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne. Pory membrany są 5 000 x mniejsze niż średnia bakteria i przepuszczają tylko cząsteczki wody i pierwiastki mineralne.
Oczyszczanie wody pitnej za pomocą odwróconej osmozy to jedna z najnowocześniejszych, najefektywniejszych i najtańszych metod. To jedyna metoda, która skutecznie usuwa z wody niepożądane związki chemiczne, pozostawiając jednocześnie w wodzie wszystkie potrzebne pierwiastki mineralne -> woda smakuje jak woda z górskiego potoku.

6. Filtr końcowy z węglem aktywnym
Zadaniem końcowego filtra węglowego jest poprawa smaku czystej wody.

7. Redox + mineralizator
Redoks podnosi pH wody i obniża jej potencjał redoks (utleniania-redukcji); mineralizator wzbogaca wodę w magnez, potas, wapń i sód w zrównoważonych proporcjach. Więcej:
Wolne rodniki atakują nas ze wszystkich stron, atakują zdrowe komórki i powodują problemy zdrowotne. Są także jedną z przyczyn „szybszego” starzenia. I właśnie redoks (reakcja utleniania-redukcji) generuje wolne jony wodorowe (bardzo silny przeciwutleniacz), które są w stanie „likwidować” te niebezpieczne wolne rodniki. Redoks obniża potencjał ORP (potencjał utleniająco-redukujący) wody do wartości ujemnej i jednocześnie powoduje podniesienie pH wody (uzyskujemy wodę zasadową, którą dotychczas można było uzyskać tylko jako produkt elektrolizy w drogich jonizatorach). Inną częścią tego elementu filtra jest mineralizator, który składa się z minerałów ziem rzadkich (turmalin, zeolit itd.). Już sama nazwa sugeruje jego funkcję = końcowa mineralizacja oczyszczonej wody = wzbogaca wodę w magnez, potas, wapń i sód w zrównoważonych proporcjach.

8. Magnetyzer
Magnetyzer jest wyprodukowany z materiału kompozytowego (składającego się z pięciu magnesów), tworzącego rurkę, przez którą przypływa oczyszczana woda. Dzięki temu działaniu pola magnetycznego woda uzyskuje swoją optymalną strukturę, zmniejsza się jej napięcie powierzchniowe.

9. Redox + mineralizator
Redoks podnosi pH wody i obniża jej potencjał redoks (utleniania-redukcji); mineralizator wzbogaca wodę w magnez, potas, wapń i sód w zrównoważonych proporcjach. Więcej:
Wolne rodniki atakują nas ze wszystkich stron, atakują zdrowe komórki i powodują problemy zdrowotne. Są także jedną z przyczyn „szybszego” starzenia. I właśnie redoks generuje wolne jony wodorowe (bardzo silny przeciwutleniacz), które są w stanie „likwidować” te niebezpieczne wolne rodniki. Redoks obniża potencjał ORP (potencjał utleniająco-redukujący) wody do wartości ujemnej i jednocześnie powoduje podniesienie pH wody (uzyskujemy wodę zasadową, którą dotychczas można było uzyskać tylko jako produkt elektrolizy w drogich jonizatorach). Inną częścią tego elementu filtra jest mineralizator, który składa się z minerałów ziem rzadkich (turmalin, zeolit itd.). Już sama nazwa sugeruje jego funkcję = końcowa mineralizacja oczyszczonej wody = wzbogaca wodę w magnez, potas, wapń i sód w zrównoważonych proporcjach.

10. Zbiornik z czystą wodą na 10 litrów
Ze względu na bardzo dokładny i dlatego powolny proces oczyszczania wody (membrana wytwarza od 4 do 5 litrów czystej wody na godzinę), woda gromadzi się w zasobniku o pojemności od 8 do 10 litrów (w zależności od ciśnienia wody w sieci wodociągowej).

11. Ogranicznik przepływu
Nieoczyszczona woda, w której zostały szkodliwe substancje chemiczne, wypływa bezpośrednio do odpływu za pośrednictwem tłumika.

12. Odpływ nieoczyszczonej wody
Odpływ nieoczyszczonej wody jest instalowany w odpływie zlewu (pompę montuje się dodatkowo, jeśli ciśnienie wody w wodociągu jest niedostateczne).

13. Bateria z kurkami - wylewka
Podwójna wylewka (zawór kulowy) jest na stałe przymocowany do zlewu lub do blatu kuchennego i pozwala wybrać, jaki typ czystej wody otrzymamy:

 1. pierwszy typ bezpośrednio z procesu czyszczenia (bez uzdatnienia redoksem i mineralizatorem), jest odpowiedni do gotowania, do czajników na wodę
 2. drugi typ, zapewniający wodę, która przeszła przez redoks i mineralizator – ma wysokie pH, ujemny potencjał redoks i większą ilość substancji mineralnych; jest odpowiednia bezpośrednio do picia

Standardowa cena = 13629

Promocyjna cena dla członka STARLIFE:

#V991 = 5520
Uzyskujesz:
 • urządzenie AWS + zbiornik na wodę
 • produkty STARLIFE o wartości 920 wg własnego wyboru + zniżka 65 % (członkostwo w LONGEVITY CLUB BRONZE)
 • instalację AWS (w tym koszt dojazdu i pracy Technika)
 • serwis przez 2 lata (w tym 18 komponentów do wymiany)
#V992 = 6440
Uzyskujesz:
 • urządzenie AWS + zbiornik na wodę
 • produkty STARLIFE o wartości 1840 wg własnego wyboru + zniżka 65 % (członkostwo w LONGEVITY CLUB SILVER)
 • instalację AWS (w tym koszt dojazdu i pracy Technika)
 • serwis przez 2 lata (w tym 18 komponentów do wymiany)
#V993 = 8280
Uzyskujesz:
 • urządzenie AWS + zbiornik na wodę
 • produkty STARLIFE o wartości 3680 wg własnego wyboru + zniżka 65 % (członkostwo w LONGEVITY CLUB GOLD)
 • instalację AWS (w tym koszt dojazdu i pracy Technika)
 • serwis przez 2 lata (w tym 18 komponentów do wymiany)

Ulotka

AWS 2017

Atest

Certyfikat PZH
ATEST PZH

Video

Video

Video

Video

Jaką wodę pić?
Jest tylko jedna odpowiedź – czystą. Woda to H2O; wodór, tlen i nic więcej. Wszystko, co jest w niej ponad to – zanieczyszcza ją. Niestety, woda z kranu zawiera wiele różnych substancji poza H2O – jest jak chemiczna zupa. Są w niej mydła, detergenty, kwas siarkowy, pestycydy, nawozy sztuczne, fenol, chlor, fluor, żelazo, miedź, rtęć, sód i wiele innych substancji. Jedyną wodą, która spełnia warunek czystości, jest dostępna już u nas w kraju woda z filtrów działających na zasadzie odwróconej osmozy. Oczyszczanie wody tą metodą znacznie przewyższa wszelkie inne, całkowicie usuwając chlor, fenole, substancje lotne i zapachowe, a nie pozbawiając jej tlenu i dwutlenku węgla, co decyduje o smaku wody.

Dr Maria Błaszczyszyn, biochemik i terapeuta
Przychodnia Medycyny Naturalnej KOMED, Warszawa

Dopiero teraz przekonałem się jaką tragedią było dla mnie wcześniejsze picie wody z sieci wodociągowej, bo często było to przyczyną wielu, różnych problemów chorobowych w moim organizmie (nieżyt żołądka, jelit i wątroby oraz nadciśnienie). Teraz, gdy od ponad 6 lat piję wodę z aparatu osmotycznego, choroby te ustąpiły. Obecnie bez żadnej obawy sięgam po szklankę wody z filtra i wiem, że ona w niczym mi nie zaszkodzi. Pełne zaufanie mają do niej moja żona i dzieci. Nasz czajnik bezprzewodowy jest ciągle czysty, bez osadu kamienia na grzałce.

Witold B., Żywiec

Mam teraz dużo lepsze trawienie, ustąpiły wzdęcia i stan zapalny jelit oraz choroba wrzodowa żołądka. Dla mnie woda osmotyczna jest jak lekarstwo.

Irena J., Wałbrzych

Mój 14. letni syn Tomasz miał silne bóle w nadbrzuszu oraz w plecach. Badania USG jamy brzusznej, wykonane w marcu 2000 roku, wykazały u niego liczne echa złogowe w pęcherzyku żółciowym, na długości ok. 3 cm. Lekarz zalecił mu zażywanie leku o nazwie „biliepar”. Kolejne badanie USG, wykonane w maju 2000 roku, wykazało w trzonie i szyi pęcherzyka złogi na długości 5 cm. Syn cały czas przyjmował przepisany mu biliepar. Na początku września 2000 roku zainstalowałam w moim mieszkaniu filtr do wody działający według tzw. odwróconej osmozy. Syn zaczął pić tą oczyszczoną wodę i po miesiącu takiej „kuracji” zrobiliśmy następne badania kontrolne USG – tym razem w pęcherzyku było już tylko 2 cm złogów !!! Następne badanie, wykonane w marcu 2001 roku, wykazało zupełny brak złogów. Syn był zdrowy.

Elżbieta K., Poznań

Mój 14. letni syn Tomasz miał silne bóle w nadbrzuszu oraz w plecach. Badania USG jamy brzusznej, wykonane w marcu 2000 roku, wykazały u niego liczne echa złogowe w pęcherzyku żółciowym, na długości ok. 3 cm. Lekarz zalecił mu zażywanie leku o nazwie „biliepar”. Kolejne badanie USG, wykonane w maju 2000 roku, wykazało w trzonie i szyi pęcherzyka złogi na długości 5 cm. Syn cały czas przyjmował przepisany mu biliepar. Na początku września 2000 roku zainstalowałam w moim mieszkaniu filtr do wody działający według tzw. odwróconej osmozy. Syn zaczął pić tą oczyszczoną wodę i po miesiącu takiej „kuracji” zrobiliśmy następne badania kontrolne USG – tym razem w pęcherzyku było już tylko 2 cm złogów !!! Następne badanie, wykonane w marcu 2001 roku, wykazało zupełny brak złogów. Syn był zdrowy.

Elżbieta K., Poznań

Zdrowie i życie człowieka zależy w dużej mierze od rodzaju i jakości wody, którą na co dzień pije.

prof. Julian Aleksandrowicz

Od pięciu lat (tak długo posiadamy filtr z osmozą) kamień w moim woreczku żółciowym zmniejszył się o 6 mm. W naszych naczyniach kuchennych zniknął całkowicie kamień. Nasi goście chwalą za każdym razem smak kawy czy herbaty. Mówię goście, bo my zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego lepszego smaku. Wszyscy zazdroszczą nam, że możemy pić wodę prosto z kranu.

Józef H., Brzeg

Już dawno pogodziłam się z moją kamicą nerkową, bo cierpiał na nią również mój ojciec, a lekarz zapewniał mnie, że to jest niewyleczalne. A jednak wyleczyłam się po kilku miesiącach picia czystej wody z osmozy.

Zdzisława R., Katowice

Decydując się na zakup urządzenia osmotycznego wiedziałem, że inwestuję w moje zdrowie. Zniknęły problemy z nerkami, które miałem wcześniej i poprawiła się ogólna sprawność organizmu. Czuję wyraźnie różnicę smaku potraw i napojów sporządzanych przy użyciu wody osmotycznej.

Janina K., Wrocław

Z wody oczyszczonej przez filtr osmotyczny korzystamy już 10 lat i przez cały ten okres nie mamy żadnych dolegliwości żołądkowych czy innych niedyspozycji trawiennych. Jesteśmy pewni, że zawdzięczamy to po prostu czystej wodzie, bo nasze problemy powracają na urlopie, gdy nie mamy dostępu do takiej wody.

Anna H., Żywiec

Po zamianie wody pitnej z kranu na wodę osmotyczną pozbyłem się kamieni nerkowych. Mój pies tak szybko polubił czystą wodę, że innej w ogóle nie toleruje. Z jego zębów zniknął osad.

Witold N., Grudziądz

Po rozpoczęciu picia czystej wody z filtra pozbyłem się uciążliwych dolegliwości żołądka. Czysta woda pomogła również mojemu psu, bo dzięki niej przestał wymiotować. Wcześniej zdarzało się to jemu dosyć często.

Marcin O., Oława

W moim przypadku ustąpiły problemy z wątrobą i woreczkiem żółciowym. Natomiast u mojej córki ustąpiły objawy trądzika.

Anna B., Zagórzany

Mogę powiedzieć, że od czasu gdy zaczęłam pić oczyszczoną wodę osmotyczną, zatrzymało się u mnie tworzenie kamieni nerkowych.

Urszula B., Góra Kalwaria

Cieszę się niezmiernie z tej czystej wody, bo dzięki niej pozbyłam się dolegliwości żołądkowych. Często po jedzeniu i piciu musiałam wymiotować – coś musiało być w wodzie, że tak reagowałam. Teraz, gdy piję czystą wodę i gotuję na niej, nie mam żadnych problemów.

Anna L., Okalewko

To był dobry pomysł, aby zakupić sobie filtr z osmozą, mimo że cena nas trochę odstraszała. Ale dziś wiemy, że dopiero czysta woda z niego usunęła całkowicie dolegliwości przewodu pokarmowego u mnie i u żony. Ponadto wyleczyłem się z kamicy nerkowej, w czym nie pomogli mi lekarze przez długie lata przed założeniem filtra. Ostatnio przeczytałem, że dla nerkowców nie ma lepszego lekarstwa jak po prostu czysta woda.

Wiesław D., Toruń

Dopiero, gdy zaczęłam pić regularnie wodę z mojego nowozakupionego urządzenia osmotycznego, ustąpiły u mnie ataki kolki nerkowej.

Stanisław W., Strzelin

W obecnych czasach tylko urządzenia osmotyczne potrafią skutecznie usunąć z wody toksyczne związki chemiczne.

prof. dr hab. Zbigniew Jethon - wybitny specjalista z dziedziny medycyny środowiskowej i żywienia.
Autor wielu publikacji poświęconych ochronie zdrowia konsumentów. Akademia Medyczna, Wrocław

U mojego męża bardzo poprawiła się praca nerek. Cała rodzina cieszy się dobrym zdrowiem.

Dorota D.-D., Gdańsk

Jestem bardzo szczęśliwa z faktu, że dzięki tej wodzie z filtra pozbyłam się kamicy nerkowej. A już uwierzyłam lekarzom, że będę cierpiała na nią zawsze. Dlaczego lekarze nie mówią (a może po prostu nie wiedzą), że kamienie nerkowe mogą tworzyć się z brudnej wody?

Maria K., Chwaszczyno

Przed zakupem tej nowoczesnej domowej stacji oczyszczania wody wszyscy członkowie rodziny cierpieli na ataki kamieni w układzie moczowym. Dzisiaj problem ten mamy z głowy. Oczyszczona woda jest zdecydowanie smaczniejsza i dzięki temu oszczędzamy również na kawie i herbacie – mniejsze ilości kawy i herbaty wystarczają dla osiągnięcia oczekiwanego aromatu.

Tadeusz O., Rybnik

Cieszę się niezmiernie z tego nowoczesnego urządzenia, bowiem dzięki niemu nie mam już żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Zupełnie inaczej smakuje wszystko, co żona przyrządza na tej wodzie w kuchni. Kiedyś nie wiedzieliśmy, że kawa i herbata mogą być aż tak smaczne.

Mariusz K., Jaworzno

Czysta woda sprawiła, że dopiero dziś delektujemy się piciem kawy i herbaty. U mojej żony przestały rozwijać się kamienie w nerkach.

Jerzy S., Radom

Natychmiast zauważyliśmy lepszą jakość wody na podstawie spożywanych pokarmów oraz w kawie i herbacie. Przestaliśmy narzekać na dolegliwości żołądka, nerek oraz woreczka żółciowego. Ustąpiły wzdęcia, które kiedyś były w naszej rodzinie na porządku dziennym.

Maria i Władysław Sz., Kraków

„Najskuteczniejsze w usuwaniu różnych zanieczyszczeń są filtry wykorzystujące proces tzw. odwróconej osmozy. Usuwają one w 90% szkodliwe związki chemiczne zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, w tym również metale ciężkie.”

„Rzeczpospolita”, wrzesień 2003 r.

Dzisiaj nie cierpimy w rodzinie na choroby przewodu pokarmowego oraz nerek. Przed zakupem filtra osmotycznego choroby te nękały nas często. U mnie cofnęła się również męcząca zgaga.

Franciszek H., Jejkowice

Jestem długoletnim użytkownikiem urządzenia osmotycznego i dzięki czystej wodzie pozbyłem się dolegliwości związanych z trawieniem. Pijąc czystą wodę czuję się dużo lepiej i przestałem wydawać pieniądze na ranigast.

Mirosław R., Białystok

Odkąd korzystamy z filtra osmotycznego nie kupuję już w sklepie wody do picia i gotowania. Moje naczynia są czyste i bez osadów, a potrawy i napoje smakują zupełnie inaczej. Wodę spożywamy bez żadnych obaw w stanie surowym. Nie odczuwamy w rodzinie żadnych dolegliwości żołądkowych, na które narzekają nasi znajomi.

Wiesława Z., Lipowa

Jestem bardzo happy, bo od czasu kiedy zacząłem pić wodę z osmozy ustąpiły u mnie bóle żołądka i dwunastnicy. Jestem do tej wody tak przywiązany, że biorę ją w butelkach do pracy i na wyjazdy służbowe.

Ryszard K., Żory

Woda z filtra pomogła mnie bardzo, bo pozbyłam się nieprzyjemnej kamicy nerkowej.

Monika P., Żukowo

Po zakupie urządzenia osmotycznego i wprowadzeniu czystej wody do naszych potraw i napojów ustąpiła moja dokuczliwa alergia skórna.

Dorota K., Wrocław

Czysta woda pomogła nam bardzo w leczeniu atopowego zapalenia skóry u naszego syna. Ponadto zauważamy zdecydowanie lepsze samopoczucie wszystkich domowników.

Stanisława i Jacek C., Rudy

Czysta woda pomogła w leczeniu alergii mojego dziecka. Jestem przekonana, że woda kranowa, którą byliśmy zmuszeni pić wcześniej miała zły wpływ na poprzedni stan jego zdrowia.

A Sylwia Z., Gdańsk

Moje dziecko od urodzenia chorowało na atopowe zapalenie skóry i różne uczulenia pokarmowe, których skutki znacznie zmalały, gdy zaczęliśmy używać wodę osmotyczną. Wszyscy odczuwamy różnice smakowe w przygotowywanych potrawach, szczególnie, gdy odwiedzamy znajomych, którzy takiej wody nie mają. Bardzo dużo wagi przykładam do smaku herbaty, którą mogę się teraz delektować.

Andrzej S., Jaworzno

Moje dziecko jest alergikiem, ale odkąd korzystamy z czystej wody nie ma u niego nawrotów atopowego zapalenia skóry. Odczuwam ogromny komfort psychiczny przygotowując potrawy i napoje z czystej wody i mając świadomość jej zalet.

Aldona L., Warszawa

Począwszy od połowy XX wieku, jesteśmy świadkami znacznego wzrostu występowania chorób alergicznych na całym świecie. Istnieje wiele teorii, którymi próbuje się wyjaśnić te zmiany, jednak najbardziej przemawiający jest ogromny wpływ postępującego skażenia środowiska, w którym żyjemy.

prof. dr hab. Danuta Chmielewska-Szewczyk,
wybitny autorytet kliniczny, Centrum Medyczne Lim, Warszawa

W naszym regionie woda jest bogata w wapń i z tego powodu tutejsi mieszkańcy mają problemy z piaskiem i kamieniami nerkowymi. W naszej rodzinie problem ten zniknął, gdy zaczęliśmy spożywać czystą wodę z osmozy.

Małgorzata M., Krzeszowice

Gdy przed paroma laty pracowałam w Niemczech, to zauważyłam tam, że wody mineralne sprzedaje się wyłącznie w butelkach szklanych i ciemnych. Później dowiedziałam się, że takie butelki są w Niemczech nakazane z powodów zdrowotnych, bo z plastików wydzielają się jakieś trujące związki chemiczne, a gdy są jasne i przeźroczyste, to szybko rozwijają się w wodzie bakterie. Gdy wróciłam do Warszawy, to nadal piliśmy tylko wody mineralne, oczywiście te sprzedawane w plastikach, i dopiero, gdy przeczytaliśmy z mężem o ich szkodliwości, zaczęliśmy szukać innego rozwiązania. Wybraliśmy filtr z osmozą w środku i teraz wiemy, że nic nam nie grozi, a oprócz tego okazało się, że oszczędzamy w ten sposób dużo pieniędzy.

Agnieszka i Andrzej K., Warszawa

Stwierdzam, że przy używaniu Waszego filtra poprawił się znacznie stan zdrowia u mnie i w mojej rodzinie. W moim przypadku ustąpiły silne bóle przewodu pokarmowego. Teraz chętnie pijemy herbatę i inne płyny z tej wody, bo mamy świadomość jej wartości zdrowotnej. Dziękujemy.

Stanisław M., Lubsza

Gdy zacząłem spożywać czystą wodę ustąpiły u mnie bóle nerek. Tak, po prostu. A lekarze karmili mnie tylko różnymi lekarstwami, które na dodatek nic nie pomagały. Również w czajniku obserwujemy, że przestał osadzać się w nim kamień.

Marek A., Racibórz

Gdy przeprowadziliśmy się 8 lat temu do Warszawy zacząłem mieć problemy z żołądkiem i nerkami. Nie wiedziałem i nie domyślałem się, że ich powodem była woda, bo przecież przynosiliśmy do domu wodę oligoceńską ze studni (tej z kranu nie dało się pić w ogóle, bo jest odpychająca). Dopiero w firmie, w której pracuję, odkryłem inny smak herbaty, bo u nas w biurze mamy do dyspozycji specjalny filtr z osmozą w środku. Gdy 3 lata temu, taki sam filtr zakupiliśmy do domu, moje problemy żołądkowe ustąpiły zupełnie.

Bronisław T., Warszawa

Pracuję w szpitalu na oddziale urologicznym i mam na co dzień do czynienia z pacjentami cierpiącymi na przeróżne dolegliwości układu moczowego. Ja sama miałam również kamicę nerkową, którą wyleczyłam dzięki piciu wody osmotycznej. Znam kilku pacjentów, którym podpowiedziałam ten sposób i pomogło im.

Zofia W., Warszawa

Urządzenie osmotyczne używam już kilka lat. Bardzo szybko uregulowały się moje problemy żołądkowe i od kilku lat nie wiem, co to są zaparcia. Dziennie piję dużo wody osmotycznej i dzięki niej mam delikatną i dobrze nawilżoną skórę. Moje nerki pracują bardzo aktywnie więc nie daję im szans na tworzenie piasku.

Ewa K., Warszawa

Jesteśmy z mężem bardzo zadowoleni z posiadania urządzenia osmotycznego ponieważ bardzo odpowiada nam jej smak, a ponadto sama świadomość, że używamy czystej wody wpływa bardzo korzystnie na nasze samopoczucie. Ustąpiły bóle żołądka. Ponieważ mam bardzo wrażliwą cerę, stąd zawsze używam tej wody do mycia twarzy. Dzięki temu poprawił się u mnie wygląd cery. Dziękujemy Waszej firmie za to wspaniałe urządzenie.

Ewa i Bogusław T., Opole

Moja córka – alergik używa tej wody również do mycia i dzięki temu skóra nie wysycha jej i przestała ją swędzieć. Chętnie pijemy tą wodę bez przegotowania. Polubiliśmy herbatę, która ma teraz lepszy smak i klarowny wygląd.

Maria P., Skarszewy

Dzięki wodzie z urządzenia osmotycznego poprawił się stan mojego zdrowia – znacznie mniej złogów tworzy się w moich nerkach. Ja i moja rodzina jesteśmy zadowoleni z urządzenia osmotycznego zamontowanego w naszej kuchni.

Lucyna M., Karniowice

W moim przypadku ustąpiły infekcje dróg moczowych spowodowane obecnością szlamu i piasku w prawej nerce. Już po sześciu miesiącach spożywania wody osmotycznej te złogi w nerce zniknęły całkowicie. Jestem dziś bardzo szczęśliwa, że mogę znowu pić wodę czystą i bezpieczną.

Alicja B., Kraków

Ustąpiły komplikacje w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Nie mam już zaparć, które kiedyś bardzo mi dokuczały.

Maria M., Śrem

Od 6 lat mam w domu filtr osmotyczny i jestem z niego bardzo zadowolona. Moje dziecko cierpiało wcześniej na kamicę szczawianową i teraz objawy tej choroby stopniowo ustąpiły.

Anna M., Pawłów Trzebnicki

Woda z filtra osmotycznego pomogła mi bardzo, bo dopiero teraz poprawiła się praca mojego woreczka żółciowego i ustąpiły ataki. Zdecydowanie lepiej smakują nam w rodzinie napoje sporządzone z czystej wody oraz gotowane w niej potrawy.

Kazimierz L., Nowy Sącz

W ciągu 15 lat dwa razy „rodziłem” kamienie nerkowe i potem żyłem ciągle pod strachem, że ten ból spotka mnie ponownie. Ale, gdy dwa lata temu nadarzyła się możliwość korzystania z oczyszczonej wody od sąsiada, to skorzystaliśmy z niej. I, o dziwo, moje wyniki USG poprawiły się radykalnie. Czyli nieprawdę opowiadali mi cały czas lekarze, że tak już musi być, bo taką mam chorobę. Czyli to nie mój organizm tylko brudna woda z kranu była przyczyną tej choroby. W naszej kuchni mamy teraz swoje własne urządzenie z osmozy odwróconej, a ja mam spokój ze swoimi nerkami. Niedługo nasze dzieci, które mieszkają osobno, również zamontują u siebie takie filtry, bo już mają dosyć noszenia jej od nas do swoich mieszkań.

Aleksander B., Wrocław

Moja mama ma już 84 lata i dopiero od czasu, kiedy zaczęła pić wodę osmotyczną, przestały tworzyć się u niej kamienie nerkowe. Przedtem, przez wiele lat cierpiała na kamicę nerkową.

Lidia C., Bobowo

Mam 79 lat, a moja żona 75 i od kilku lat korzystamy z dobroci filtra osmotycznego. Dzięki czystej wodzie z tego filtra moja żona pozbyła się kamieni pęcherzyka żółciowego, a ja kamieni nerkowych. Dziś cieszymy się dobrym zdrowiem, podobnie jak nasze dzieci i wnuki, które również korzystają z tej wody. „ Zdrowszy „ jest nasz ekspress do kawy i dzbanek do gotowania wody, bo już nie osadza się w nich kamień.

Ryszard S., Kraków

Co zauważyłam? Otóż to, że kamień oraz piasek w nerce zniknął całkowicie. Podobnie jak zniknął osad i kamień w garnkach i w czajniku. Teraz moi sąsiedzi zamówili taki filtr i za tydzień będzie u nich zamontowany.

Agnieszka P., Chełm Śląski

Woda z urządzenia osmotycznego pozwoliła mojemu mężowi wyzbyć się piasku z nerek. Obecnie mąż nie ma już żadnych problemów z nerkami.

Ewa M., Grodzisk Wielkopolski

Mogę wyraźnie zaznaczyć, że zniknęły problemy z nerkami, zmniejszyła się u mnie ilość zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych i podniosła się ogólna odporność organizmu.

Paweł K., Częstochowa

Mam niepełnosprawne dziecko z wrodzoną łamliwością kości. Przed założeniem filtra z wodą osmotyczną doznało trzy razy złamań kończyn w ciągu 1,5 roku. Teraz moje dziecko ma 9 lat i od momentu, gdy zaczęło pić czystą wodę osmotyczną nastąpiła u niego wyraźna poprawa zdrowia i nie doznało żadnych urazów.

Ewa G., Gdańsk

Od kiedy korzystamy z wody filtrowanej w urządzeniu osmotycznym poprawił się smak i jakość napojów (kawa, herbata i kompoty) oraz gotowanych potraw. Wszyscy w rodzinie cieszymy się teraz lepszym samopoczuciem. Jestem akwarystą i czystą wodą dzielę się z moimi rybkami.

Zbigniew W., Kleosin

Życie w naszym domu bardzo zmieniło się od momentu, gdy firma sprzedająca filtry osmotyczne zamontowała takie urządzenie u nas w kuchni. Wodę możemy teraz pić bezpośrednio z kranu, dzieci chorują rzadziej niż kiedyś. Poprawił się wyraźnie smak potraw i napojów. Wszystkie soki chętnie rozcieńczamy w tej czystej wodzie i mamy wrażenie, że to ona poprawia ich smak. W garnkach, naczyniach kuchennych i w czajniku nie mam już osadu i kamienia. Lubię przemywać twarz tą wodą i myć w niej włosy. Jest przyjemnie miękka. Zauważyłam także, że kwiaty domowe rozwijają się teraz inaczej – widocznie woda z kranu nie służyła im tak dobrze.

Barbara P., Białystok

Od dzieciństwa byłam nauczona, aby nigdy nie pić wody bezpośrednio z kranu. Dzisiaj mogę robić to bez żadnych oporów – oczywiście pijąc wodę z kranika urządzenia osmotycznego. Cieszę się bardzo, że moje dzieci mają również dostęp do czystej i zdrowej wody, że nie muszę ich przestrzegać przed piciem takiej wody. Wszyscy w rodzinie mamy teraz lepsze samopoczucie, cera na mojej twarzy jest inna, gdy przemywam ją wodą osmotyczną. W naczyniach kuchennych nie ma już śladów kamienia, a rośliny domowe rozwijają się i wyglądają ładniej.

Barbara P., Białystok

Sama świadomość, że korzystam z czystej wody już jest komfortem psychicznym. Namacalnym dowodem na to jest mój czajnik elektryczny – używam go już 5 lat, a grzałka nadal błyszczy jak nowa. Moje kwiaty są teraz piękniejsze, bo one też piją czystą wodę.

Elżbieta Ż., Opole

Czysta woda, to podstawa naszego życia i to, że pochodzi ona z urządzenia osmotycznego sprawia iż można ją pić bez gotowania. Jest bardzo smaczna. Mam małe dzieci i wiem, że robiąc obiady i napoje z tej wody są one smaczniejsze i chętniej konsumowane. Jesteśmy smakoszami dobrej herbaty i dzięki czystej wodzie możemy taką pić. Gdy wyjeżdżamy poza dom, to zabieramy ze sobą kilka butelek naszej czystej wody, bo żadna inna nam nie smakuje.

Lucyna H., Żywiec

Teraz, gdy możemy korzystać z czystej wody osmotycznej, możemy robić z niej różne potrawy dla naszego dziecka bez obawy, że mu zaszkodzą. Cieszy nas, że możemy pić wodę prosto z kranu.

Jerzy G., Łomianki

Jestem bardzo zadowolona z możliwości korzystania codziennie z krystalicznie czystej wody. Dzięki niej poprawił się stan zdrowia mojego przewodu pokarmowego. Moja wątroba została zregenerowana po żółtaczce wszczepiennej. Dzisiaj piję wodę z filtra bez żadnych obaw i czuję się bardzo dobrze.

Maria Ż., Wrocław

To niesamowite - kiedyś czajnik bezprzewodowy musiałam wyrzucać po pół roku używania, bo kamień na grzałce był już zbyt gruby. Ale ostatni czajnik używam już 5 lat i jest ciągle jak nowy. Nie wiedziałam, że w wodzie może być tyle brudu, którego na pozór nie widać. Ale nie tylko czajnik, bo również nasz żołądek, nerki i wątroba pracują teraz lepiej co widać po wynikach badań lekarskich.

Anna E., Kiełpin

Od dłuższego czasu my oraz nasze dzieci nie chorujemy na żadne choroby. Od kilku lat używamy tego samego czajnika, bo nie tworzy się w nim kamień.

Stanisław S., Czyżowice

Dzięki spożywaniu czystej wody osmotycznej ustąpiły u mnie choroby przewodu pokarmowego.

Sylwia S., Toruń

Nasz syn miał przez szereg lat kłopoty z nerkami, bo tworzyły się w nich kamienie. Gdy po ich ostatnim usunięciu zamontowaliśmy w kuchni filtr osmotyczny (3 lata temu), nerki syna zaczęły niespodziewanie pracować prawidłowo. Teraz jest on szczęśliwy (i my wszyscy w rodzinie), że te kamienie nie powracają. Wszystkim nerkowcom mogę z czystym sumieniem polecić taki filtr.

Wacław J., Gdańsk

My sami oraz mój lekarz nie mogliśmy długo w to uwierzyć, ale dzisiaj nie mamy już żadnych wątpliwości – kamienie nerkowe, z którymi miałam od wielu lat do czynienia, po prostu rozpuszczają się i zanikają. A to tylko dzięki piciu czystej wody osmotycznej. Wszystkim polecam to cenne urządzenie.

Bogumiła K., Blachownia

Przed stosowaniem wody filtrowanej miałam piasek w nerkach. W obecnej chwili nie odczuwam żadnych dolegliwości. Nie wytworzyły się kamienie, a piasek zniknął całkowicie. Filtr osmotyczny mamy w domu od 8 lat.

Jadwiga J., Rybnik

Przestał się tworzyć kamień nie tylko w moim czajniku, ale również w moich nerkach. Zupełnie inny smak ma herbata.

Barbara M., Warszawa

Zdecydowanie poprawiła się jakość przyrządzonych napojów dla mnie oraz moich dzieci. Z tej lepszej wody skorzystały również, i to bardzo, nasze zwierzęta wodne.

Beata S., Chybie

U moich dzieci ustąpiły alergie natomiast u mnie dolegliwości przewodu pokarmowego.

Franciszek K., Warszawa

Woda osmotyczna z naszego filtra usunęła piasek z moich nerek. Poprawiło się również moje ogólne samopoczucie. Dzisiaj rozumiem, że w wodzie kranowej mogą być niewidoczne substancje, które wytrącają się w postaci piasku i kamieni w nerkach i zrozumiałam dlaczego trzeba je z takiej wody usunąć.

Helena K., Grudziądz

Gdy zaczęłam pić wodę osmotyczną wyraźnie poprawiła się praca mojego układu trawiennego.

Sandra G., Buk

Nasz 8. letni syn Łukasz cierpiał przez ostatnie dwa lata na bóle żołądka. W związku z tym spadł jemu apetyt. Nie wiedzieliśmy, że przyczyną jego bóli była woda z kranu, a odkryliśmy to przypadkowo, gdy kupiliśmy filtr z odwróconą osmozą. Teraz wszyscy w rodzinie, a szczególnie Łukasz, cieszymy się dobrym smakiem herbaty, kompotów i innych potraw. Cieszymy się z czystej i zdrowej wody.

Joanna i Zbigniew W., Wrocław

Miasto Kędzierzyn-Koźle i okolice to rejon szczególnego zagrożenia w wyniku działania okolicznych zakładów przemysłowych. Zanieczyszczone jest powietrze i woda, a u mieszkańców naszego rejonu stwierdzono zwiększone zagrożenie chorobami nowotworowymi (!!!). Od czasu instalacji nowoczesnego filtra do wody, cała nasza rodzina czuje się zdrowotnie bardziej bezpieczna.

Marta K., Kędzierzyn Koźle

U moich dzieci została wyleczona alergia, a wyniki badań układu moczowego są teraz korzystne i to wszystko dzięki czystej wodzie. Dziś wiem, że w wodzie kranowej jest olbrzymia ilość związków chemicznych, również rakotwórczych. Dużo na ten temat przeczytałem w internecie.

Maciej Ś., Warszawa

Od chwili zainstalowania filtra osmotycznego w naszej rodzinie ustąpiła grypa żołądkowa, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Jesteśmy pewni, że to czysta woda wyleczyła nas z tych wcześniejszych przypadłości.

Zofia S., Chybie

Woda z urządzenia osmotycznego pomogła mi bardzo, bo przestały mi dokuczać bóle żołądka. Jest bardzo smaczna do picia.

Kazimiera K., Wola

Mnie oraz mojego męża przestały męczyć choroby żołądka i wątroby. Przestaliśmy zażywać lekarstwa na w/w dolegliwości i teraz czujemy się doskonale. Wodę do picia bierzemy nawet ze sobą, gdy idziemy odwiedzać znajomych.

Janina T., Rybno

Czysta woda z osmozy spowodowała zniknięcie piasku w nerkach. Badania lekarskie potwierdziły, że praca układu moczowego powróciła u mnie do normy.

Krzysztof G., Grudziądz

U mojego syna zanikła alergia, a u mnie poprawiła się praca nerek. Wszystkie potrawy sporządzane teraz na wodzie smakują dużo lepiej.

Wilhelm M., Wodzisław Śl.

Woda jest dobrze tolerowana przez nasze alergiczne dzieci. Nie musimy kupować wody mineralnej.

Andrzej S., Czechowice - Dziedzice

Przed założeniem filtra osmotycznego mój mąż bardzo cierpiał na kamicę nerkową. Ale gdy zaczął pić czystą wodę, to po kilku miesiącach wyleczył się z tej choroby całkowicie i wierzymy, że bezpowrotnie. Moje wnuczki, które nas często odwiedzają lubią sięgać po naszą wodę z filtra, bo rozróżniają jej lepszy smak w porównaniu z wodą kranową, którą piją w domu. Dlatego nasz syn bierze przy każdej okazji zapasy tej wody do siebie i już zaplanował, że następny jego zakup, to taki filtr.

Marian i Wiesława A., Kędzierzyn Koźle

Woda osmotyczna, którą pijemy od kilku lat stanowi podstawę wszelkich napojów i zup. Nie mamy w rodzinie alergii oraz żadnych problemów przewodu pokarmowego i moczowego. Nie musimy kupować wód mineralnych w sklepie – podobno są dzisiaj mieszane z wodą kranową. Wodę z naszego filtra dajemy okresowo do zbadania w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i wynik badania jest każdorazowo bardzo dobry.

Tadeusz M., Czempin

Systematyczne picie wody z urządzenia osmotycznego pozytywnie wpływa na stan zdrowia całej naszej rodziny. Poprawia nasze samopoczucie, bo jest znacznie lepsza w smaku niż zwykła „kranówa”, można ją pić nieprzegotowaną prosto z kranika. Jest ponadto dużo tańsza niż woda kupowana w baniakach w sklepie.

Genowefa B., Grudziądz

Od chwili zamontowania nowoczesnego aparatu do oczyszczania wody przy pomocy osmozy odwróconej zatrzymał się w moich nerkach proces powstawania kamieni.

Roman K., Lubliniec

W naszej okolicy występuje problem nadmiaru fluoru w wodzie, a efektem tego jest fluoroza. Jednym z widocznych objawów fluorozy są plamy na zębach. U mojego syna plamy te stopniowo zniknęły, gdy zaczął pić czystą wodę.

Zofia S., Nysa

Ustąpiły bóle mojego żołądka. Woda jest czysta i smaczna. Czajnik używany od kilku lat jest ciągle jak nowy.

Krystyna S., Gdańsk

Gdy zaczęłam pić wodę z urządzenia, to ustąpiły bóle gardła i przełyku pokarmowego oraz poprawiła się praca nerek.

Władysława W., Oława

Dzięki czystej wodzie osmotycznej zatrzymał się u mnie proces powstawania nowych kamieni nerkowych, a u moich dzieci ustąpiła alergia pokarmowa.

Wioletta J., Rabka Zdrój

Wodzie z filtra osmotycznego zawdzięczamy wyzbycie się alergii przez naszą 9. Letnią córkę. Nasza córka osiąga teraz lepsze wyniki w szkole i łatwiej przyswaja wiedzę niż jej koleżanki i koledzy. Nie umiem powiedzieć, czy nastąpiło to również dzięki czystej wodzie, ale gdy ostatnio przeczytałam jakie spustoszenie czyni w mózgu dziecka ołów wypijany z wodą, to zaczynam w to wierzyć.

Agnieszka W., Brodnica

Bardzo wyraźnie poprawił się smak napojów i potraw. W naszej rodzinie ustąpiły wszelkie dolegliwości gastryczne, z którymi borykaliśmy się przed zakupem tego filtra do wody.

Teodor S., Szczawno Zdrój

Najbardziej cieszę się z tego, że w moim przypadku ustąpiły dolegliwości gastryczne, zwłaszcza nadkwasowość żołądka. Ponadto zasadniczo polepszył się smak parzonej kawy i herbaty.

Zbigniew K., Nowy Sącz

Od czasu, gdy przestałam pić wodę kranową pozbyłem się dolegliwości nerek i poprawiło się moje ciśnienie krwi.

Krystyna Sz., Brodnica

Od chwili zainstalowania urządzenia osmotycznego poprawił się znacznie mój stan zdrowia. Pozbyłam się bólu nerek i po codziennym zmywaniu twarzy tą wodą ustąpiły dolegliwości alergiczne.

Natalia I., Wałbrzych

Jeszcze kilka lat temu cierpiałem na kamicę nerkową. Od momentu zainstalowania filtra osmotycznego kłopoty z nerkami ustąpiły, a kamienie nie pojawiły się więcej. Woda osmotyczna jest czysta i nie czuć w niej chloru jak w wodzie kranowej.

Stanisław W., Wałbrzych

Nareszcie mamy wodę bez nieprzyjemnego zapachu chloru. Dzięki temu smaczniejsza jest kawa, a naszym dzieciom bez żadnych obaw przygotowujemy na tej wodzie mleko w proszku. W czajniku przestał osadzać się kamień.

Waldemar P., Nowy Sącz

Woda z filtra osmotycznego wpłynęła korzystnie na ogólny stan mojego zdrowia. Nie ma zapachu chloru, brak jest osadu w czajniku.

Stanisław P., Warszawa

Badania przeprowadzone ostatnio w USA dowiodły, że ludzie, którzy przez wiele lat piją chlorowaną wodę, są bardziej narażeni na raka pęcherza moczowego oraz jelita grubego. Najbardziej niebezpiecznym efektem chlorowania wody pitnej są związki rakotwórcze powstające w wyniku reakcji chloru z innymi związkami chemicznymi.

Jestem bardzo zadowolona z posiadania urządzenia osmotycznego, bo ustąpiła uciążliwa kamica nerkowa. Poprawiła się bardzo moja cera, która jest wrażliwa na chlorowaną wodę. Wszystko smakuje nam teraz lepiej i mamy lepszy apetyt.

Anna S., Wodzisław Śl.

Przez kilka lat dokuczała mi zgaga i cierpiałem na różne dolegliwości żołądkowe. Tak było kiedyś, bo od 1999 roku wszystko minęło. To był rok, w którym zamontowaliśmy w kuchni urządzenie osmotyczne do oczyszczania wody. W naszym mieście wiele ludzi narzeka na smak i jakość wody do picia. My ten problem już rozwiązaliśmy.

Jan Z., Wałbrzych

Dzięki wodzie z urządzenia osmotycznego nie mam dziś kamienia w czajniku oraz w moich nerkach. Cieszę się również, że nie muszę już kupować i dźwigać wodę ze sklepu i wyrzucać puste butelki.

Jan C., Nysa

Jako sukces mogę uznać fakt, że mimo zaawansowanego wieku przestaliśmy cierpieć na dolegliwości żołądkowe i nerkowe. Z filtra z odwróconą osmozą korzystamy już od kilku lat.

Elżbieta M., Łódź

Gdy 3 lata temu odwiedziłam córkę w Kalifornii, to widziałam na ulicach automaty, z których ludzie nalewali sobie wodę. Najpierw myślałam, że to takie źródełka, podobnie jak u nas w Warszawie woda oligoceńska, ale córka wyjaśniła mi, że to są specjalne filtry, które potrafią dokładnie oczyścić wodę kranową i tak oczyszczoną kupuje się z tych automatów. Później w internecie dowiedziałam się szczegółów o tych filtrach i gdy wróciłam do Polski, to znalazłam firmę, która podobne urządzenia, dopasowane do szafki kuchennej, montuje w domach. Mój mąż jest szczęśliwy, że nie musi już chodzić do studni oligoceńskiej i dźwigać tą wodę.

Aneta W., Warszawa

Wodę z urządzenia osmotycznego pijemy i sporządzamy na niej posiłki od czterech lat. Uprzednio, mimo że zawsze piłem wodę przegotowaną, miałem bardzo często dolegliwości przewodu pokarmowego – zgaga, bóle brzucha. W prawej nerce tworzył się tzw. „piasek”. Obecnie, pijąc wodę osmotyczną, nie stwierdzam już żadnych dolegliwości, a badania USG jamy brzusznej wskazują na prawidłowe funkcjonowanie nerek (ustąpiły symptomy kamicy). Oboje z żoną i dziećmi bardzo chwalimy sobie czystą wodę osmotyczną - kawa i herbata dopiero teraz mają wspaniały smak.

Antoni D., Oława

Z mojego urządzenia osmotycznego korzystają praktycznie 3 rodziny – ja z żoną oraz rodziny naszych dwojga dzieci. Moja córka chorowała kiedyś na kamicę nerkową, która wycofała się, gdy zaczęła pić czystą wodę. Wnuczek cierpiał na różne dolegliwości przewodu pokarmowego, które również ustąpiły. Natomiast u mnie zniknęły bóle żołądkowe.

Henryk K., Grudziądz

W naszym domu zamontowaliśmy urządzenie osmotyczne z myślą o naszej córce w momencie jej przyjścia na świat. Obecnie ma ona 12 lat i wśród swoich rówieśników wyróżnia się odpornością organizmu – nie choruje tak często jak inne dzieci.

Anna P., Żory

Do zakupu filtra osmotycznego przekonał nas fantastyczny smak wody, która z niego wypływa. Długo podziwialiśmy tą wodę u sąsiadów, braliśmy ją do swojej kuchni do gotowania napojów. Ale dopiero później przekonaliśmy się, że czysta woda z osmozy również leczy (mamy już własny filtr od ponad 3 lat), bo u mojego męża zniknęły kamienie nerkowe.

Anna i Roman B., Warszawa

Mój syn miał przed kilku laty poważne problemy z nerkami. Ale wszystko ustąpiło, gdy zaczął pić wodę z filtra osmotycznego. Najpierw korzystaliśmy z uprzejmości rodziny, która taki filtr już miała, później postanowiliśmy kupić takie urządzenie. Dzisiaj nie możemy wyobrazić sobie pić nieoczyszczoną wodę z kranu. Ta z filtra osmotycznego jest smaczna, czysta i bezpieczna. Pijemy ją bezpośrednio z osobnego kranu, bez gotowania i nic nam nie dolega. Bardzo cieszymy się, że dzięki tej wodzie wyleczyliśmy naszego syna i wierzymy jednocześnie, że pozostałym członkom rodziny nie zagrażają teraz choroby nerek.

Józefa H., Rudnik Wielki

Ja pozbyłem się nieprzyjemnej zgagi, a u mojej żony zniknęły złogi piasku w nerce.

Zbigniew B., Kędzierzyn Koźle

W związku z ogromnym przyrostem liczby różnych związków chemicznych w wodzie i w pożywieniu lekarze coraz częściej nie są w stanie wykryć źródeł naszych chorób. Choroby nowotworowe pojawiają się często dopiero po kilku lub kilkunastu latach spożywania „chemii”. Dużo chorób raka i alergii dziedziczymy dziś po naszych przodkach, bo ich geny zostały kiedyś zaatakowane przez nieznane związki mutagenne i niewiadomego pochodzenia. Lekarze coraz częściej zaleczają więc choroby, bo nie mają żadnych możliwości im zapobiegać.

prof. Paul C. Bragg, USA,
sławny lekarz - propagator picia czystej wody

W naszej rodzinie spotkało nas dużo szczęścia ze strony wody osmotycznej. Nasze dzieci (mamy ich troje) chorują teraz dużo rzadziej. U męża zniknęły problemy wrzodowe układu pokarmowego, natomiast u mnie zniknęła alergia skórna (egzema), z którą borykałam się od dzieciństwa.

Aleksandra Dz., Kraków

Spożywanie wody z urządzenia osmotycznego wyleczyło mnie z chorób przewodu pokarmowego – ustąpiła nadkwaśność i zgaga. Poprawiły się walory smakowe potraw i napojów robionych na wodzie osmotycznej oraz nasze ogólne samopoczucie.

Irena S., Alwernia

U naszych dzieci ustąpiła całkiem alergia wziewna – były uczulone na kurz i roztocze. Natomiast u mnie poprawiła się praca układu moczowego oraz wyniki laboratoryjne moczu.

Maciej Ś., Warszawa

Odkryłam, że woda z filtra osmotycznego zapobiegła w moim przypadku paradontozie. Ponadto ustąpiło zapalenie oraz krwawienie dziąseł.

Jadwiga M., Nowy Targ

Ustąpiły całkowicie dolegliwości przewodu pokarmowego. Mam wrażenie, że dzięki lepszej przemianie materii udało mi się pozbyć nadwagi z czym wcześniej walczyłem bezskutecznie. Z większą ochotą myję twarz oraz zęby w czystej wodzie, bo wiem, że skóra i dziąsła także potrafią wchłaniać chemię z wody wodociągowej.

Wojciech G., Starogard Gdański

Dzięki posiadaniu czystej i łatwo dostępnej wody osmotycznej w domu zrezygnowaliśmy z picia słodkich napojów. Wszyscy byliśmy kiedyś pulchni i wierzymy, że to z powodu tych napojów, bo gdy je odstawiliśmy, to po kilku miesiącach wszyscy doszliśmy do normalnej wagi. U naszych dzieci poprawił się wygląd zębów. Jeszcze jedna ważna sprawa – teraz oszczędzamy więcej pieniędzy, bo eksploatacja filtra kosztuje nas 5 razy mniej niż kupowanie napojów.

Marian N., Starogard Gdański

Najważniejszą korzyścią z posiadania filtra w domu jest powolne zmniejszanie się osadu (kamienia) na zębach naszych dzieci. Dotąd nasz dentysta musiał specjalną techniką kamień ten usuwać. Oprócz tego smakują nam dużo lepiej wszelkie napoje sporządzone na wodzie z filtra.

Mariola S., Kochanowice

Moja córka miała przed zakupem filtra osmotycznego kłopoty żołądkowe. Gdy zaczęła pić czystą wodę jej cierpienia ustąpiły. Długo zastanawialiśmy się, czy kupić to urządzenie do oczyszczania wody. Ale, gdy przeczytaliśmy w gazecie, że tylko filtry osmotyczne potrafią dobrze i skutecznie oczyścić wodę do picia, zapadła decyzja na tak.

Małgorzata K., Gdańsk

„Przy dzisiejszym skażeniu wód pitnych warto pokusić się o zakup urządzenia działającego na zasadzie odwróconej osmozy. Odznacza się ona niezwykłą skutecznością i pochłania niemal całkowicie wszelkie zanieczyszczenia, łącznie z bakteriami i wirusami.”

„Poradnik domowy”, maj 2004 r.

Najbardziej cieszy mnie fakt, że dzięki wodzie osmotycznej pozbyłem się nadkwasoty żołądka. Przedtem, gdy piłem wodę kranową albo oligoceńską ze studni, żaden lekarz nie umiał mi pomóc.

Krzysztof E., Warszawa

Po zamontowaniu w naszej kuchni filtra osmotycznego u wszystkich domowników poprawiło się ogólne samopoczucie. Szczególnie, że ustąpiły nasze kłopoty z układem pokarmowym, przede wszystkim z żołądkiem. Dziś jesteśmy pewni, że woda kranowa, którą piliśmy wcześniej, bardzo nam szkodziła.

Halina H., Skrzyszów

Mnie i mojemu mężowi woda z urządzenia osmotycznego pomogła oczyścić nasze nerki, w których tworzyły się złogi piasku. Oprócz tego zatrzymał się proces tworzenia kamieni w moim woreczku żółciowym. U naszej wnuczki zniknęła całkowicie alergia skórna. I do tego jeszcze wygoda – mamy pod dostatkiem czystą i zdrową wodę w domu, którą możemy pić prosto z kranu, bez gotowania.

Krystyna T., Rabka Zdrój

Kiedyś cierpiałem na zgagę i na bóle żołądka i nigdy nie domyślałem się, że ich przyczyną była woda kranowa. Od czterech lat piję wodę z filtra osmotycznego i nareszcie mam spokój. Powiedzcie lekarzom, żeby zamiast drogich lekarstw, radzili pacjentom pić czystą wodę.

Zbigniew C., Rybnik

Woda z urządzenia osmotycznego jest przede wszystkim pozbawiona kamienia i zbędnej chemii co wpływa na jej lepszy smak oraz poprawę naszego zdrowia. Taką wodę można pić bezpośrednio z kranu i nie ma obawy, że może być zanieczyszczona. Już na samą myśl o niej czuję się lepiej.

Joanna C., Brodnica

Ja i moja żona przestaliśmy mieć kłopoty z wątrobą. Nie wyobrażam sobie teraz życia bez dostępu do czystej, nieskażonej chemią wody.

Edward C., Wrocław

Moje zmagania z kamieniami nerkowymi trwały 12 lat. Byłem stałym pacjentem w szpitalu na ulicy Traugutta i poznałem tam kilku innych stałych pacjentów. Największy żal mam do lekarzy o to, że wmówili mi, że na moją chorobę nie ma sposobu, że to wina mojego organizmu, że musiałem to po kimś odziedziczyć. Owszem moja młodsza siostra z Wrocławia też ma od 3. lat kamienie, ale wcześniej nie miał ich nikt w rodzinie. Więc po kim odziedziczyliśmy je? Pomogła dopiero woda z urządzenia osmotycznego i wyleczyłem się całkowicie pijąc ją od 2 lat. Moja siostra też się przekonała i niedawno również kupiła urządzenie filtrujące wodę przy pomocy odwróconej osmozy.

Andrzej K., Wrocław

Najwięcej szkodliwych domieszek zawiera woda wodociągowa wyprodukowana z powierzchniowej wody pozaklasowej obciążonej tak wielkim ładunkiem ścieków przemysłowych i komunalnych, że nie jest ich w stanie usunąć żaden proces zwykłego uzdatniania. Aby uzyskać czystą i zdrową wodę, stosuje się super-filtry oparte na zasadzie odwróconej osmozy. dr Zbigniew Hałat, były wiceminister zdrowia, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów 121. W naszej rodzinie 3 osoby cierpiały na kolkę nerkową spowodowaną kamicą. U wszystkich tych osób problem ten wycofał się całkowicie, gdy zaczęliśmy pić wodę oczyszczoną osmotycznie.

Ludwik S., Rybnik

Gdy zaczęłam kąpać moje niemowlę w wodzie osmotycznej, to ustąpiły alergiczne wykwity na jego skórze. Aż się wzdrygam na myśl, jakie spustoszenie czyniła wcześniej woda kranowa w naszych organizmach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego nowoczesnego urządzenia oraz z firmy, która go na bieżąco serwisuje.

Joanna P.-B., Wrocław

Dzięki tej wodzie skończyły się u nas kłopoty żołądkowe.

Jan B., Kochcice

Dzięki temu, że korzystamy teraz z czystej wody osmotycznej ustąpiły u nas bóle żołądka, nasza skóra nie jest już wysuszona i podrażniona, a oczy przestały być zaczerwienione. Picie wody sprawia teraz przyjemność, potrawy mają również lepszy smak i aromat. Wrażenia wizualne są tutaj też ważne, bo o wiele lepiej wygląda szklanka czystej i przejrzystej wody niż szklanka rudo-mętnej cieczy, którą zwykło się nazywać wodą zdatną do picia.

Ewa R., Zblewo

Mój syn choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu C i dzięki spożywaniu czystej wody jego wyniki wątrobowe uległy lekkiej poprawie.

Maria P., Pszów

Kiedyś wydawało nam się, że do poprawy jakości wody wystarczy jej przegotowanie. Później zaczęliśmy bać się wody z kranu, gdy naczytaliśmy się różnych nieciekawych rzeczy na jej temat. Ale dopiero, gdy zafundowaliśmy sobie nowoczesny filtr do wody, w naszej rodzinie ustąpiły problemy gastryczne i wycofały się objawy zastojów nerkowych. Zdecydowanie lepiej smakuje kawa, herbata oraz zupy. Teraz przestaliśmy bać się wody pitnej z filtra osmotycznego.

Jerzy Z., Zawiszowice

Gotowanie wody służy tylko do niszczenia bakterii i wirusów, które mimo wcześniejszej dezynfekcji w zakładzie wodociągowym, mogą się w niej znajdować. Im dłużej gotujemy wodę, tym bardziej zagęszczamy chemię w niej zawartą.

Osmotyczna woda pozwala nam zachować lepsze zdrowie, gdyż do naszego organizmu nie dopuszczamy tą drogą niepotrzebnych związków chemicznych. Używamy jej do wszystkiego; kawy, herbaty, zup, przetworów warzywnych, marynatów, gotowania ziemniaków, kosmetyki twarzy, mycia włosów itp. Mamy w domu źródełko, czystej i zdrowej wody.

Andrzej P., Białystok

Zdecydowana poprawa smaku gotowanych potraw, kawy, herbaty itp. Brak osadu na garnkach i mytych naczyniach. Lepsza praca nerek. Duża oszczędność, bo mogliśmy zrezygnować z kupowania wody w sklepie – wodę osmotyczną mamy na miejscu, pod dostatkiem i pijemy ją prosto z kranu.

Izabela M., Radom

Od zarania dziejów woda była cennym płynem, służącym nam do oczyszczania. Dzisiaj sama musi być oczyszczona, aby zapewnić nam przeżycie.

Ivan Illich – ekolog światowej sławy

Mój mąż miał wcześniej kamienie nerkowe, których pozbył się dzięki czystej wodzie z nowego filtra osmotycznego. Przedtem używaliśmy małego filtra nakręcanego na kran, ale on w niczym mężowi nie pomógł. Dziś pijemy wodę nieprzegotowaną i delektujemy się jej dobrym smakiem.

Teresa J., Gdynia

Na zakup urządzenia zdecydowaliśmy się dlatego, że ja i moja żona odczuwaliśmy bóle nerek i u mnie występował piasek w nerkach. Znajomi, którzy ten problem mieli również wcześniej, poradzili nam zakup urządzenia osmotycznego i potwierdziło się to, co nam opowiadali. Nasze problemy z nerkami są już historią.

Mirosław Ł., Świebodzice

Woda z urządzenia osmotycznego korzystnie wpłynęła na stan zdrowia wszystkich domowników. Ja z mężem pozbyliśmy się kamieni nerkowych. Woda jest czysta i smaczna dlatego chętnie ją pijemy.

Elżbieta S., Wrocław

Moja rodzina zawdzięcza wodzie osmotycznej wyzbycie się dolegliwości układu pokarmowego. Znacznie polepszyły się walory smakowe napojów robionych na bazie wody z filtra.

Małgorzata W., Rudnik Wielki

Dzięki piciu czystej wody z urządzenia osmotycznego zostały rozpuszczone i wypłukane kamienie nerkowe u mnie oraz u mojego męża. Od czasu, gdy mamy filtr osmotyczny w domu, nie mamy żadnych problemów z naszymi nerkami.

Marianna J., Sopot

Od chwili zamontowania filtra osmotycznego bardzo polubiłam zupełnie nowy smak herbaty. Minęły problemy z żołądkiem, który mi dokuczał przez minione lata. Czuję, że poprawiła się moja kondycja i jestem zadowolona z lepszego wyglądu moich włosów, które myję tylko w przefiltrowanej wodzie.

Zofia P., Rybnik

Gdy zacząłem pić czystą wodę z osmozy ustąpiły u mnie bóle żołądka. Stokroć lepiej smakuje mi teraz herbata – nigdy wcześniej nie wiedziałem, że herbata może być aż tak smaczna.

Zenon H., Brodnica

Urządzenie osmotyczne kupiłem w 1997 roku i natychmiast, gdy zacząłem pić wodę z niego ustąpiły moje problemy gastryczne. Dziś już nie pamiętamy w rodzinie, że herbata parzona na wodzie kranowej smakowała kiedyś gorzej. Przypominamy sobie o tym, gdy musimy pić herbatę u znajomych albo w restauracji.

Lech P., Żywiec

Nasz filtr osmotyczny ma już 5 lat i dzięki wodzie z niego ustąpiły długotrwałe zaparcia u mojej córki. Synowie, którzy są obecnie w wieku dojrzewania, przemywają czystą wodą swoje twarze i bronią się w ten sposób przed trądzikiem. Czujemy się wszyscy komfortowo na samą myśl, że pijemy wodę bez pestycydów, detergentów, azotanów itp.

Violetta K., Sułkowice

Nareszcie pozbyłam się kamieni nerkowych, które męczyły mnie ponad 7 lat. Cieszę się, że moja nowonarodzona córka może pić czystą i zdrową wodę.

Monika W., Dąbrowa Chotomowska

W moim przypadku spożywanie tej wody wyraźnie złagodziło ataki alergii pokarmowej i kończyn.

Teresa B., Starogard Gdański

Czysta woda wpłynęła korzystnie na pracę moich nerek i przewodu pokarmowego. Poprawił się również wygląd mojej cery.

Bogusława M., Łomianki

Po zamontowaniu aparatu z membraną osmotyczną pozbyłam się wszelkich dolegliwości przewodu pokarmowego. Moja córka przestała uskarżać się na alergię skórną, która dokuczała jej wcześniej, gdy piła wodę kranową.

Ewa K., Jabłonowo

Szybko ustały u nas dolegliwości przewodu pokarmowego (szczególnie żołądka). Poprawił się bardzo smak spożywanych potraw i napojów (kawa i herbata). Mamy teraz lepsze samopoczucie.

Mieczysław R., Chrzanów

Mój syn Marcin ma 14 lat i długo cierpiał na atopowe zapalenia skóry (drapał się w okolicach zgięć łokci i kolan). Od około roku, czyli od chwili, gdy zakupiliśmy filtr osmotyczny, dolegliwości syna i wysypka ustąpiły.

Jan M., Brzeźce

Czysta woda, którą spożywam od kilku lat pomogła mi w leczeniu dolegliwości żołądkowych. Oprócz tego miałam wrzód dwunastnicy i w okresie wiosny oraz jesieni odczuwałam bóle i nawroty choroby. Od kiedy piję tą wodę bóle ustąpiły. Posiłki sporządzane z czystą wodą są o wiele smaczniejsze niż kiedyś, gdy miałam do dyspozycji tylko wodę z kranu.

Danuta P., Wrocław

W moim domu urządzenie osmotyczne pracuje już od 1994 roku. I dzięki temu, że od tylu lat pijemy taką wodę, czujemy się dobrze i delektujemy jej dobrym smakiem. Gdy przed zakupem urządzenia piliśmy wodę kranową, to nieustannie cierpieliśmy na różne choroby przewodu pokarmowego.

Paweł S., Radom

Przemysłowe zatrucie wody jest najgroźniejsze, bowiem związki chemiczne zawarte w wodzie nie ulegają degradacji w procesie jej uzdatniania i oczyszczania. Te zanieczyszczenia można usunąć wyłącznie indywidualnie, w domu, przez zastosowanie specjalnych filtrów osmotycznych, które je zatrzymują.

dr n. med. Danuta Myłek, alergolog,
członek naukowy American College of Asthma

Od kiedy korzystamy z wody filtrowanej w urządzeniu osmotycznym poprawiła się jakość spożywanych potraw i napojów. Poprawiła się także praca naszych organizmów i nasze samopoczucie w rodzinie. Korzystam chętnie z czystej wody jako akwarysta, ku zadowoleniu moich rybek.

Zbigniew W., Poznań

Po wprowadzeniu wody oczyszczonej z urządzenia osmotycznego do mojej diety zniknęły u mnie problemy żołądkowe i alergiczne. Cieszę się z zakupu tego filtra, bo na początku bardzo się wahaliśmy.

Hanna D., Brodnica

Nie sądziłem wcześniej, że woda z urządzenia osmotycznego może tak bardzo poprawić zdrowie mojego syna. Wcześniej, gdy piliśmy wodę kranową, nasz syn cierpiał bardzo na różne choroby przewodu pokarmowego. Ale ustąpiły one bez śladu, gdy zaczął pić wodę z urządzenia osmotycznego.

Marek D., Kościan

Przez kilka lat cierpiałem na niewyjaśnione bóle żołądka. Różni lekarze leczyli mnie bezskutecznie różnymi lekarstwami, bo żaden z nich nie rozpoznał choroby, która tkwiła po prostu w wodzie kranowej. Moje uciążliwe bóle ustąpiły same, gdy zacząłem pić czystą wodę z osmozy.

Józef L., Jaworzno

Czysta woda wyraźnie zmniejszyła moje dolegliwości żołądkowe związane z nadkwasotą. Piję ją chętnie i w dużych ilościach.

Czesława Ś., Skawica

Jestem bardzo zadowolony z tego źródełka czystej wody, bo dzięki niemu pozbyłem się problemów z kamicą nerkową. Herbata ma teraz lepszy smak i wygląd. Inaczej i bardziej intensywnie smakuje kawa.

Michał S., Łomianki

Jestem długoletnim użytkownikiem urządzenia osmotycznego i dzięki czystej wodzie z niego pozbyłem się zgagi i nie odbija mi się. Nareszcie picie wody, kawy czy herbaty sprawia mi przyjemność i nie muszę wydawać pieniędzy na ranigast czy espumizan.

Mirosław R., Białystok

Zdecydowanie poprawił się smak potraw. Pijąc kawę lub herbatę możemy nareszcie delektować się ich smakiem i aromatem i nie musimy, jak to było kiedyś, zmuszać się do smaku „zardzewiałej wody”. Czajnik i ekspres do kawy są ciągle jak nowe, bo nie musimy ich teraz odkamieniać.

Michał Z., Nowy Sącz

Czysta woda używana przeze mnie sprawiła, że ustąpiły dolegliwości w żołądku i przewodzie pokarmowym (drobne nadżerki powodowały wzdęcia i zaparcia). Poprawił się, i to bardzo, komfort psychiczny całej naszej rodziny.

Waldemar K., Piaseczno

Przed założeniem filtra osmotycznego występowały w naszej rodzinie skłonności do chorób nerek, a szczególnie zjawisko powstawania w nich piasku. Teraz, gdy korzystamy z tego urządzenia, problem piasku nerkowego ustąpił całkowicie.

Bożena Z., Grudusk

Najważniejsze jest to, że nie mamy teraz problemów z żołądkiem oraz ustąpiły alergie, które nękały nas przed zamontowaniem filtra. Wodę używamy, tak jak wszyscy, do gorących napojów i potraw. Pijemy ją również bezpośrednio z kranu, bo jest ona bardzo smaczna.

Mirosław D., Nowy Sącz

W związku z występującą na naszym terenie zwiększoną ilością zachorowań na kamicę nerkową (oboje z mężem pracujemy w służbie zdrowia) wierzę, że pijąc czystą wodę osmotyczną unikniemy wielu schorzeń układu moczowego oraz pokarmowego.

Anna J., Grójec

Nasza rodzina jest bardzo zadowolona z użytkowania filtra osmotycznego i bez żadnych obaw pijemy tą wodę w stanie surowym. Jest bardzo dobra w smaku i nikt nie odczuwa teraz żadnych dolegliwości żołądkowych. Stąd nasza wysoka ocena tego urządzenia. Dziękujemy.

Sylwester O., Starogard Gdański

W mojej rodzinie czysta woda pomogła w walce z wieloma chorobami. Mój mąż chorował na astmę oskrzelową, chorobę wieńcową oraz wrzody żołądka. W ostatnich latach spędził kilka miesięcy w szpitalu. Moje samopoczucie również poprawiło się od czasu, gdy piję czystą wodę. Przez długie lata cierpiałam na chorobę polegającą na otwieraniu się ran i z tego powodu nie mogłam opuszczać domu. Teraz odczuwam taką poprawę, że poraz pierwszy mogłam wyjść na świeże powietrze. Nasz wnuczek ma teraz 7 lat, jest bardzo żywy i cieszy się dobrym zdrowiem. Pije czystą wodę osmotyczną od urodzenia i jesteśmy pewni, że ta woda wpływa bardzo pozytywnie na jego kondycję zdrowotną.

Barbara T., Tczew

Po pierwsze przestałam odczuwać dolegliwości przewodu pokarmowego i nie mam już problemów z kamieniami nerkowymi. A po drugie, ku mojemu zdziwieniu, a także ku zdziwieniu mojego lekarza alergologa, cofnęła się u mnie alergia, z którą męczyłam się przez długie lata. Byłam kiedyś wrażliwa na kurz domowy, roztocze, pleśnie i sierść kota, ale czysta woda sprawiła, że na wszystkie te problemy uodporniłam się.

Henryka T., Piaseczno

Nasz starszy syn cierpiał kiedyś na alergię pokarmową. Po założeniu urządzenia filtrującego do wody, po pewnym czasie alergia ustąpiła. Gdy urodził się młodszy syn, mleczko w proszku sporządzałam na wodzie z filtra. Przypuszczam, że to właśnie dzięki temu nasz synek uniknął kolek niemowlęcych.

Karolina i Krzysztof K., Kościan

Z chwilą zainstalowania urządzenia filtrującego wodę zatrzymał się proces powstawania kamieni nerkowych w moim organizmie. Ponadto ustąpiła alergia górnych dróg oddechowych oraz alergia skórna.

Grażyna S., Wałbrzych

Liczba chorób alergicznych w Polsce wzrosła dramatycznie w okresie ostatnich 20 lat. Jeśli będzie nadal narastała w tym tempie co do tej pory, to stanie się faktem, że w XXI wieku będzie w naszym kraju więcej alergików niż ludzi zdrowych.

dr n. med. Urszula Smolińska-Zawisza,
Akademia Medyczna, Warszawa

Od pewnego czasu zaczęłam się skarżyć na bóle żołądka. To trwało kilka lat aż do dnia, w którym zamontowaliśmy w naszym mieszkaniu urządzenie do oczyszczania wody przy użyciu nowoczesnej metody – osmozy odwróconej. Dziś wiem, że wcześniejsze bóle powodowała brudna woda z kranu.

Krystyna K., Gdańsk

Woda z osmozy jest przede wszystkim dobra w smaku. Ustąpiły moje dolegliwości żołądkowe, poprawił się wygląd skóry (zniknęły wypryski), włosy myte w tej wodzie są delikatne i puszyste.

Elżbieta Sz., Wałbrzych

Dzięki czystej wodzie osmotycznej ustąpiły moje dolegliwości żołądkowe. Mam świadomość, że piję czystą i zdrową wodę i staram się unikać wody z innych źródeł. Większość moich znajomych ma już taki filtr w domu.

Andrzej M., Piaseczno

Od chwili, gdy mój zięć kupił urządzenie osmotyczne, piję tylko czystą wodę i czuję się dużo lepiej. Dawniej cierpiałam na kamicę żółciową, miałam częste bóle i nie miałam apetytu. Teraz jem na co mam ochotę i nie mam żadnych bóli w jamie brzusznej, a z badań wynika, że kamienie ciągle zmniejszają się.

Aniela C., Jaworzno

Od czasu zainstalowania urządzenia osmotycznego w moim domu ustąpiły u wszystkich domowników bóle żołądkowe powtarzające się wcześniej dosyć często. Oprócz tego rzadziej chorujemy na infekcje gardła.

Andrzej N., Rybnik

Poprzez picie czystej i zdrowej wody z filtra osmotycznego polepszyło się samopoczucie całej naszej rodziny. Mamy lepszą przemianę materii, wpływa ona bardzo dobrze na cerę – powstaje mniej wyprysków niż przy stosowaniu zwykłej wody z kranu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego urządzenia.

Halina D., Leszno

Z chwilą zamontowania urządzenia osmotycznego smakują nam bardziej gotowane potrawy i napoje przyrządzone z czystej wody. Chętnie używam tej wody do kosmetyki twarzy i włosów. Dzięki wodzie osmotycznej mogłam zrezygnować z drogich kremów nawilżających do twarzy.

Jolanta M., Gostków

Czysta woda z aparatu osmotycznego pomogła mi wyleczyć alergię skórną twarzy. Jestem bardzo szczęśliwa, że pozbyłam się tej choroby i wszystkim z podobnymi problemami mogę polecić czystą nieskażoną wodę osmotyczną.

Urszula S., Wrocław

Zauważyłam poprawę wyglądu mojej skóry, na której przedtem często miałam wypryski. Lubię myć w tej wodzie włosy, bo jest miękka i przyjazna dla nich. Polepszyło się moje ogólne samopoczucie. Mocnym atutem tej wody jest to, że jest ona bezzapachowa, czego nie można powiedzieć o zwykłej „kranówie”.

Irena Ż., Nowy Sącz

Gdy zaczęłam pić czystą wodę z filtra osmotycznego poprawiły się wyniki laboratoryjne moczu oraz poprawiło się funkcjonowanie mojego przewodu pokarmowego (minęło odbijanie oraz uczucie „ciężkości”). Gotowane w naszej kuchni potrawy smakują dużo lepiej, a mój wnuczek, Maciek, pije wodę z urządzenia od urodzenia i rozwija się bardzo zdrowo.

Lidia Z., Bierutów

Nasza woda studzienna zawiera bardzo dużo żelaza dlatego dzięki osmozie mamy teraz dostęp do czystej wody. Dzięki niej skończyły się u naszych dzieci „sensacje żołądkowe”.

Iwona S., Wielogłowy

Mój syn cierpiał bardzo często na zapalenie gardła. Teraz, gdy wszyscy korzystamy z czystej wody zapalenie to nie pojawiło się ani razu.

Maria S., Kościan

Od czasu używania wody z filtra osmotycznego, w moich nerkach przestały tworzyć się złogi i piasek.

Wacław N., Oświęcim

Od chwili, gdy zaczęłam używać czystą i zdrową wodę z osmozy minęły całkowicie bóle mojego żołądka. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo te bóle męczyły mnie przez kilka lat i już przestałam wierzyć, że się z tego kiedykolwiek wyleczę. Schlebia mi bardzo, kiedy znajomym bardziej smakuje kawa i herbata, którą parzę w czystej wodzie.

Bogusława S., Wrocław

Ogólnie czujemy się teraz dobrze, nawet ja nie choruję mimo, że mam już 74 lata. Moja żona chorowała wcześniej na kamienie nerkowe, ale po zamontowaniu filtra choroba ta znikła.

Stefan A., Starogard Gdański

Jeśli ktoś nie docenia znaczenia wody, którą spożywa, to tak jakby świadomie rujnował swoje zdrowie i skracał swoje życie.

doc. dr Michał Tombak - wybitny lekarz medycyny naturalnej,
autor wielu książek o zdrowym odżywianiu się.

Ja mam już 72 lata, a mój mąż jest o dwa lata starszy. Ponieważ żyjemy tylko z renty, to bardzo zastanawialiśmy się, czy w naszym wieku warto jeszcze kupować taki filtr. Ale kupiliśmy i nie żałujemy, bo odkryliśmy jakim lekarstwem jest czysta woda. Ustąpiły nasze bóle żołądkowe, a przed zamontowaniem filtra myśleliśmy, że w naszym wieku tak musi być.

Genowefa i Franciszek G., Rybnik

Woda z urządzenia osmotycznego pomogła moim dzieciom w walce z chorobami układu moczowego. W chwili obecnej córki mają prawidłowe wyniki bez zażywania środków farmakologicznych. Mój mąż pozbył się dzięki tej wodzie złogów i piasku w nerkach.

Józefa K., Trzebinia

Gdy moje wnuki – niemowlęta z ostrymi zaburzeniami przewodu pokarmowego oraz alergią skórną przebywały w moim domu, to ich posiłki (substytuty mleka, zupki i kaszki) robiłam z wodą osmotyczną i w tej wodzie kąpałam je wieczorem. Objawy skórne i jelitowe łagodniały w sposób widoczny. Ale, gdy wracały do swojego mieszkania na Ursynowie, gdzie musiały korzystać z wody kranowej, to wszystkie dolegliwości powracały. Inny przykład, to moja mama, która ma obecnie 78 lat i mieszka od 5 lat z nami. Otóż przed zamieszkaniem w naszym domu mama miała raz usuwane operacyjnie kamienie nerkowe, a lekarz stwierdził, że widać u niej ciągłą tendencję do ich tworzenia się. Ale od czasu, gdy mama zamieszkała z nami i korzysta z wody osmotycznej, problemy z kamieniami ustąpiły całkowicie.

Teresa D.-P., Konstancin Jeziorna

Korzystając z wody osmotycznej moja rodzina wyzbyła się całkowicie przykrych chorób przewodu pokarmowego.

Mirosław G., Kościan

Wodę z filtra osmotycznego pijemy od kilku lat i dzięki niej ustąpiły u mojej żony dolegliwości gastryczne, a u mnie skończyły się problemy z chorobą wrzodową.

Krzysztof Sz., Chyliczki

Woda z filtra jest czysta, smaczna i nie zawiera kamienia. Pomogła mi w leczeniu alergii wziewnej i pokarmowej. W przypadku mojej córki zatrzymał się proces powstawania kamieni nerkowych.

Krystyna Z., Imielin

Jestem użytkownikiem urządzenia od kilku lat i stwierdzam wyraźną poprawę wyglądu mojej skóry. Czysta woda przyczyniła się w dużym stopniu do wyleczenia trądzik i drobnych alergii.

Joanna K., Otmuchów

Mój mąż miał kiedyś w nerce dwa kamienie o wielkości 0,46 cm i 0,61 cm. Gdy zaczęliśmy korzystać z wody osmotycznej, to w ciągu 2 lat kamienie te zniknęły i nerki są czyste. Lekarz sam był zdziwiony.

Regina W., Strzelce Opolskie

Przed założeniem urządzenia osmotycznego cierpiałam przez kilkanaście lat na kamicę nerkową. Nie potrafię opisać mojego szczęścia z faktu, że nareszcie pozbyłam się tej uciążliwej choroby. Szkoda tylko, że wcześniej nie wiedziałam o takich urządzeniach.

Barbara B., Zakroczym

Mnie spotkało ogromne szczęście, bo dzięki czystej wodzie pozbyłam się kamieni nerkowych. Wcześniejsze ataki kamicy dawały się mi bardzo we znaki. Mój syn jest alergikiem i od czasu, gdy regularnie pije czystą wodę stan jego zdrowia systematycznie poprawia się.

Alicja W., Starogard Gdański

Mój mąż cierpiał kiedyś na kamienie w nerkach i przewodzie moczowym. Od 8 lat, czyli tak długo jak mamy w domu filtr osmotyczny, ataki się już nie powtórzyły i mój mąż pozbył się tych kamieni.

Elżbieta A., Rybnik

„W urządzeniach filtrujących wodę za pomocą odwróconej osmozy polimerowe błony usuwają z niej skutecznie azotany, metale ciężkie, pestycydy, detergenty, chlor, aluminium oraz inne związki kumulujące się w organizmie człowieka oraz zalegające w żyłach, nerkach itp.”

„Dziennik Ludowy”, lipiec 2004 r.

Sąsiedzi, którym chętnie udostępniałam wodę z naszego filtra osmotycznego stwierdzili, że zatrzymali alergię u swoich dzieciaków. Po tych doświadczeniach zdecydowali się również na zakup takiego urządzenia.

Elżbieta S.-D., Nowy Sącz

W moim czajniku elektrycznym oraz ekspresie do kawy stwierdzam brak osadu. Z tego prosty wniosek, że również do mojego organizmu nie dostają się złogi mineralne. Wierzę, że to właśnie dzięki temu poprawił się wygląd mojej skóry skłonnej do alergii.

Małgorzata F., Nowy Sącz

U mojej mamy, od paru lat, nie powtarzają się bóle nerek, które wcześniej nękały ją regularnie. Bóle te ustąpiły mniej więcej w tym czasie, gdy zaczęła pić wodę z naszego urządzenia osmotycznego. Wnioskujemy z tego, że to ta czysta woda jej pomogła. Sami przecież widzimy, że przestał tworzyć się kamień w czajniku i garnkach, a jej smak jest nieporównywalnie lepszy w porównaniu ze smakiem zwykłej kranówki.

Renata S., Otmuchów

Dzięki czystej wodzie z urządzenia osmotycznego moja córka nareszcie odzyskała apetyt. Tak polubiła tą wodę, że nawet zabiera ją ze sobą do szkoły.

Bożena K., Gdańsk

Dzięki czystej wodzie z osmozy odwróconej pozbyłem się egzemy na skórze, z którą walczyłem bez skutku kilka lat. Nie mam żadnych problemów z układem pokarmowym i moczowym.

Ryszard Sz., Częstochowa

U naszych dzieci ustąpiły nareszcie dolegliwości brzuszne oraz uczulenia. Całkowicie odrzuciliśmy lekarstwa zalecane przez różnych lekarzy, które i tak nic nie pomagały. Bardzo żałujemy, że na zakup filtra osmotycznego nie zdecydowaliśmy się kilka lat wcześniej, gdy zetknęliśmy się z nim poraz pierwszy.

Teresa K., Wrocław

W naczyniach, w których gotujemy wodę przestał osadzać się kamień. Potrawy i napoje przyrządzone na tej wodzie są o wiele smaczniejsze. Przestaliśmy kupować wody mineralne w sklepie. Zatem pijemy teraz czystą i zdrową wodę i przy tym oszczędzamy dużo pieniędzy.

Elżbieta S., Gdańsk

Mamy teraz lepsze trawienie, lepszą cerę, wygodę i spore oszczędności związane z zaprzestaniem kupowania wody mineralnej.

Krzysztof D., Grudziądz

Ta fantastyczna w smaku woda pozwala nam zachować lepsze zdrowie, gdyż nie dostarczamy do organizmu kolejnych porcji niepotrzebnych związków chemicznych. Przestaliśmy wydawać pieniądze na „wodę sklepową”. Czystej wody używamy do gotowania zupy, kawy, herbaty, kompotów, do mycia twarzy, włosów itp. To piękne uczucie mieć w domu źródło czystej, zdrowej i jednocześnie smacznej wody.

Alfred P., Częstochowa

Urządzenie osmotyczne mam dopiero od roku i jestem z niego bardzo zadowolona, gdyż czysta woda pomogła bardzo w poprawie zdrowia moich dzieci. Młodszy syn chorował wcześniej ciężko na nerki, ale gdy ostatnio zrobiliśmy badania kontrolne USG, to nawet pani doktor była zdziwiona taką szybką poprawą. Starszy syn cierpiał na alergię pokarmową oraz wziewną. Odkąd pije czystą wodę, stan jego zdrowia jest również zadawalający. Natomiast ja bardzo często cierpiałam na dolegliwości żołądkowe, niestrawności i zaparcia. Dzisiaj nie potrafię ukryć zadowolenia i wdzięczności z powodu braku tych problemów.

Dorota P. z rodziną, Oława

Mój synek cierpiał przez wiele lat na zaparcia. Od chwili, gdy założyliśmy w kuchni urządzenie osmotyczne, problem ten ustąpił całkowicie.

Ewa B., Opole

Po kolejnym badaniu USG lekarz stwierdził u mojej żony zmniejszenie się kamienia w woreczku żółciowym.

Antoni B., Łasinki

Wodo!
Nie jesteś niezbędna do życia, jesteś samym życiem.
Największym bogactwem, jakie istnieje na świecie.

Antoine de Saint Exupery, pisarz francuski

Gdy zamieniliśmy źródło wody pitnej w domu z „kranówki” na wodę filtrowaną osmotycznie, to od razu odczułam to na moim zdrowiu. Ostatnie badania USG potwierdziły zatrzymanie się tworzenia kamieni nerkowych.

Elżbieta L., Chrzanów

Od momentu wprowadzenia do naszej codziennej diety czystej wody osmotycznej nikt z domowników nie skarży się już na wzdęcia po jedzeniu. Kiedyś takie dolegliwości były u nas na porządku dziennym.

Izabela W., Wałbrzych

Z urządzenia korzystamy w naszej rodzinie od 6. lat i od czasu zamontowania go obserwujemy u nas poprawę stanu zdrowia. U mnie zniknęła opuchlizna rąk i nóg i poprawiło się ogólne samopoczucie. Nasza wnuczka ma już 8 miesięcy i od chwili urodzenia pije i je posiłki przyrządzone tylko na tej wodzie.

Dorota K., Oława

Moją córeczkę Anię urodziłam w tym samym czasie, co moja koleżanka z klasy, która również mieszka w Warszawie, niedaleko ode mnie i obie korzystamy od kilku lat z urządzenia osmotycznego. Nasz lekarz – pediatra zauważył, że moja Ania i Angelika mojej koleżanki są zdrowsze niż dzieci, które piją wodę kranową. Moja znajoma w Niemczech kupuje w drogerii wodę oczyszczoną osmotycznie do przyrządzania potrawek dla swojego dziecka. Słyszałam od niej, że tam także wiele rodzin używa filtry osmotyczne w domu.

Grażyna P., Warszawa

Byłam wcześniej tak zwanym „wrzodowcem”. Leczenie farmakologiczne skutkowało tylko na krótko i choroba powracała zawsze na jesień i zimę. Ale od 6. lat, to jest od chwili, gdy zamontowaliśmy w naszym domu urządzenie osmotyczne, choroba opuściła mnie całkowicie.

Teresa K., Gdańsk

Woda z filtra jest sto razy smaczniejsza niż ta z kranu i nie mamy zgagi po jej spożywaniu.

Piotr J., Kraków

Ustąpiły u mnie dolegliwości przewodu pokarmowego (miałam nadżerki w dwunastnicy) i już z tego powodu opłacało się kupić to nowoczesne urządzenie do oczyszczania wody.

Anna K., Gdańsk

Woda, którą od kilku lat pobieramy z tego nowoczesnego filtra, w sposób znaczący przyczyniła się do zatrzymania tworzenia się kamieni nerkowych u mnie i u mojego męża.

Mirosława D., Nysa

Woda kranowa jest u nas fatalna, a przecież bez wody nie da się żyć. Dlatego od 7. Lat czujemy się szczęśliwsi, gdyż mamy w domu źródło czystej, smacznej i zdrowej wody z osmozy. Pijemy ją chętnie, w dużych ilościach i bez obaw.

Romuald Z., Inowrocław

Zatrzymał się u mnie proces powstawania kamieni nerkowych, z którymi borykałem się przez 15 lat. Jak to możliwe, że medycyna nie wie, że kamienie nerkowe biorą się z brudnej wody?

Jan M., Wrocław

Ustąpiła alergia oraz bóle stawów i kręgosłupa. Czuję w sobie więcej energii i chęci do życia. Moje samopoczucie jest zdecydowanie lepsze kiedy wiem, że przynajmniej z wody potrafię wyrzucić zbyteczną chemię.

Renata O., Wałbrzych

Jestem lekarzem i o filtrach z odwróconą osmozą zetknąłem się po raz pierwszy w 1980 roku, na praktyce w Londynie. Rok później byłem tam ponownie i kupiłem taki filtr do mojego mieszkania. Na Zachodzie już od dawna filtry osmotyczne montuje się w kuchniach, w Polsce ta moda dopiero przychodzi. To dobrze, bo jest to jedyny sposób, aby usunąć z wody chemię.

Krzysztof K., Wrocław

Dzięki czystej wodzie z urządzenia osmotycznego moje dzieci i ja pozbyliśmy się choroby nerek i czujemy się zdrowsi.

Dorota G., Piaseczno

Od czasu, gdy zaczęłam pić czystą wodę z filtra osmotycznego zniknęła u mnie alergia na truskawki. Oprócz tego zniknęły przykre znamiona na twarzy.

Genowefa K., Wałbrzych

Poza niewątpliwymi walorami smakowymi woda osmotyczna posiada właściwości lecznicze układu moczowego. Od momentu zainstalowania urządzenia nie mam problemu z tworzeniem się piasku w nerkach, a badania moczu mojej córki nie wykazują obecności ciał ketonowych.

Ewa O., Czechowice – Dziedzice

Od kiedy piję wodę z filtra ustąpiły moje dolegliwości związane z górnym odcinkiem układu pokarmowego. Czyżby jakość wody miała taki wpływ na nasze zdrowie ?

Maria M., Wrocław

Mój mąż przestał chorować na kamienie nerkowe, na które cierpiał przed zamontowaniem urządzenia.

Wiesława G., Starogard Gdański

Trzy sprawy chcę wyraźnie zaznaczyć; skończyły się bóle nerek i żołądka, znikła konieczność odkamieniania czajnika i polepszyła się bardzo jakość parzonej herbaty.

Marek S., Nowy Sącz

Mam teraz mniej dolegliwości przewodu pokarmowego. Nie mam w nerkach piasku i kamieni, mimo że w mojej rodzinie zawsze były ku temu skłonności. Bardzo polubiłam pić herbatę, która smakuje w czystej wodzie dużo, dużo lepiej.

Krystyna G., Piaseczno

Herbata zrobiona z tej wody jest o niebo lepsza, a potrawy mają bardziej wyrazisty smak.

Marek B., Zakroczym

Z powodu złej jakości wody miejskiej zdecydowaliśmy się na zakup kilku urządzeń osmotycznych i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Herbata i posiłki są teraz bardzo smaczne. Dzieci piją zdrową i bezpieczną wodę, „prosto z kranu”. Firma, która opiekuje się naszymi urządzeniami działa bardzo sprawnie. Niepaństwowy Dom Dziecka,

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Poznań

Nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojej rodziny bez urządzenia osmotycznego ponieważ nasza córka jest po przeszczepie moczowodów. Gdy zaczęła pić oczyszczoną wodę, wyniki badań poprawiły się u niej diametralnie.

Edward G., Jastrzębie Zdrój

Dzięki spożywaniu wody osmotycznej mój syn pozbył się choroby nerek, która wcześniej bardzo mu doskwierała. Oprócz tego miał alergię, która teraz wyraźnie złagodniała. Dzięki wodzie osmotycznej, którą syn pije bardzo chętnie, przestałam kupować jemu słodkie napoje w sklepie.

Ewa S., Głuchołazy

Od chwili kiedy zaczęliśmy pić w rodzinie czystą wodę z urządzenia osmotycznego u moich dzieci ustąpiły zupełnie bóle brzucha oraz wysypki alergiczne.

Aneta M., Wrocław

Pijąc czystą wodę mamy wszyscy w rodzinie poczucie bezpieczeństwa, bo chronimy się od chorób związanych odkładaniem się złogów i kamieni w naszych organizmach.

Jan G., Łubianka

Dzięki czystej wodzie z aparatu osmotycznego wyleczyliśmy nerki naszej córki. Woda ta jest bardzo smaczna, dlatego lubimy rozcieńczać w niej soki naturalne.

Piotr W., Grudziądz

Przed zamontowaniem urządzenia osmotycznego moje dzieci często chorowały na bóle żołądka i ogólną niestrawność. Od czasu, gdy używamy czystej wody z tego aparatu, wszyscy czujemy się dobrze.

Helena P., Racibórz

na przedłużanie życia jest go nie skracać.

Ernst von Feuchtersleben, pisarz austriacki

Woda osmotyczna spowodowała wypłukanie się piasku wapiennego z moich nerek. Jest szczególnie smaczna do kiszenia ogórków, podnosi walory smakowe kawy, herbaty i rosołu.

Krzysztof K., Bełchatów

U naszego syna coraz rzadziej meldują się objawy alergii. Wszyscy dostrzegamy lepszy smak gotowanych potraw oraz kawy i herbaty.

Marcin K., Wręczyca

Osobiście odczułam znaczną poprawę zdrowia na odcinku żołądkowo-jelitowym. Dobra jakość wody spowodowała, że z większą przyjemnością pijemy kawę i herbatę – nie tylko moja rodzina, ale także nasi znajomi.

Irena M., Pszczyna

Jestem bardzo zadowolony ze spożywania czystej wody, bo pozbyłem się piasku w woreczku żółciowym. Poprawiło się również moje ogólne samopoczucie. Woda jest teraz bardzo smaczna.

Krzysztof K., Pelplin

Polepszyło się samopoczucie wszystkich członków rodziny. Nie mamy żadnych obaw, gdy nasze dziecko pije nieprzegotowaną wodę prosto z filtra.

Piotr B., Bieruń

Woda uzyskiwana z filtra osmotycznego poprawiła u mnie zdecydowanie proces trawienny oraz funkcjonowanie wątroby.

Ryszard B., Czarnożyły

Gdy mój 13. letni syn zmienił wodę kranową na osmotyczną, to ustąpiły u niego bóle żołądka. Przedtem nikt oraz żadne lekarstwa nie umiały mu pomóc, a my nie domyślaliśmy się, że przyczyną tych kłopotów była po prostu brudna woda. Również pozostałym członkom rodziny poprawiło się zdecydowanie samopoczucie mimo, że nie cierpieliśmy tak bardzo jak syn.

Anna K., Wrocław

Woda z urządzenia osmotycznego jest czysta, zdrowa i smaczna. Dzięki niej pozbyłam się dolegliwości żołądkowych oraz kamieni nerkowych.

Janina K., Będzin

Gdy założyliśmy w naszej kuchni nowoczesny filtr do produkcji czystej wody, wiele zmieniło się u nas na lepsze. Po kilku tygodniach picia takiej wody ustąpiły problemy z kamieniami nerkowymi i w trzustce. Na moich rękach zniknęła całkowicie alergia skórna. Wszystkim polecam taki filtr osmotyczny.

Teresa Z., Wrocław

Dzięki wodzie z urządzenia osmotycznego ustąpiła alergia skórna (miewałem nawet rany na skórze) oraz kamica nerkowa. Aż trudno mi wyrazić jak bardzo cieszę się teraz, że problemy te poszły w niepamięć.

Wiesław B., Gdańsk – Oliwa

Kiedy nasza córka piła herbatę w szkole, to zawsze skarżyła się na bóle brzucha. Ale, gdy zaczęła nosić z domu herbatę parzoną na wodzie osmotycznej – dolegliwości ustąpiły. Córka jest alergikiem pokarmowym i pijąc oraz jedząc potrawy gotowane w czystej wodzie jej dolegliwości wyraźnie zmalały. Uważam, że woda takiej jakości ma decydujące znaczenie w zdrowym żywieniu i zapobiega wielu chorobom żołądkowojelitowym.

Jolanta S., Wola

„Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie potrafi usunąć z niej groźnych dla zdrowia azotanów, pestycydów, metali ciężkich i wszystkich innych, niebezpiecznych związków chemicznych. Jedyną metodą na pozbycie się ich z wody jest odwrócona osmoza.”

„Murator”, listopad 2002 r.

Poprawiły się bardzo wyniki badań morfologii. Zauważyłam również, że mniej choruję i wierzę, że jest tak dzięki piciu czystej wody.

Bożena G., Pszczyna

Używanie wody osmotycznej spowodowało u naszych dzieci ustąpienie dolegliwości przewodu pokarmowego. Są teraz wyraźnie mniej podatne na alergie.

Leszek B., Krzycko Wielkie

Woda z naszej studni była niezdatna do picia. Za to teraz możemy się szczycić najlepszą wodą pitną w okolicy. Dzisiaj wiemy także dlaczego tak bardzo dokuczały nam choroby przewodu pokarmowego, które ustąpiły całkowicie po zamontowaniu filtra osmotycznego.

Jacek M., Cisiec

Woda z urządzenia osmotycznego pomogła mi bardzo w walce z kamicą nerkową.

Jan Ch., Grodzisk Wlkp.

Odkąd korzystamy z wody osmotycznej moje dziecko przestało mieć kłopoty z układem trawiennym i stało się bardziej odporne na choroby. Również po wyglądzie mojego czajnika mogę obserwować jaka czysta jest nasza nowa woda w domu.

Małgorzata B., Konstancin Jeziorna

Od czasu zamontowania aparatu z odwróconą osmozą mam spokój z żołądkiem i jelitami. Taka woda, to skarb – mogę ją pić nieprzegotowaną prosto z kranu.

Danuta J., Marcinkowice

Moje dziecko, które lubi pić wodę prosto z kranu, może teraz pić ją bez obaw oraz w każdej ilości. Mycie włosów w tej wodzie sprawia, że są one miękkie i lśniące. Lubię również myć tą wodą twarz, bo nie wysusza ona skóry tak, jak to czyni woda chlorowana. Dzięki temu przestałam całkowicie używać kremów nawilżających.

Agnieszka M., Nowy Sącz

Od chwili zamontowania urządzenia osmotycznego cała moja rodzina ma lepsze samopoczucie. Woda, którą używamy w gospodarstwie domowym do gotowania i przyrządzania napojów, jest również przydatna przy toalecie twarzy i skóry oraz do pielęgnacji włosów.

Aniela N., Jedlina Zdrój

W moim przypadku ustąpiły dolegliwości żołądkowe. Poprawił się wygląd skóry i twarzy. Chętnie i bez żadnych obaw piję teraz wodę nieprzegotowaną, bezpośrednio z filtra.

Halina B., Mysłakowice

Moje dzieci są już dzisiaj prawie dorosłe, ale przez ostatnie lata miały kłopoty ze skórą. Widocznie miały jakąś alergię. Gdy kilka lat temu pozwoliliśmy sobie na zakup urządzenia osmotycznego, to ich problemy skórne ustąpiły. Pijąc czystą wodę zauważamy poprawę wyglądu skóry na całym ich ciele.

Stanisław K., Rybnik

Z chwilą zamontowania urządzenia osmotycznego ustąpiły u mnie ataki nerek i poprawił się ogólny stan zdrowia.

Janina S., Bożków

Ostatnie badania USG wykazały brak piasku w nerkach, który miałam wcześniej przez wiele lat. Lekarz potwierdził również, że woda osmotyczna potrafi rozpuścić piasek, bo coraz częściej ma z takimi przypadkami do czynienia.

Krystyna P., Lubliniec

Jestem niezmiernie zadowolona z urządzenia osmotycznego, które mogłam zakupić jedynie na raty. Ale dzięki niemu pozbyłam się dolegliwości żołądkowych i choroby nerek. Mój lekarz był najpierw nieufny, gdy usłyszał o moim planie dotyczącym tego zakupu, ale później przekonał się, że czysta woda też leczy.

Anna M., Wrocław

Czysta woda z urządzenia osmotycznego poprawiła pracę moich jelit – ustąpiły bóle powodowane ich nadwrażliwością. Zniknęły obrzęki powstałe wcześniej na tle niewydolności nerek.

Blandyna J., Rybnik

W naszym domu wszyscy są alergikami i teraz czujemy się zdrowo i bezpiecznie korzystając z czystej wody. W ogólne nie wyobrażamy sobie jak można nie mieć w domu czystej wody osmotycznej.

Anna G., Piaseczno

Cieszę się niezmiernie z czystej wody osmotycznej, bo żaden lekarz i żadne lekarstwa nie pomogły mi tak, jak po prostu ta woda. Dzięki niej pozbyłem się kamicy nerkowej. Wcześniej nigdy nie wierzyłem w opowieści, że woda kranowa może być szkodliwa. Dziś wiem to na własnym przykładzie.

Lesław Z., Wrocław

Skończyły się moje problemy z kamieniami w nerkach. Tak po prostu. A wcześniej lekarze mówili, że tak musi być i że nie ma na to rady. Czyżby lekarze nie wiedzieli, że kamienie biorą się z brudnej wody?

Wiesław K., Częstochowa

Dzięki czystej wodzie z mojej osmotycznej stacji oczyszczania wody nareszcie pozbyłam się problemów z nerkami. Wszystkich „nerkowców” namawiam na zakup takiego urządzenia.

Dominika Z., Inowrocław

Skończyły się moje kłopoty z żołądkiem, a u mojej żony kłopoty z nerkami.

Jan W., Strzelin

W moich nerkach zatrzymał się proces tworzenia nowych kamieni. Wszystkim nerkowcom polecam wodę z filtra osmotycznego.

Marek O., Nowy Sącz

Przed założeniem urządzenia osmotycznego miałem alergię na kobalt. Teraz, gdy piję wodę osmotyczną, alergia ta ustąpiła. Czy to oznacza, że piłem kobalt z wodą kranową?

Lucjan B., Skrzyszów

Dzięki wodzie z filtra osmotycznego moje życie stało się lepsze, bo zatrzymał się proces powstawania kamieni w nerkach.

Magdalena P., Karczów

Jestem przekonany, że to czysta woda spowodowała wycofanie się bóli żołądka, które miałem wcześniej regularnie. Teraz, gdy wiem, że piję czystą wodę, poprawił się również mój komfort psychiczny.

Aleksander K., Wałbrzych

Od momentu założenia w naszej kuchni filtra do wody skończyły się u mojego dziecka często powtarzające się biegunki.

Marzena T., Wrocław

Zauważyłam, że woda z urządzenia osmotycznego wyraźnie łagodzi objawy alergii skórnej u mnie oraz u mojego dziecka. Dzięki temu mogliśmy zrezygnować z używania maści ze sterydami. Mamy znowu skórę gładką i nawilżoną.

Zofia S.-T., Święta Katarzyna

To niesamowite co potrafi zrobić czysta woda. Nasze dzieci miały kiedyś męczącą alergię pokarmową, która wycofała się, gdy zaczęły pić w domu czystą wodę. W czystej wodzie z filtra zaczęliśmy również kąpać nasze małe dziecko. Z kolei u żony ustąpiła kolka nerkowa, która dokuczała jej przez kilka lat, przed zakupem filtra z osmozą odwróconą.

Jacek K., Łomianki

U naszego syna zauważyliśmy, że alergia pokarmowa, z którą wszyscy walczyliśmy przez kilka lat ustąpiła zupełnie, gdy zaczął pić czystą wodę z urządzenia osmotycznego. Obecnie nasz syn ma 13 lat i cieszy się zdrowiem. Nigdy wcześniej nie sądziliśmy, że w wodzie może być tyle chemii, która może wyrządzić tyle szkody nam – konsumentom.

Wilhelm J., Większyce

U mojego 9. letniego syna zanikła alergia skórna, która dokuczała mu przez kilka lat. U mnie poprawiła się wyraźnie praca nerek.

Wilhelm M., Wodzisław Śl.

Jestem bardzo szczęśliwa, że pozbyłam się kłopotliwych schorzeń nerek.

Maria B., Twardogóra

Pijemy dużo i chętnie soki naturalne robione z naszych owoców i mieszane z czystą wodą z filtra osmotycznego. W naszym czajniku bezprzewodowym zniknął osad, a ja nie miałem ataku kamicy nerkowej od czasu założenia filtra.

Paweł D., Nowy Sącz

U mojej żony ustąpiła całkowicie choroba gastryczna, mimo że według lekarzy konieczny był zabieg operacyjny. Miała tak duże zwężenie przełyku pokarmowego, że jadła z trudem oraz mniej i w rezultacie spadła o 20 kg na wadze. Po założeniu filtra osmotycznego choroba żony wycofała się całkowicie (powróciła do swojej normalnej wagi) i cała rodzina z chęcią i przekonaniem pije teraz wodę z niego.

Stanisław K., Niemil

Dopiero, gdy moje wnuki zaczęły pić czystą wodę z nowego filtra (wcześniej mieliśmy taki mały, nakręcany na kran), to przestały mieć biegunkę. Również po wyglądzie czajnika dostrzegamy, że woda osmotyczna jest inna, bo bardziej czysta. Ma tak dobry smak, że chętnie pijemy ją bezpośrednio z kranu.

Józef L., Jastrzębie Zdrój

„Tylko filtry działające na zasadzie osmozy odwróconej mogą skutecznie usunąć ołów wypłukiwany z rur wodociągowych. Zwykłe filtry mechaniczne oraz węglowe nie uczynią tego.”

„Ty i zdrowie”, grudzień 2005 r.

Ustąpiły moje dolegliwości nerkowe i wyraźnie zmniejszyło się odkładanie piasku w nerce.

Ewa T., Wrocław

Długo chorowałam na kamienie nerkowe i już pogodziłam się z tym, że będę je miała do końca życia (tak mówili przecież lekarze). O dziwo choroba ustąpiła całkowicie, sama i bez żadnych lekarstw. Okazało się, że wystarczy po prostu czysta woda do picia.

Anna W., Pączewo

Jestem niezmiernie rad z faktu, że po wielu latach bezskutecznego leczenia ustało u mnie tworzenie się kamieni nerkowych. Pomogło tylko jedno lekarstwo – czysta woda.

Roman P., Wrocław

Sam jestem lekarzem i od 21. roku życia miałem kamicę nerkową. Od czasu zamontowania filtra osmotycznego w 1999 roku robię regularnie, co pół roku USG. Obecnie jestem całkowicie zdrowy !!!

Aleksander B., Starogard Gdański

Po wielu latach zmagań z chorobą nerek wyleczyłam się sama, bez pomocy lekarzy i lekarstw. Wyleczyła mnie po prostu czysta woda. Ogromna szkoda, że wcześniej nie domyślałam się, gdzie tkwiła przyczyna moich problemów z nerkami.

Halina G., Buk

Po kilkuletnim używaniu urządzenia osmotycznego stwierdzam, że nasza czysta woda stała się źródłem dobrego samopoczucia całej rodziny. Widzę również, że myjąc włosy w tej wodzie stają się one lśniące i puszyste.

Marcin C., Jelenia Góra

Czysta woda osmotyczna pomogła mi bardzo w leczeniu choroby jelitowo-żołądkowej.

Kazimiera S., Kędzierzyn Koźle

Picie dużych ilości wody osmotycznej oraz mycie nią twarzy pomogło w leczeniu trądzika u moich synów.

Andrzej S., Sadlinki

Dzięki czystej wodzie zanikły całkowicie moje kamienie nerkowe.

Tadeusz B., Gdańsk

U mnie ustąpiły zupełnie dolegliwości żołądkowe, a u mojego dziecka wyraźnie zmalała alergia skórna. Opisane wyżej efekty dało się zauważyć już po kilku dniach od czasu, gdy zaczęliśmy pić czystą wodę z filtra.

Jan B., Nowa Ruda

Woda z urządzenia osmotycznego w znacznym stopniu zlikwidowała u moich dzieci alergie i choroby układu pokarmowego. Ze względu na lepszy smak potraw przyrządzonych przy użyciu czystej wody moje dzieci mają lepszy apetyt.

Anna N., Grudusk

W naszym domu wszystkie potrawy przyrządzam na wodzie z aparatu osmotycznego. Nawet ziemniaki gotuję w tej wodzie. Jestem alergikiem i wyraźnie dostrzegam, że objawy alergii zmalały już po kilku tygodniach spożywania czystej wody. Mój mąż cierpiał wcześniej na dolegliwości przewodu pokarmowego, które ustąpiły całkowicie. Bardziej smakuje nam teraz herbata i bawi nas i cieszy jednocześnie, gdy sąsiedzi i goście chwalą ją. Na początku nie wierzyli, że piją tą samą herbatę, którą sami mają w domu.

Krystyna C., Starogard Gdański

Z naszych obserwacji wynika wyraźnie, że cała rodzina mniej cierpi na choroby układu pokarmowego oraz alergiczne. Dostrzegamy także, że trądzik na twarzy syna bardziej toleruje wodę osmotyczną niż tą nieoczyszczoną z kranu.

Iwona B., Czechowice-Dziedzice

Zarówno mąż jak i dwaj nasi synowie są alergikami. Od czasu spożywania wody z filtra osmotycznego mają dużo mniejsze objawy uczuleń. Natomiast ja mam teraz mniejsze kłopoty z wątrobą. Wodę noszę w butelkach również do pracy, gdzie chętnie dzielę się nią z koleżankami.

Krystyna J., Poznań

Nasze dzieci są alergikami, ale od kiedy wszystkie potrawy i napoje przyrządzam na bazie wody z filtra ich stan zdrowia poprawił się znacznie.

Marek H., Brzeg

Woda z urządzenia pomogła przy zmianach skórnych u mojego dziecka. Zmniejszył się u niego trądzik.

Tadeusz G., Sopot

U mnie ustąpiły zupełnie dolegliwości kamicy nerkowej. Ponadto wodę z urządzenia używam do sterylizacji parowej pod ciśnieniem (w autoklawie) w moim gabinecie dentystycznym. Zatem podwójny zysk.

Piotr O., lekarz stomatologii, Męcina

Wcześniej, czyli przed zakupem filtra osmotycznego często puchła mi wątroba. Teraz problemu tego nie mam w ogóle.

Irena J., Nowy Sącz

Ostatnie badanie USG nerek wykazało, że nie mam piasku oraz kamyków w nerkach, które w poprzednich latach zawsze miałam i trzeba było usuwać je. Jestem pewna, że to zasługa czystej wody osmotycznej, którą piję od kilku lat.

Adela W., Żerniki Wrocławskie

Sama świadomość spożywania wody bez zanieczyszczeń i ochrona swoich filtrów wewnątrz organizmu poprawia samopoczucie i stan zdrowia.

Krystyna M., Oborniki

U naszego dziadka minęły nareszcie zaparcia i wyregulowała się przemiana materii.

Małgorzata L., Przybyszewo

Mój mąż cierpiał przez kilka lat na kamienie nerkowe. Dwa razy były usuwane, a lekarz mówił, że mąż jest już na zawsze skazany cierpieć na kamicę, bo taki jest jego organizm. Aż tu nagle okazuje się, że to nie organizm był winien tylko woda z kranu – gdy zaczęliśmy pić czystą wodę pozyskiwaną w nowoczesnym urządzeniu osmotycznym, to proces tworzenia się kamieni ustąpił całkowicie.

Bernadetta O., Gdańsk

Od 19 roku życia chorowałam na nerki i często powracały u mnie kamienie nerkowe. Po ostatnim „urodzeniu” kamienia kupiliśmy i zamontowaliśmy w kuchni aparat z odwróconą osmozą. Odkąd piję czystą wodę z tego aparatu nie mam żadnych problemów z nerkami, a kamica ustąpiła.

Kinga W., Oświęcim

Wynalezienie pół wieku temu membran osmotycznych do oczyszczania wody pitnej było jednym z większych wydarzeń ubiegłego stulecia.

Przez kilka lat cierpiałem na kamicę nerkową i jeden raz kamienie były usuwane operacyjnie. Gdy kiedyś przeczytałem kilka poważnych artykułów na temat zatrucia wody pitnej w Warszawie sam zacząłem szukać jakiegoś filtra do wody i zobaczyłem, że tylko osmoza odwrócona usuwa z wody chemię. Kupiliśmy nasz filtr na raty w 1997 roku i dziś wszystkim powtarzam, że to był najlepszy zakup z naszym życiu. Moje kłopoty z kamieniami nerkowymi ustąpiły całkowicie.

Andrzej S., Warszawa

Kamienie nerkowe były u nas chorobą rodzinną, bo miał je zawsze mój ojciec, a ja tą chorobę odziedziczyłam po nim. Ale moje problemy z nerkami zniknęły, gdy zaczęłam pić wodę z urządzenia osmotycznego, które założyliśmy w kuchni 2 lata temu. Mój lekarz potwierdził, że wielu jego pacjentom pomogła po prostu czysta woda.

Katarzyna R., Kraków

Ponad 15 lat cierpiałem na kamienie nerkowe i w tym czasie leczyło mnie czterech lekarzy. Bez skutku. Dopiero woda, którą już od 3 lat pobieramy z filtra osmotycznego wyleczyła moją kamicę. W sanatorium poznałem 3 osoby, które podobnie jak ja, pozbyły się kamieni dzięki czystej wodzie. Dziwi mnie zatem, że lekarze tak mało wiedzą na ten temat.

Kazimierz W., Wrocław

Dzięki tej wodzie udało mi się poraz pierwszy wypłukać piasek z nerek. Ustąpiły dolegliwości przewodu pokarmowego. Dziś czuję się o wiele lepiej.

Wanda F., Wałbrzych

Od czasu, gdy zaczęliśmy pić oczyszczoną wodę spadła u dzieci wrażliwość na alergie, a u mojego męża zatrzymał się proces powstawania kamieni nerkowych.

Bożena K., Nowy Sącz

Wyraźnie poprawiła się praca mojego żołądka i jelit.

Stanisław D., Siechnice

Czysta woda z urządzenia osmotycznego pomogła mi znacznie w wyleczeniu kamicy nerkowej. Wcześniej lekarze mówili, że muszę się z tą chorobą pogodzić, bo taka jest uroda mojego organizmu. Czy lekarze rzeczywiście nie wiedzą, że powodem kamicy może być brudna woda ? Oprócz kamicy wyleczyłam silną i przewlekłą anemię, która utrudniała mi normalne funkcjonowanie. Poprawiły się wyniki morfologii krwi (hemoglobina).

Angelika R., Święta Katarzyna

Woda z urządzenia osmotycznego jest czysta i bez żadnego odoru. Nie tworzą się osady na naczyniach kuchennych. Chętnie używam jej do mycia twarzy, bo nie powoduje podrażnień.

Mirosława J., Starogard Gdański

U mojego męża zatrzymał się proces tworzenia się kamieni nerkowych..

Janina M., Gdańsk

Przez kilka lat kupowaliśmy wody mineralne w hurtowni i mimo niższych cen wydaliśmy na nie majątek, bo kosztowały nas około 150 złotych miesięcznie. Dlatego cieszymy się niezmiernie z tego nowoczesnego filtra, bo woda z niego jest kilka razy tańsza, zdecydowanie smaczniejsza no i odpadło to uciążliwe dźwiganie i magazynowanie wody ze sklepu.

Andrzej W., Kraków

Kiedyś przeczytałem ciekawy artykuł na temat naszej wody oligoceńskiej, z którego wynikało, że ta woda nie spełnia pewnych wymogów dla wody pitnej. Już nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło – chyba jest w niej za dużo żelaza i czegoś tam jeszcze. Ale jedno uderzyło w tym artykule – otóż to, że i tak nie można nikogo skarżyć o taki stan rzeczy, bo tą wodę bierze się za darmo. Gdyby ktoś chciał ją sprzedawać, to co innego – nie dostałby odpowiedniego atestu, no bo ta woda nie jest zgodna z normą. Czyli co? Za darmo można nas truć, za pieniądze – nie. Więc, gdy u znajomych zobaczyliśmy filtr z osmozą, to zamówiliśmy go w 1990 roku, a później namówiliśmy na takie rozwiązanie jeszcze kilku znajomych.

Kazimierz M., Warszawa

Czysta woda zdrowia doda.

Od 1970 roku pracuję w szpitalu na oddziale położniczym i mam dużo kontaktów z matkami w terenie (dorabiam dodatkowo jako pielęgniarka środowiskowa). Jestem przerażona faktem, że dzisiaj powszechnie przychodzą na świat niemowlęta ze skazą białkową. Przecież kiedyś tego nie było. Ostatnio miałam okazję wysłuchać wykładu doświadczonego profesora z Warszawy, który nam to prosto wyjaśnił. Mówił, że dzisiaj, przy ogromnej konkurencji, wszyscy rolnicy oraz producenci żywności są zmuszeni stosować różne środki chemiczne, żeby móc produkować dużo i tanio. Ten wykład wpłynął najbardziej na decyzję o kupnie filtra z osmozą, bo moja córka, która mieszka od 6 lat w Londynie, ma taki filtr już dawno i długo namawiała mnie na ten zakup.

Kazimiera Z., Poznań

Na Zachodzie już 40 lat temu pojawiła się moda na indywidualne oczyszczanie wody pitnej w domach przy pomocy odwróconej osmozy. Idea polega na tym, aby czyścić dokładnie tylko wodę pitną, a nie tzw. gospodarczą, czyli tą do WC, kąpieli, mycia podłóg, samochodów itp. Na ulicach miast USA można spotkać automaty do kupowania wody oczyszczonej osmotycznie. Nowoczesne filtry osmotyczne zaczęto sprowadzać do Polski z końcem ubiegłego wieku i, obserwując jakość naszych wód pitnych z kranu i ze studni, wszystko wskazuje na to, że również u nas zdobędą one ogromną popularność.

„Żyj zdrowo”, Warszawa 2004 r.

Nasza Agnieszka zaraz po urodzeniu dostała jakąś alergię skórną, z którą ani lekarze, ani my nie mogliśmy sobie poradzić. Szybko zorientowaliśmy się, że to woda z kranu tak na nią działała, bo te czerwone plamy na skórze pokazywały się silniej natychmiast po kąpieli. Na początku byliśmy zrozpaczeni, ja ciągle płakałam. Do picia zaczęłam kupować wodę mineralną, ale do kąpieli to przecież luksus – skąd wziąć tyle pieniędzy. Dopiero doświadczona siostra położna poradziła nam, żeby kupić filtr do osmotycznego oczyszczania wody, bo to są podobno jedyne filtry, które usuwają z wody toksyny. I bardzo się cieszymy z tego zakupu, bo u Agnieszki wykwity na skórze ustąpiły całkowicie. Cieszymy się również na samą myśl, że pijemy teraz zdrową wodę, bo jeżeli ta brudna tak ostro działała na skórę naszej córki, to co musiało się dziać w naszych żołądkach, jelitach, nerkach itd. Mój znajomy umarł niedawno na raka pęcherza moczowego i domyślam się dlaczego.

Natalia B., Warszawa

Na aparat z odwróconą osmozą zdecydowaliśmy się szybko, gdy sprzedawca tych urządzeń pokazał nam ustawę, z której wynika, że w wodach mineralnych, które kupowaliśmy przez wiele lat, dopuszcza się detergenty, azotany, pestycydy oraz inne toksyny. Pokazał nam, że jakość tych wód jest obecnie taka sama jak jakość wód pitnych z kranu i na dodatek kosztują 100 razy więcej. Teraz mamy własne źródełko w domu i za niecałą złotówkę dziennie mamy dowolną ilość czystej i zdrowej wody mineralnej.

Krystyna J., Częstochowa

O osmozie odwróconej usłyszeliśmy po raz pierwszy 15 lat temu, bo taki filtr z osmozą kupili nasi znajomi. Wtedy było nam szkoda pieniędzy na taki filtr, bo byliśmy na etapie urządzania mieszkania. Kupiliśmy dopiero 3 lata temu, gdy można było kupić o połowę taniej. Od razu poczuliśmy różnicę, bo ustąpiły u mnie i u żony bóle żołądka, które zawsze kojarzyliśmy ze stresami (taka była odpowiedź naszego lekarza). Teraz już wiemy, że te bóle nie były od stresów tylko od wody z kranu. Najbardziej bawi nas i cieszy, gdy goście, których częstujemy kawą lub herbatą pytają nas skąd mamy taką dobrą. Tłumaczymy im, że to po prostu woda, że jak jest czysta i smaczna, to herbata też będzie smaczna. Połowa naszych znajomych ma już takie urządzenie, a my namawiamy następnych, bo za każde polecenie dajecie nam darmowy komplet filtrów wymiennych.

Zbigniew W., Rybnikk

Nie jesteś zalogowany
Zaloguj się w menu głównym, wpisując swoje ID i hasło.
Proszę czekać, trwa ładowanie danych…