Zdraví Online – produkty a systém STARLIFE®

Produkty zadarmo

KATEGÓRIE:

BALÍK:

Problémy:

Call Centrum:
+421 904 729 013, -111
objednavkySK@zdravi.online

ACTIVITY WATER STARLIFE

- pracuje na princípe reverznej osmózy
- zapája sa na vodovodné potrubie (najlepšie pod kuchynskú linku)
- je súčasťou balíčka za zvýhodnenú cenu

Zdravý životný štýl – Voda

Akú vodu piť?
Existuje len jedna odpoveď – čistú.

Voda to je H2O; vodík, kyslík a nič viac. Všetko ďalšie, čo v nej je, vodu znečisťuje. Voda z vodovodu bohužiaľ obsahuje okrem H2O aj celý rad rôznych látok, je to taká chemická polievka. Sú v nej mydlá, detergenty, kyselina sírová, pesticídy, umelé hnojivá, fenoly, chlór, fluór, železo, meď, ortuť, sodík a celé množstvo iných látok.

Dr. Maria Błaszczyszyn, biochemička a terapeutka
Ordinácia prírodnej medicíny KOMED, Varšava

ČLOVEK SA SKLADÁ ZO 70 % Z VODY
Celkové množstvo vody nachádzajúce sa v organizme je vymenené v priebehu 20 dní. Je zrejmé, že pri takom obrovskom význame vody pre ľudský život je veľmi dôležitá jej vhodná kvalita.

Voda musí byť čistá, pretože pokiaľ obsahuje akékoľvek škodlivé látky, budú tie dopravené aj do tých najvzdialenejších kútov nášho organizmu.

Nie len priamo vypitá voda musí byť zbavená škodlivých zložiek - vysoká kvalita vody je tiež nevyhnutná v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ale aj v medicíne.

Čítať ďalej Skryť

Vody na zemi predstavujú spojené nádoby a sú v stálom pohybe. Dokonca aj hlbinné vody (vrátane minerálnych), ktoré neboli milióny rokov narušené (človek k nim totiž nemal prístup), sú dnes premiešané s kontaminovanými povrchovými vodami, ktoré sa stávajú doplnkom každého litra minerálnej vody čerpanej na povrch.

Žijeme v divnej dobe – na jednej strane nás teší ohromný civilizačný rozvoj a radi využívame jeho prednosti, na druhej strane však trpíme stále väčším počtom chorôb (vrátane civilizačných), pretože kontaminácia životného prostredia človeka nebola nikdy doteraz tak veľká. Spolu s rastom produkcie všetkého tovaru rastie rovnako aj množstvo odpadu v podobe odpadkov, odpadových vôd, organických chemických zlúčenín pri ich ročnej produkcii 150 miliónov ton. Jedna tretina tejto produkcie sa neodvratne dostáva v podobe odpadov a odpadových vôd do životného prostredia. Medzi organickými chemickými zlúčeninami sú najviac nebezpečné tie, ktoré sa ľahko a rýchlo rozpúšťajú vo vode (je ich v súčasnosti viac ako 2.500), a medzi nimi sú rakovinotvorné zlúčeniny najhoršie.

Chemické zlúčeniny rozpustné v povrchových vodách, ktoré sú surovinou k výrobe pitnej vody vo vodárenských firmách, prechádzajú 100% všetkými etapami čistenia, ktoré vo vodárňach prebiehajú. Vodárenské firmy začali vo veľkej miere vznikať na prelome 19. a 20. storočia výlučne len za účelom dezinfekcie vody a ochrany spotrebiteľov vody pred epidémiami nákazlivých chorôb. Voda, ktorá je najčastejšie riečna, podrobená dezinfekcii chlórom, prechádza vo vodárenských firmách mechanickým čistením, kedy sa z nej postupne odstraňuje piesok, kal, íl, zvyšky rastlín atď., a takto získava bezchybný vzhľad. Tento vzhľad vody však v žiadnom prípade neznamená, že je voda čistá, zdravá a bezpečná, pretože sa v nej naďalej vyskytujú všetky chemické zlúčeniny, ktoré sú neviditeľné a chuťovo a čuchovo nezistiteľné. Hygienická kontrola je povinná preveriť, či koncentrácia jedov uvedených v zákone neprekračuje určené limity.

Na množstvo jedov vo vode sú limity??! Pitná voda by nemala obsahovať žiadne jedy, ani v minimálnom množstve.

Ak príslušné vedecké tímy skúmajú zdravotné dôsledky systematickej konzumácie jednotlivých choroboplodných zlúčenín vo vode za účelom určenia prípustnej koncentrácie znamená to, že sa vždy zamerajú len na jednu vybranú chemickú zlúčeninu. Nikdy neskúmajú reakcie nás spotrebiteľov na konzumáciu niekoľko desiatok toxínov súčasne, pretože také výskumy nie je možné vykonávať.

Nebezpečným tempom narastá počet žien a mužov neschopných počať dieťa, máme vysokú úmrtnosť novorodencov, bábätká prichádzajú na svet s alergiami na mliečnu bielkovinu a s inými chybami, rapídne rastie počet alergií, zvyšuje sa chorobnosť a počet úmrtí v dôsledku nádorových ochorení. Dosahujeme rekordné výsledky v počte nádorových ochorení a úmrtí v dôsledku týchto ochorení. O tom, že nádorové ochorenia sú výsledkom pôsobenia konzumovanej chémie svedčia najlepšie prípady ochorenia rakovinou močového mechúra (pretože náš moč je tak jedovatý) a ochorenia rakovinou hrubého čreva (pretože aj vo výkaloch je veľmi veľa jedov). Počet alergikov rastie v našom štáte geometrickým radom, pretože sa ich počet každých 20 rokov zdvojnásobí. Pokiaľ sa toto tempo nezmení, budeme mať ešte v tomto storočí viac alergikov ako ľudí, ktorí týmito problémami ešte netrpia.

Doteraz nevykonali seriózne výskumy, ktoré by sa týkali negatívneho vplyvu jedov konzumovaných spolu s vodou na ľudský organizmus. Nedá sa predpokladať, že by sa také výskumy v najbližšom čase vykonávali, pretože žiadne priemyselné odvetvie ani zdravotníctvo nemá na týchto výskumoch zvláštny záujem :( .

Je potrebné mať zdravú čistú vodu. Naozaj.

H2O
Voda je jednou z najdôležitejších zložiek prostredia, v ktorom žijeme. Okrem vzduchu je základným prvkom nevyhnutným k životu. O jej nezastupiteľnom význame svedčí skutočnosť, že jej obsah v organizme je 70 až 90 % a mení sa s vekom; u trojmesačného plodu je to asi 90 %, u novorodencov približne 80 % a u dospelého človeka 70 % vody.

Voda sa nachádza vo všetkých tkanivách nášho organizmu, aj keď jej rozmiestnenie je nerovnomerné. Voda sa podieľa na vstrebávaní živín v črevách a tiež na výžive buniek. V priebehu trávenia je potrava zmenená do stavu umožňujúceho jej rozpustenie vo vode a je rozložená na drobné čiastočky prenikajúce črevnou stenou do krvi a intracelulárnej tekutiny, a odtiaľ potom do buniek.

Voda je v tele dopravcom a regulátorom tepla – absorbuje jeho prebytok a vylučuje ho odparovaním cez kožu a tiež dýchacími orgánmi. Podieľa sa na všetkých biochemických reakciách, zvlhčuje sliznicu, očné buľvy a zabezpečuje pohyblivosť kĺbov. Dospelý človek môže prežiť bez jedla viac ako mesiac, ale bez vody len niekoľko dní. Jej nedostatočný prísun vedie k rýchlej dehydratácii organizmu - nedostatok vody približne v 10 % telesnej hmotnosti spôsobuje telesné a duševné poruchy a strata 20 % môže viesť dokonca k smrti.

Denná potreba pre človeka je približne 2,5 litrov vody.

Voda
 • podieľa sa na vstrebávaní živín v črevách
 • je v tele dopravcom a regulátorom tepla
 • podieľa sa na všetkých biochemických reakciách
 • zvlhčuje sliznicu, očné buľvy
 • zabezpečuje pohyblivosť kĺbov

ČLOVEK JE TAKÝM, AKÁ JE VODA, KTORÚ PIJE.

Názvoslovie

Záujemca = človek, ktorý má záujem o AWS
Vlastník AWS = človek, ktorý si zakúpil AWS

Technik AWS
 • ten, kto vykonáva prvú inštaláciu AWS na vodovodný systém
 • poverený a platený spoločnosťou STARLIFE
 • preukazuje sa certifikačnou kartičkou od spoločnosti STARLIFE s oprávnením k inštalácii
 • spoločnosť STARLIFE mu poskytne do mini skladu AWS niekoľko kusov AWS k dispozícii
 • pokiaľ prešiel školením AWS a úspešne zvládol záverečný súhrnný test, môže fungovať aj ako Manager AWS
 • zoznam technikov je uvedený na webovej stránke STARLIFE v sekcii AWS

Manager AWS
 • reprezentant spoločnosti STARLIFE, ktorý prešiel školením AWS a úspešne zvládol záverečný súhrnný test
 • je oprávnený reprezentovať AWS, predávať AWS a vykonávať servis AWS (výmena jednotlivých komponentov)
 • AWS

Systém AWS
 • systém so všetkými informáciami týkajúci sa tak samotného AWS, aj Majiteľov AWS
 • nájdete ho po prihlásení sa na www.starlife.sk v Editorských funkciách
 • prístup je umožnený každému, kto je certifikovaný technik AWS, alebo Manager AWS
 • tak technik AWS, ako aj Manager AWS majú povinnosť dopĺňať údaje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pokiaľ nie, bude mu odobraný certifikát a nebude mať pozíciu technika AWS alebo Managera AWS

Servisný poplatok AWS

Popísané ako samostatný bod Servis.

Pokiaľ Vlastník AWS odmietne servis (výmenu komponentov), prepadá mu dvojročná zákonná záruka na AWS.

Postup

 1. Záujemca zadá svoju objednávku AWS (kód podľa štatútu, viď vyššie)
  • daná objednávka obsahuje AWS, môže aj produkty
  • objednávka sa zadáva priamo cez webový košík
  • 300 PV za AWS sa nepočíta do limitu LK65
 2. Hneď ako bude objednávka uhradená (financie na účte STARLIFE), Záujemca bude kontaktovaný technikom AWS do 48 hodín – spolu si dohodnú dátum a čas inštalácie.

Rozpis komponentov a odporučená doba výmeny

požadujeme
označenie komponentu výmena [M] výmena závisí na ...
1 PP COTTON PRECISION FILTER sedimentačný filter 6* výmena vždy - každý 6. M
2 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER vstupný filter s aktívnym uhlím 6 výmena vždy - každý 6. M
3 RO REVERSE OSMOSIS FILTER osmotická membrána 24 výmena vždy - každý 24. M
4 CARBON ACTIVATED CARBON FILTER konečný filter s aktívnym uhlím 6 výmena vždy - každý 6. M
5 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox a mineralizátor 12 výmena vždy - každých 12. M
6 UNIVERSAL WATER ACTIVATOR magnetizér bez bez výmeny
7 ORP - REDOX TOURMALINE and MINERALS redox a mineralizátor 12 výmena vždy - každých 12. M
*nie je nutné meniť po 3 mesiacoch, odporúčame len v pripade väčšieho počtu uživaťelov AWS (celodenne 5 viac osôb)

 • výmenu komponentov prevádza vyškolený Manager/Technik AWS podľa kalendára nižšie
 • cena za výmenu komponentov je účtovaná ako Servisný poplatok (aj keby sa komponent nemenil) každých 6 mesiacov vo výške:
  • 60 € = Vlastník AWS si mení komponent sám
  • 90 € = komponent je menený Managerom/Technikom AWS (cena je vrátane dopravy)
  • Mimoriadna výmena
  • 30 € = Vlastník AWS si mení komponent sám
  • 60 € = komponent je menený Managerom/Technikom AWS (cena je vrátane dopravy)
 • 1. rok je servis zadarmo
 • 2. rok je servis zadarmo
 • 3. rok sa hradi čiastka servisu
 • K AWS zakúpenému pod kódom #V090 nie je poskytovaný servis zadarmo (jedná sa o AWS, zakúpené v PROMO AKCII ukončenej k dátumu 31.07.2017 pri výmene AWS (typ 2017 za typ 2016))

Postup:

 • mesiac pred vypršaním dátumu pre výmenu niektorého z komponentov AWS príde Vlastníkovi AWS e-mail s informáciou „ktorý komponent“ + kontaktné údaje na Managera/Technika AWS a z eSTAR je mu odpočítaná čiastka za Servisný poplatok
 • zároveň e-mail dostáva Manager/Technik AWS s informáciou „ktorý komponent“ + kontaktné údaje na Vlastníka AWS
 • Vlastník AWS a Manager/Technik AWS si spoločne dohodnú termín výmeny komponentu
 • po výmene urobí Manager/Technik AWS záznam do Systému AWS

Poznámka:
 • Servisný poplatok je odpočítaný v prípade, že Vlastník AWS už nemá servis zadarmo
 • servisný poplatok je účtovaný vo výške dla Pehladu každých 6 mesiacov (pokiaľ si výmenu urobí Vlastník AWS sám, lebo pokiaľ výmenu urobí Manager/Technik AWS)
 • Servisný poplatok AWS zahrňuje:
  • ktorýkoľvek komponent k výmene
  • starosť a starostlivosť Managera/Technika AWS
  • cestovné náklady Managera/Technika AWS k Vlastníkovi AWS

Čistenie pitnej vody pomocou reverznej osmózy patrí medzi najmodernejšie, najefektívnejšie a najlacnejšie metódy a je jediným spôsobom filtrácie, ktorý z vody dokáže odstrániť vo vode rozpustné chemické zlúčeniny.

A práve na tomto princípe pracuje ACTIVITY WATER STARLIFE. Osmotická membrána nie je jedinou súčasťou filtra, celá zostava ďalej obsahuje magnetizér, redox a mineralizátor.

Schéma zapojení AWS 2017
Sada ACTIVITY WATER STARLIFE sa skladá z nasledujúcich prvkov:
 1. Pripojenie k vodovodu
 2. Sedimentačný filter (PP - COTTON PRECISION FILTER)
 3. Vstupný filter s aktívnym uhlím (CARBON - ACTIVATED CARBON FILTER)
 4. Obojsmerný ventil
 5. Osmotická membrána (RO - REVERSE OSMOSIS FILTER)
 6. Konečný filter s aktívnym uhlím (CARBON - ACTIVATED CARBON FILTER)
 7. Redox a mineralizátor (ORP - REDOX - TOURMALINE and MINERALS)
 8. Magnetizér (UNIVERSAL - WATER ACTIVATOR)
 9. Redox a mineralizátor (ORP - REDOX - TOURMALINE and MINERALS)
 10. Zásobník s čistou vodou (Pressure Drum)
 11. Supresor
 12. Pripojenie k odtoku neočistenej vody (Dirty water)
 13. Viaccestná vodovodná batéria


1. Pripojenie k vodovodu

2. Sedimentačný filter
Veľmi účinný mechanický filter, ktorý zadržuje hlavne malé (nad 5 mikrometrov) čiastočky nerozpustné vo vode.

3. Vstupný filter s aktívnym uhlím
Aktívne uhlie obsiahnuté vo filtri redukuje množstvo chlóru vo vode a tým predchádza poškodeniu povrchu nasledujúcej osmotickej membrány – najcitlivejšej časti prístroja.
Viac: Aktívne uhlie sa ako filtračný materiál používa už niekoľko rokov k dechlorácii vody a k zlepšeniu jej konečnej chuti. Aktívne uhlie sa najčastejšie vyrábalo z bukového dreva, od nedávna sa vyrába z kokosových orechov. Vyrába sa pri teplote nad 600 °C a pri vysokom tlaku. Aktívne uhlie má dobré absorpčné vlastnosti voči chlóru a aromatickým zlúčeninám rozpustným vo vode. Pitná voda pochádzajúca z vodární je kvôli dezinfekcii intenzívne chlórovaná. Chlór je veľmi aktívny plyn (počas 1. svetovej vojny bol používaný ako chemická zbraň) a príliš veľká koncentrácia chlóru vo vode spôsobuje zničenie osmotickej membrány. Jedinou účinnou ochranou pred chlórom je práve vstupný uhlíkový filter. Aktívne uhlie stráca svoju aktivitu samotným kontaktom s vodou a je jedno, aké množstvo vody ním prechádza. K poklesu aktivity uhlia dochádza v prvých mesiacoch pomaly, ale po 6 mesiacoch sa výrazne zrýchľuje.

4. Obojsmerný ventil
Tento ventil má za úlohu filter vypnúť v momente naplnenia čistou vodou.

5. Osmotická membrána
Osmotická membrána je "srdcom" celého systému. Proces reverznej osmózy odstraňuje z vody biologické a chemické znečistenie. Póry membrány sú 5 000× menšie než priemerná baktéria a prepúšťajú len čiastočky vody a minerálne prvky.
Čistenie pitnej vody pomocou reverznej osmózy patrí medzi najmodernejšie, najefektívnejšie a najlacnejšie metódy. Táto metóda je jediná, ktorá efektívne odstraňuje z vody nežiadúce chemické zlúčeniny za súčasného ponechania všetkých potrebných minerálnych prvkov vo vode -> chutí ako voda z horského potoka.

6. Konečný filter s aktívnym uhlím
Úlohou konečného uhlíkového filtra je zlepšenie chuti čistej vody.

7. Redox + mineralizátor
Redox zvyšuje pH vody a znižuje jej redox potenciál; mineralizátor obohacuje vodu o horčík, draslík, vápnik a sodík vo vyváženom pomere. Viac:
Voľné radikály na nás útočia zo všetkých strán, napádajú zdravé bunky a spôsobujú zdravotné problémy. Sú tiež jedným z príčin „rýchlejšieho” starnutia. A je to práve redox, ktorý generuje voľné vodíkové ionty (veľmi silný antioxidant), ktoré sú schopné „likvidovať“ tieto nebezpečné voľné radikály. Redox znižuje ORP potenciál vody na zápornú hodnotu a súčasne dochádza ku zvýšeniu pH vody (dostávame alkalickú vodu, ktorú doteraz bolo možné získavať len ako produkt elektrolýzy v drahých ionizátoroch). Ďalšou časťou tohto prvku filtra je mineralizátor, ktorý je tvorený minerálmi vzácnych zemín (turmalín, zeolit atď.). Už názov napovie jeho funkciu = konečná mineralizácia očistenej vody = obohacuje vodu o horčík, draslík, vápnik a sodík vo vyváženom pomere.

8. Magnetizér
Magnetizér je vyrobený z kompozitného materiálu (skladajúci sa z piatich magnetov) vytvárajúci trubicu, ktorou preteká čistená voda. Vďaka pôsobeniu magnetického poľa dosiahne voda svoje optimálne štruktúry, znižuje sa jej povrchové napätie a prispieva tak k urýchleniu všetkých procesov hojenia a regenerácie organizmu, ku zníženiu agregácie červených krviniek, k optimalizácii krvného obehu, posilneniu imunitného systému, a ku zvýšeniu vitality organizmu.

9. Redox + mineralizátor
Redox zvyšuje pH vody a znižuje jej redox potenciál; mineralizátor obohacuje vodu o horčík, draslík, vápnik a sodík vo vyváženom pomere. Viac:
Voľné radikály na nás útočia zo všetkých strán, napádajú zdravé bunky a spôsobujú zdravotné problémy. Sú tiež jedným z príčin „rýchlejšieho” starnutia. A je to práve redox, ktorý generuje voľné vodíkové ionty (veľmi silný antioxidant), ktoré sú schopné „likvidovať“ tieto nebezpečné voľné radikály. Redox znižuje ORP potenciál vody na zápornú hodnotu a súčasne dochádza ku zvýšeniu pH vody (dostávame alkalickú vodu, ktorú doteraz bolo možné získať len ako produkt elektrolýzy v drahých ionizátoroch). Ďalšou časťou tohto prvku filtra je mineralizátor, ktorý je tvorený minerálmi vzácnych zemín (turmalín, zeolit atď.). Už názov napovie jeho funkciu = konečná mineralizácia očistenej vody = obohacuje vodu o horčík, draslík, vápnik a sodík vo vyváženom pomere.

10. Zásobník s čistou vodou na 10 litrov
Vzhľadom k veľmi starostlivému, a preto pomalému procesu čistenia vody (membrána vytvorí 4 až 5 litrov čistej vody za hodinu), sa voda zhromažďuje v zásobníku o objeme 8 až 10 litrov (podľa tlaku vody vo vodovodnom systéme).

11. Supresor
Neočistená voda, v ktorej zostali škodlivé chemické látky, sa vyplavuje priamo do odtoku prostredníctvom supresoru.

12. Odtok neočistenej vody
Odtok neočistenej vody sa inštaluje v odtoku drezu (pumpa sa montuje dodatočne, pokiaľ je tlak vody vo vodovode nedostatočný).

13. Viaccestná vodovodná batéria
Viaccestná batéria je natrvalo pripevnená k drezu, alebo ku kuchynskej linke a dáva na výber aký typ čistej vody požadujeme:

 1. prvý typ idúci priamo z procesu čistenia (bez úpravy redoxom a mineralizátorom), je vhodný na varenie, do varných kanvíc
 2. druhý typ, ktorý poskytuje vodu, ktorá prešla redoxom a mineralizátorom - má vysoké pH, negatívny redox potenciál a väčšie množstvo minerálnych látok; je vhodný priamo na pitie

Štandardná cena = 3000

Zvýhodnená cena pre člena STARLIFE:

#V991 = 1195
Získavate:
 • samotné zariadenie AWS + zásobník na vodu
 • výživové doplnky STARLIFE v hodnote 200 podľa vlastného výberu + zľavu 65 % (členstvo v LONGEVITY CLUBE BRONZE)
 • inštaláciu AWS (vrátane dopravy a práce technika)
 • servis po dobu dvoch rokov (vrátane 18 komponentov)
#V992 = 1395
Získavate:
 • samotné zariadenie AWS + zásobník na vodu
 • výživové doplnky STARLIFE v hodnote 400 podľa vlastného výberu + zľavu 65 % (členstvo v LONGEVITY CLUBE SILVER)
 • inštaláciu AWS (vrátane dopravy a práce technika)
 • servis po dobu dvoch rokov (vrátane 18 komponentov)
#V993 = 1795
Získavate:
 • samotné zariadenie AWS + zásobník na vodu
 • výživové doplnky STARLIFE v hodnote 800 podľa vlastného výberu + zľavu 65 % (členstvo v LONGEVITY CLUBE GOLD)
 • inštaláciu AWS (vrátane dopravy a práce technika)
 • servis po dobu dvoch rokov (vrátane 18 komponentov)

Leták

AWS 2017

Prezentácia

AWS 2019

Servis + výmena komponentov

kód Názov CZ PL SK US HU RO GB
V070 ACTIVITY WATER - service set 6M 51 € 1 430 Kč 215 zł 61 $ 15 830 Ft 230 RON 38 £
V071 ACTIVITY WATER - service set 12M 51 € 1 430 Kč 215 zł 61 $ 15 830 Ft 230 RON 38 £
V078 ACTIVITY WATER - Redox + mineralizer 107 € 2 990 Kč 449 zł 128 $ 33 100 Ft 481 RON 80 £
V072 ACTIVITY WATER - service set 60M 240 € 6 720 Kč 1 008 zł 288 $ 74 400 Ft 1 080 RON 180 £

Cena zahrňuje komponenty, ich výmenu a servisnú kontrolu ACTIVITY WATER STARLIFE.
Cestovné technika = 0,11 €/km.

Každý majiteľ ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS) dostane 1 mesiac pred plánovaným termínom záručného servisu automatický e-mail s upozornením na blížiace sa obdobie výmeny častí filtra. Toto je aj moment, kedy je mu do webového košíka prednastavená príslušná súprava komponentov AWS k zakúpeniu.

Postup:

 1. Majiteľovi AWS je automaticky zaslaný e-mail a prednastavená súprava k zakúpeniu do webového košíka.
 2. Majiteľ AWG potvrdí vo webovom košíku vloženie sady do objednávky a objednávku dokončí (možné aj spolu s ďalšími produktmi STARLIFE).
 3. Keď bude objednávka uhradená (financie na účte STARLIFE), bude majiteľ kontaktovaný servisným technikom STARLIFE do 48 hodín – spolu si dohodnú dátum a čas servisu.

Jednotlivé súpravy komponentov + výmena servisným technikom:
Po 6 mesiacoch od zakúpenia: #V070, 51 €
Po 12 mesiacoch od zakúpenia: #V071, 51 € + volitelné #V078, 107 € *
Po 60 mesiacoch od zakúpenia: #V072, 240 €

*) Pri nainštalovaní aj voliteľné sady #V078 ACTIVITY WATER – Redox + mineralizer bude majiteľovi filtra pridaná Servisná sada Redoxu a mineralizeru do webového košíka a príde mu o tom informačný email s výzvou na zaplatenie do 14 dní.

Poznámka:
- z eSTAR je majiteľovi ACTIVITY WATER STARLIFE odpočítaná čiastka za dopravné

Akú vodu piť?
Existuje iba jedna odpoveď – čistú. Voda to je H2O; vodík, kyslík a nič viac. Všetko ostatné, čo v nej je, vodu znečisťuje. Voda z kohútika bohužiaľ obsahuje okrem H2O rad rôznych látok, je to taká chemická polievka. Sú v nej mydlá, detergenty, kyselina sírová, pesticídy, umelé hnojivá, fenol, chlór, fluór, železo, meď, ortuť, sodík a celá kopa iných látok. Jediná voda, ktorá spĺňa podmienku čistoty, je už v našej krajine len voda z filtrov fungujúcich na báze reverznej osmózy. Čistenie vody touto metódou zásadne prevyšuje všetky iné postupy, pretože úplne odstraňuje chlór, fenoly, prchavé a vonné látky, bez toho, aby vodu zbavovala kyslíka a kysličníka uhličitého, ktoré rozhodujú o chuti vody.

Dr. Maria Błaszczyszyn, biochemička a terapeutka
Ordinácia prírodnej medicíny KOMED, Varšava

Doteraz neboli vykonané seriózne výskumy, ktoré by sa týkali negatívneho vplyvu jedov konzumovaných spolu s vodou na ľudský organizmus. Nie je možné predpokladať, že by sa takéto výskumy v najbližšej dobe vykonávali, pretože žiadne priemyselné odvetvie ani zdravotníctvo nemá na týchto výskumoch osobitný záujem. Preto prinášame aspoň vlastné skúsenosti tých, ktorí používajú filter s reverznou osmózou.

Až teraz som sa presvedčil, akou tragédiou pre mňa bolo pitie vody z vodovodnej siete, pretože bolo často príčinou mnohých zdravotných problémov môjho organizmu (zápal žalúdka, čriev a pečene, vysoký krvný tlak). Teraz, keď už viac ako 6 rokov pijem vodu z osmotického prístroja, tieto choroby ustúpili. Bez akýchkoľvek obáv siahnem po poháriku vody z filtru a viem, že mi ničím neuškodí. Plnú dôveru má k zariadeniu aj moja manželka a deti. Naša varná kanvica je stále čistá, bez vodného kameňa na špirále.

Witold B., Żywiec

Teraz mám oveľa lepšie trávenie, zmizlo nadúvanie, zápal čriev a žalúdočné vredy. Osmotickú vodu považujem za liek.

Irena J., Wałbrzych

Môj syn Tomáš, ktorý má 14 rokov, mal silné bolesti v nadbrušku a v chrbtici. Sonografické vyšetrenie brušnej dutiny, ktoré bolo vykonané v marci roku 2000, preukázalo početné ložiská v žlčníku v dĺžke cca 3 cm. Lekár mu odporučil užívať liek s názvom „Biliepar“. Ďalšie sonografické vyšetrenie z mája roku 2000 odhalilo v tele a krčku žlčníka ložiská s dĺžkou 5 cm. Syn po celú dobu užíval predpísaný liek Biliepar. Na začiatku septembra 2000 sme v našom byte inštalovali vodný filter fungujúci na princípe tzv. reverznej osmózy. Syn začal piť túto vyčistenú vodu a po mesiaci takejto „liečby“ sme nechali urobiť kontrolné sonografické vyšetrenie, tentoraz bolo zistené ložisko iba 2 cm!!! Ďalšie vyšetrenie vykonané v marci 2001 preukázalo úplné odstránenie ložísk. Syn bol zdravý.

Elżbieta K., Poznaň

Zdravie a život človeka závisí vo veľkej miere od druhu a kvality vody, ktorú každodenne pije.

prof. Julian Aleksandrowicz

Za päť rokov (tak dlho máme filter s osmózou) sa žlčové kamene v mojom žlčníku zmenšili o 6 mm. Z nášho kuchynského riadu zmizol úplne vodný kameň. Naši hostia zakaždým chvália chuť kávy alebo čaju. Hostia hovoria, že si už na túto lepšiu chuť zvykli. Všetci nám závidia, že môžeme piť vodu priamo z kohútika.

Józef H., Brzeg

Už dávno som sa zmierila so svojimi obličkovými kameňmi, pretože touto chorobou trpel aj môj otec, a lekár mňa uisťoval, že je to neliečiteľné. Napriek tomu som sa však vyliečila, a to po niekoľkých mesiacoch pitia čistej osmotickej vody.

Zdzisława R., Katovice

Keď som sa rozhodovala o nákupe osmotického zariadenia, vedela som, že investujem do svojho zdravia. Zmizli problémy s obličkami, ktoré som mala predtým, a upravila sa celková kondícia organizmu. Cítim výrazný rozdiel chuti jedál a nápojov pripravovaných s použitím osmotickej vody.

Janina K., Vratislav

Vodu vyčistenú osmotickým filtrom používame už 10 rokov a po celú túto dobu nemáme žiadne žalúdočné problémy alebo problémy s trávením. Sme presvedčení, že za to vďačíme čistej vode, pretože naše problémy sa vrátia vždy na dovolenke, keď nemáme možnosť piť takúto vodu.

Anna H., Żywiec

Keď som vymenil pitnú vodu z kohútika za osmotickú vodu, zbavil som sa obličkových kameňov. Môj pes si tak obľúbil čistú vodu, že inú vôbec nepije. Z jeho zubov zmizol zubný kameň.

Witold N., Grudziądz

Keď som začal piť čistú vodu z filtra, zbavil som sa nepríjemných žalúdočných ťažkostí. Čistá voda pomohla tiež môjmu psovi, pretože vďaka nej prestal zvracať, čo sa mu predtým stávalo dosť často.

Marcin O., Oława

V mojom prípade ustúpili problémy s pečeňou a žlčníkom. Moja dcéra sa zbavila akné.

Anna B., Zagórzany

Môžem povedať, že od doby, keď som začala piť vyčistenú osmotickú vodu, sa mi prestali tvoriť obličkové kamene.

Urszula B., Góra Kalwaria

Mám veľkú radosť z tejto čistej vody, pretože som sa vďaka nej zbavila žalúdočných problémov. Často som po jedle a pití musela zvracať, niečo jednoducho muselo byť vo vode, že som takto reagovala. Teraz pijem čistú vodu a varím z nej a nemám žiadne problémy.

Anna L., Okalewko

To bol dobrý nápad, aby som si kúpila filter s osmózou, pretože nás cena trochu odrádzala. Dnes ale vieme, že práve čistá voda z filtra úplne odstránila tráviace ťažkosti u mňa aj u manželky. Okrem toho som sa zbavil obličkových kameňov, s čím mi nepomohli lekári po dlhé roky pred inštaláciou filtra. Nedávno sem sa dozvedel, že pre ľudí s ochorením obličiek nie je lepší liek, ako čistá voda.

Wiesław D., Toruň

Až keď som začal pravidelne piť vodu z môjho novo zakúpeného osmotického zariadenia, ustúpili u mňa záchvaty obličkovej koliky.

Stanisław W., Strzelin

V súčasnej dobe iba osmotické zariadenia dokážu účinne odstrániť z vody toxické chemické zlúčeniny.

prof. Dr. hab. Zbigniew Jethon – vynikajúci odborník z odboru enviromentálnej medicíny a výživy.
Autor mnohých publikácií venovaných ochrane zdravia spotrebiteľov.
Lekárska vysoká škola Vratislav

U môjho manžela sa výrazne zlepšila činnosť obličiek. Celá rodina sa teší dobrému zdraviu.

Dorota D.-D., Gdaňsk

Som veľmi šťastná, pretože vďaka vode z filtra som sa zbavila obličkových kameňov. Už som uverila lekárom, že tým budem trpieť navždy. Prečo lekári nepovedia (možno to jednoducho nevedia), že obličkové kamene sa môžu tvoriť zo špinavej vody?

Maria K., Chwaszczyno

Pred nákupom tejto modernej domácej stanice na čistenie vody mali všetci členovia rodiny záchvaty v súvislosti s kameňmi v močových cestách. Dnes sme sa tohto problému zbavili. Vyčistená voda je určite chutnejšia a vďaka tomu šetríme aj na káve a čaju, pretože na dosiahnutie očakávaného aróma stačí menšie množstvo kávy a čaju.

Tadeusz O., Rybnik

Mám veľkú radosť z tohto moderného zariadenia, pretože vďaka nemu už nemám žiadne žalúdočné a črevné ťažkosti. Všetko, čo manželka pripravuje z tejto vody v kuchyni, chutí inak. Predtým sme nevedeli, že káva a čaj môžu byť tak chutné.

Mariusz K., Jaworzno

Vďaka čistej vode si ešte len dnes skutočne vychutnávame pitie kávy a čaju. Mojej manželke sa už netvoria obličkové kamene.

Jerzy S., Radom

Okamžite sme zaregistrovali lepšiu kvalitu vody v konzumovaných jedlách, v káve a v čaji. Prestali sme sa sťažovať na žalúdočné problémy s obličkami a žlčníkom. Ustúpilo nadúvanie, ktoré bolo predtým v našej rodine na dennom poriadku.

Maria a Władysław Sz., Krakov

„Najúčinnejšie pri odstraňovaní rôznych nečistôt sú filtre využívajúce proces tzv. reverznej osmózy. Odstraňuje 90% škodlivých organických a anorganických chemických zlúčenín, vrátane ťatých kovov..“

denník „Rzeczpospolita“, září 2003

Dnes netrpíme v našej rodine chorobami tráviaceho ústrojenstva a obličiek. Pred nákupom osmotického filtra nás tieto problémy často trápili. U mňa zmizlo tiež nepríjemné pálenie záhy.

Franciszek H., Jejkowice

Som dlhoročným užívateľom osmotického zariadenia a vďaka čistej vode som sa zbavil problémov súvisiacich s trávením. Vďaka pitiu čistej vody sa cítim oveľa lepšie a prestal som utrácať peniaze za prípravok Ranigast.

Mirosław R., Białystok

Od doby používania osmotického filtra, už nekupujem v obchode vodu na pitie a varenie. Môj riad je čistý a bez usadenín, jedlá a nápoje chutia úplne inak. Vodu konzumujeme bez akýchkoľvek obáv v surovom stave. V rodine nemáme žiadne žalúdočné problémy, na ktoré sa sťažujú naši známi.

Wiesława Z., Lipowa

Som veľmi šťastný, pretože od doby, kedy som začal piť osmotickú vodu, som sa zbavil bolestí žalúdka a dvanástnika. Som na tejto vode tak závislý, že si ju beriem vo fľašiach do práce a na služobné cesty.

Ryszard K., Żory

Voda z filtra mi veľmi pomohla, pretože som sa zbavila nepríjemných obličkových kameňov.

Monika P., Żukowo

Po nákupe osmotického zariadenia a používania čistej vody pri príprave našich jedál a nápojov ustúpili moje kožné alergie.

Dorota K., Vratislav

Čistá voda nám veľmi pomohla pri liečbe atopického zápalu kože u nášho syna. Okrem toho pozorujeme, že sa všetci členovia domácnosti cítia lepšie.

Stanisława a Jacek C., Rudy

Čistá voda pomohla pri liečbe alergie môjho dieťaťa. Som presvedčená, že voda z kohútika, ktorú sme boli nútení skôr piť, mala zlý vplyv na predchádzajúci stav jeho zdravia.

Sylwia Z., Gdaňsk

Moje dieťa od narodenia trpelo atopickým zápalom kože a rôznymi potravinovými alergiami, ktorých prejavy podstatne ustúpili, keď sme začali piť osmotickú vodu. Všetci pozorujeme chuťový rozdiel v pripravovaných jedlách, najmä keď navštevujeme známych, ktorí takú vodu nemajú. Veľký význam prikladám chuti čaju, ktorý si teraz môžem skutočne užiť.

Andrzej S., Jaworzno

Moje dieťa je alergik, ale od tej doby, kedy sme začali používať čistú vodu, už u neho nedochádza k recidívam atopického zápalu kože. Pociťujem veľkú psychickú pohodu, keď pripravujem jedlo a nápoje z čistej vody a uvedomím si jej prednosti.

Aldona L., Varšava

Od polovice 20. storočia pozorujeme veľký nárast výskytu alergických chorôb po celom svete. Existuje celá rada teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť tieto zmeny, avšak najpresvedčivejšou je teória o obrovskom vplyve postupnej kontaminácie prostredia, v ktorom žijeme.

Prof. Dr. hab. Danuta Chmielewska-Szewczyk, vynikajúca klinická autorita, Lekárske centrum Lim, Varšava

V našom regióne je voda bohatá na vápnik a z toho dôvodu majú tunajší obyvatelia problémy s obličkovým pieskom a kameňmi. V našej rodine sa tento problém vyriešil, keď sme začali konzumovať čistú osmotickú vodu.

Małgorzata M., Krzeszowice

Keď som pred niekoľkými rokmi pracovala v Nemecku, všimla som si, že sa minerálna voda predáva výhradne v sklenených fľašiach z tmavého skla. Neskôr som sa dozvedela, že takéto fľaše sú v Nemecku povinné zo zdravotných dôvodov, pretože z plastu sa uvoľňujú jedovaté chemické zlúčeniny, a keď sú svetlé a priehľadné, vo vode sa rýchlo rozvíjajú baktérie. Keď som sa vrátila do Varšavy, tak sme ďalej pili iba minerálne vody, samozrejme tie, ktoré sa predávali v plaste, a až keď sme sa s manželom dočítali, ako sú škodlivé, začali sme hľadať iné riešenie. Zvolili sme filter s osmózou vo vnútri a teraz už vieme, že nám nič nehrozí. Okrem toho sa ukázalo, že týmto spôsobom ušetríme veľa peňazí.

Agnieszka a Andrzej K., Varšava

Musím konštatovať, že pri používaní Vášho filtru sa značne zlepšil môj zdravotný stav i zdravotný stav mojej rodiny. V mojom prípade ustúpili silné bolesti tráviaceho ústrojenstva. Teraz radi pijeme čaj a iné nápoje z tejto vody, pretože si uvedomujeme jej zdravotnú hodnotu. Ďakujeme.

Stanisław M., Lubsza

Keď som začal konzumovať čistú vodu, ustúpili moje bolesti obličiek. Z ničoho nič. Lekári ma kŕmili rôznymi liekmi, ktoré navyše vôbec nepomáhali. Rovnako na kanvici pozorujeme, že sa v nej prestal usadzovať kameň.

Marek A., Racibórz

Keď sme sa pred 8 rokmi presťahovali do Varšavy, začal som mať problémy so žalúdkom a obličkami. Nevedel som a nepredpokladal som, že ich príčinou bola voda, pretože domov sme si nosili artézsku vodu zo studne (tá z kohútika sa vôbec nedala piť, pretože je odporná). Až vo firme, v ktorej pracujem, som objavil novú chuť čaju, pretože u nás v kancelárií máme k dispozícií špeciálny filter s osmózou vo vnútri. Keď sme pred 3 rokmi rovnaký filter kúpili domov, moje žalúdočné problémy úplne ustúpili.

Bronisław T., Varšava

Pracujem v nemocnici na urologickom oddelení a každý deň sa stretávam s pacientmi, ktorí trpia rôznymi problémami močových ciest. Ja sama som mala obličkové kamene, ktoré som si vyliečila vďaka pitia osmotickej vody. Poznám niekoľko pacientov, ktorým som túto metódu odporučila, a pomohla im.

Osmotické zariadenie používam už niekoľko rokov. Veľmi rýchlo sa upravili moje žalúdočné problémy a už niekoľko rokov neviem, čo sú to zápchy. Denne pijem veľa osmotickej vody a vďaka nej mám jemnú a dobre hydratovanú pokožku. Moje obličky pracujú veľmi efektívne, takže nemajú príležitosť tvoriť piesok.

Ewa K., Varšava

S manželom sme veľmi spokojní s tým, že máme osmotické zariadenie, pretože nám veľmi vyhovuje chuť vody a okrem toho už samotné vedomie, že používame čistú vodu, má veľmi pozitívny vplyv na náš celkový stav. Ustúpili bolesti žalúdka. Pretože mám veľmi citlivú pokožku, používam túto vodu na umývanie tváre. Vďaka tomu sa zlepšil vzhľad mojej pleti. Ďakujeme Vašej firme za túto vynikajúce zariadenie.

Ewa i Bogusław T., Opolí

Moja alergická dcéra používa túto vodu aj na umývanie a vďaka tomu jej pokožka nevysychá a prestala ju svrbieť. Radi túto vodu pijeme bez prevarenia. Obľúbili sme si čaj, ktorý má teraz lepšiu chuť a vzhľad.

Maria P., Skarszewy

Vďaka vode z osmotického zariadenia sa zlepšil môj zdravotný stav – v obličkách sa mi tvorí ďaleko menej usadenín. Ja aj moja rodina sme s osmotickým zariadením, ktoré sme namontovali v našej kuchyni, spokojní.

Lucyna M., Karniowice

V mojom prípade ustúpili infekcie močových ciest vyvolané prítomnosťou usadenín a piesku v pravej obličke. Už po šiestich mesiacoch konzumácie osmotickej vody tieto usadeniny v obličke úplne zmizli. Dnes som veľmi šťastná, že môžem znovu piť čistú a bezpečnú vodu.

Alicja B., Krakov

Ustúpili komplikácie v činnosti tráviaceho ústrojenstva. Už netrpím zápchami, ktoré ma kedysi veľmi trápili.

Maria M., Śrem

Už 6 rokov mám doma osmotický filter a som s ním veľmi spokojná. Moje dieťa skôr trpelo na kamene zo šťavelanu vápenatého a teraz príznaky tejto choroby postupne ustupujú.

Anna M., Pawłów Trzebnicki

Voda z osmotického filtra mi veľmi pomohla, pretože až teraz sa zlepšila činnosť môjho žlčníka a ustúpili záchvaty. Nápoje pripravené z čistej vody a jedla, ktoré sa v nej varia, nám doma lepšie chutia.

Kazimierz L., Nowy Sącz

V priebehu 15 rokov som dvakrát „rodil“ obličkové kamene a potom som žil so stálym strachom, že ma táto bolesť stretne znova. Keď sa nám pred dvoma rokmi naskytla možnosť používať vyčistenú vodu od suseda, využili sme ju a napodiv sa moje výsledky zo sonografického vyšetrenia radikálne zlepšili. Lekári mi teda nehovorili pravdu, keď mi celý čas tvrdili, že sa s tým musím zmieriť, že mám takú chorobu. V našej kuchyni máme teraz vlastné zariadenie s reverznou osmózou a moje obličky mi dávajú pokoj. Onedlho si aj naše deti, ktoré bývajú samostatne, tiež inštalujú tieto filtre, pretože už majú dosť nosenia vody od nás do svojich bytov.

Aleksander B., Vratislav

Moja matka má už 84 rokov a až od doby, kedy začala piť osmotickú vodu, sa jej prestali tvoriť obličkové kamene. Pred tým trpela obličkovými kameňmi niekoľko rokov.

Lidia C., Bobowo

Mám 79 rokov a moja manželka 75 a niekoľko rokov využívame blahodarných účinkov osmotického filtra. Vďaka čistej vode z tohto filtra sa moja manželka zbavila žlčových kameňov a ja obličkových kameňov. Dnes sa tešíme dobrému zdraviu podobne ako naše deti a vnuci, ktorí túto vodu tiež pijú. „Zdravší“ je tiež náš kávovar a kanvica na vodu, pretože už sa v nich neusadzuje kameň.

Ryszard S., Krakov

Čo som zistila? Jednoducho to, že obličkové kamene a piesok úplne zmizli, podobne ako zmizli usadeniny a kameň v hrncoch a kanvici. Teraz si taký filter objednali i moji susedia a za týždeň ho u nich budú inštalovať.

Agnieszka P., Chełm Śląski

Vďaka vode z osmotického zariadenia sa môj manžel zbavil piesku v obličkách. Teraz už manžel nemá žiadne problémy s obličkami.

Ewa M., Grodzisk Wielkopolski

Môžem výslovne konštatovať, že zmizli problémy s obličkami, znížil sa u mňa počet chorôb súvisiacich s infekciou horných dýchacích ciest a zvýšila sa celková odolnosť môjho organizmu.

Paweł K., Čenstochová

Mám postihnuté dieťa s vrodenou lámavosťou kostí. Pred inštaláciou filtra s osmotickou vodou moje dieťa utrpelo tri zlomeniny končatín v priebehu 1,5 roka. Teraz má moje dieťa 9 rokov a odkedy začalo piť čistú osmotickú vodu, došlo k výraznému zlepšeniu jeho zdravia a nemalo ani žiadne úrazy.

Ewa G., Gdaňsk

Od tej doby, keď pijeme vodu filtrovanú v osmotickom zariadení, sa zlepšila chuť a akosť nápojov (káva, čaj a kompóty) a pripravovaných jedál. Celá naša rodina sa teraz lepšie cíti. Som akvarista a o čistú vodu sa delím s mojimi rybkami.

Zbigniew W., Kleosin

Život v našej domácnosti sa veľmi zmenil od chvíle, keď firma predávajúca osmotické filtre namontovala takéto zariadenie u nás v kuchyni. Vodu teraz môžeme piť priamo z kohútika a deti sú menej choré ako kedysi. Výrazne sa zlepšila chuť jedál a nápojov. Všetky šťavy si radi riedime touto čistou vodou a máme dojem, že voda zlepšuje ich chuť. V hrncoch, kuchynskom riadu a v kanvici už nemáme usadeniny a kameň. Rada si touto vodou umývam tvár a vlasy. Je príjemne mäkká. Všimla som si tiež, že izbové kvety tiež lepšie rastú, evidentne im voda z kohútika nerobila dobre.

Barbara P., Białystok

Od detstva som bola naučená, aby som nikdy nepila vodu priamo z kohútika. Dnes to môžem robiť bez akýchkoľvek problémov, samozrejme keď pijem vodu z kohútika osmotického zariadenia. Som veľmi rada, že aj moje deti majú prístup k čistej a zdravej vode, že ich nemusím varovať pred pitím takejto vody. Všetci v našej rodine sa teraz cítime lepšie, aj moja pleť na tvári je iná, pretože si tvár umývam osmotickou vodou. V kuchynskom riade už nie sú usadeniny z vodného kameňa a izbové rastliny pekne rastú a vypadajú lepšie.

Už samotné vedomie, že používam čistú vodu, mi prináša psychickú pohodu. Hmatateľným dôkazom je moja elektrická kanvice, ktorú používam už 5 rokov a špirála sa stále leskne ako nov

Barbara P., Białystok

á. Moje kvety sú teraz krajšie, pretože aj ony pijú čistú vodu.

Elżbieta Ż., Opolí

Čistá voda je základ nášho života a vzhľadom k tomu, že pochádza z osmotického zariadenia, môžeme ju piť bez prevárania. Je veľmi chutná. Mám malé deti a viem, že keď pripravujeme jedlá a nápoje z tejto vody, sú chutnejšie a deti ich ochotnejšie zjedia. Sme milovníkmi dobrého čaju a vďaka čistej vode môžeme práve taký čaj piť. Keď odchádzame mimo domu, berieme si so sebou niekoľko fliaš našej čistej vody, pretože nám žiadna iná nechutí.

Lucyna H., Żywiec

Keď teraz môžeme používať čistú osmotickú vodu, môžeme z nej pripravovať rôzne jedlá pre naše deti bez obáv, že mu uškodí. Sme radi, že môžeme piť vodu priamo z kohútika.

Jerzy G., Łomianki

Som veľmi spokojná s tým, že môžem každodenne používať kryštalicky čistú vodu. Vďaka nej sa zlepšil zdravotný stav môjho tráviaceho ústrojenstva. Moja pečeň sa mohla zregenerovať po vírovej hepatitíde. Dnes pijem vodu z filtra bez akýchkoľvek obáv a cítim sa veľmi dobre.

Maria Ż., Vratislav

To je zázrak – keď som musela rýchlovarnú kanvicu vyhadzovať po pol roku používania, pretože vrstva kameňa na špirále bola príliš veľká. Poslednú kanvicu používam už 5 rokov a je stále ako nová. Nevedela som, že vo vode môže byť toľko špiny, ktorá je zdanlivo neviditeľná. Nielen kanvica, ale tiež náš žalúdok, obličky a pečeň pracujú teraz lepšie, čo je vidieť na základe výsledkov lekárskych vyšetrení.

Anna E., Kiełpin

Už dlhšiu dobu ani my, ani naše deti netrpíme žiadnymi chorobami. Niekoľko rokov používame rovnakú kanvicu, pretože sa v nej neusadzuje kameň.

Stanisław S., Czyżowice

Vďaka konzumácií čistej osmotickej vody u mňa ustúpili choroby tráviaceho ústrojenstva.

Sylwia S., Toruň

Náš syn mal po dlhé roky problémy s obličkami, pretože sa mu v nich tvorili obličkové kamene. Po poslednom odstránení obličkových kameňov sme inštalovali v kuchyni osmotický filter (pred 3 rokmi) a synove obličky začali neočakávane fungovať úplne správne. Syn je teraz šťastný (a celá rodina s ním), že sa obličkové kamene znovu neobjavujú. Všetkým ľuďom trpiacimi ochoreniami obličiek môžu taký filter s čistým svedomím odporučiť.

Wacław J., Gdaňsk

Ani my, ani môj lekár sme tomu dlho nemohli uveriť, ale dnes už nemáme žiadne pochybnosti – obličkové kamene, s ktorými som niekoľko rokov bojovala, sa jednoducho rozpustia a miznú. A to len vďaka pitiu čistej osmotickej vody. Všetkým toto cenné zariadenie odporúčam.

Bogumiła K., Blachownia

Pred používaním filtrovanej vody som mal piesok v obličkách. Teraz nemám žiadne ťažkosti. Kamene sa nevytvorili a piesok úplne zmizol. Osmotický filter mám doma 8 rokov.

Jadwiga J., Rybnik

Kameň sa prestal tvoriť nielen v mojej kanvici, ale tiež v mojich obličkách. Čaj má úplne inú chuť.

Barbara M., Varšava

Rozhodne sa zlepšila chuť nápojov, ktoré pripravujem pre seba a svoje deti. Túto lepšiu vodu si veľmi užívajú aj naše vodné zvieratá.

Beata S., Chybie

U mojich detí ustúpili alergie, zatiaľ čo u mňa tráviace ťažkosti.

Franciszek K., Varšava

Osmotická voda z nášho filtra odstránila piesok z mojich obličiek. Zlepšil sa tiež môj celkový stav. Dnes chápem, že v kohútikovej vode môžu byť neviditeľné látky, ktoré sa vylučujú v podobe piesku a kameňov v obličkách a rozumiem aj tomu, prečo je potrebné tieto látky z vody odstrániť.

Helena K., Grudziądz

Od tej doby, keď som začala piť osmotickú vodu, sa výrazne zlepšila činnosť môjho tráviaceho ústrojenstva.

Sandra G., Buk

Jakou vodu pít?
Existuje pouze jedna odpověď – čistou. Voda to je H2O; vodík, kyslík a nic víc. Všechno další, co v ní je, vodu znečišťuje. Voda z kohoutku bohužel obsahuje mimo H2O řadu různých látek, je to taková chemická polévka. Jsou v ní mýdla, detergenty, kyselina sírová, pesticidy, umělá hnojiva, fenol, chlór, fluór, železo, měď, rtuť, sodík a celá spousta jiných látek. Jediná voda, která splňuje podmínku čistoty, je už v naší zemi pouze voda z filtrů fungujících na bázi reverzí osmózy. Čištění vody touto metodou zásadně převyšuje veškeré jiné postupy, protože zcela odstraňuje chlór, fenoly, těkavé a vonné látky, aniž by vodu zbavovala kyslíku a kysličníku uhličitého, které rozhodují o chuti vody.

Dr. Maria Błaszczyszyn, biochemička a terapeutka
Ordinace přírodní medicíny KOMED, Varšava

Dosud nebyly provedeny seriózní výzkumy, které by se týkaly negativního vlivu jedů konzumovaných spolu s vodou na lidský organismus. Nelze rovněž předpokládat, že by se takové výzkumy v nejbližší době prováděly, protože žádné průmyslové odvětví ani zdravotnictví nemá na těchto výzkumech zvláštní zájem.
Atak přinášíme alespoň vlastní zkušenosti těch, kteří používají filtr s reverzní osmózou.

Teprve teď jsem se přesvědčil, jakou tragédií pro mě bylo dřívější pití vody z vodovodní sítě, protože bylo často příčinou řady zdravotních problémů mého organismu (zánět žaludku, střev a jater a dále vysoký krevní tlak). Nyní, když už více než 6 let piji vodu z osmotického přístroje, tyto nemoci ustoupily. Nyní bez jakýchkoliv obav sáhnu po sklence vody z filtru a vím, že mi ničím neuškodí. Plnou důvěru má k zařízení i moje manželka a děti. Naše varná konvice je stále čistá, bez vodního kamene na spirále.

Witold B., Żywiec

Mám nyní daleko lepší trávení, zmizelo nadýmání a zánět střev a dále žaludeční vředy. Považuji osmotickou vodu za lék.

Irena J., Wałbrzych

Můj syn Tomasz, který má 14 let, měl silné bolesti v nadbřišku a v zádech. Sonografické vyšetření břišní dutiny, které bylo provedeno v březnu 2000, u něj prokázalo četná ložiska ve žlučníku v délce cca 3 cm. Lékař mu doporučil užívat lék s názvem „Biliepar“. Další sonografické vyšetření provedené v květnu 2000 odhalilo v těle a krčku žlučníku ložiska s délkou 5 cm. Syn po celou dobu užíval předepsaný lék Biliepar. Na začátku září 2000 jsme v našem bytě instalovali vodní filtr fungující na principu tzv. reverzní osmózy. Syn začal pít tuto vyčištěnou vodu a po měsíci takové „léčby“ jsme nechali udělat kontrolní sonografické vyšetření, tentokrát byla zjištěna ložiska pouze 2 cm!!! Další vyšetření provedené v březnu 2001 prokázalo úplné odstranění ložisek. Syn byl zdravý.

Elżbieta K., Poznaň

Zdraví a život člověka závisí ve velké míře na druhu a kvalitě vody, kterou každodenně pije.

prof. Julian Aleksandrowicz

Za pět let (tak dlouho máme filtr s osmózou) se žlučové kameny v mém žlučníku zmenšily o 6 mm. Z našeho kuchyňského nádobí zmizel zcela vodní kámen. Naši hosté pokaždé chválí chuť kávy nebo čaje. Říkám hosté, protože my už jsme si na tuto lepší chuť zvykli. Všichni nám závidí, že můžeme pít vodu přímo z kohoutku.

Józef H., Brzeg

Už dávno jsem se smířila se svými ledvinovými kameny, protože touto nemocí trpěl rovněž můj otec a lékař mně ujišťoval, že je to neléčitelné. Přesto jsem se však vyléčila, a to po několika měsících pití čisté osmotické vody.

Zdzisława R., Katovice

Když jsem se rozhodovala k nákupu osmotického zařízení, věděla jsem, že investuji do svého zdraví. Zmizely problémy s ledvinami, které jsem měla dříve, a upravila se celková kondice organismu. Cítím výrazný rozdíl chuti jídel a nápojů připravovaných s použitím osmotické vody.

Janina K., Vratislav

Vodu vyčištěnou v osmotickém filtru používáme už 10 let a po celou tuto dobu nemáme žádné žaludeční problémy nebo potíže s trávením. Jsme přesvědčení, že za to vděčíme čisté vodě, protože naše problémy se vrací na dovolené, když nemáme možnost pít takovou vodu.

Anna H., Żywiec

Když jsem vyměnil pitnou vodu z kohoutku za osmotickou vodu, zbavil jsem se ledvinových kamenů. Můj pes si tak oblíbil čistou vodu, že jinou vůbec nepije. Z jeho zubů zmizel zubní kámen.

Witold N., Grudziądz

V mém případě ustoupily problémy s játry a žlučníkem. Moje dcera se zbavila akné.

Anna B., Zagórzany

Mohu říct, že od doby, kdy jsem začala pít vyčištěnou osmotickou vodu, se mi přestaly tvořit ledvinové kameny.

Urszula B., Góra Kalwaria

Mám velkou radost z této čisté vody, protože jsem se díky ní zbavila žaludečních problémů. Často jsem po jídle a pití musela zvracet, něco prostě muselo být ve vodě, že jsem takto reagovala. Teď piju čistou vodu a vařím z ní a nemám žádné problémy.

Anna L., Okalewko

To byl dobrý nápad, abych si koupila filtr s osmózou, přestože nás cena trochu odrazovala. Dnes ale víme, že teprve čistá voda z filtru zcela odstranila trávicí potíže u mě i u manželky. Kromě toho jsem se zbavil ledvinových kamenů, s čímž mi nepomohli lékaři po dlouhá léta před instalací filtru. Nedávno jsem se dozvěděl, že pro lidi s ledvinovým onemocněním není lepší lék než čistá voda.

Wiesław D., Toruň

Teprve když jsem začal pravidelně pít vodu z mého nově zakoupeného osmotického zařízení, ustoupily u mě záchvaty ledvinové koliky.

Stanisław W., Strzelin

V současné době pouze osmotická zařízení dokážou účinně odstranit z vody toxické chemické sloučeniny.

prof. Dr. hab. Zbigniew Jethon – vynikající odborník z oboru enviromentální medicíny a výživy.
Autor řady publikací věnovaných ochraně zdraví spotřebitelů.
Lékařská vysoká škola Vratislav

U mého manžela se výrazně zlepšila činnost ledvin. Celá rodina se těší dobrému zdraví.

Dorota D.-D., Gdaňsk

Jsem velmi šťastná, protože díky vodě z filtru jsem se zbavila ledvinových kamenů. Už jsem uvěřila lékařům, že tím budu trpět navždycky. Proč lékaři neřeknou (možná to prostě nevědí), že ledvinové kameny se mohou tvořit ze špinavé vody?

Maria K., Chwaszczyno

Před nákupem této moderní domácí stanice k čištění vody měli všichni členové rodiny záchvaty v souvislosti s kameny v močových cestách. Dnes jsme se tohoto problému zbavili. Vyčištěná voda je určitě chutnější a díky tomu šetříme také na kávě a čaji, protože k dosažení očekávaného aroma stačí menší množství kávy a čaje.

Tadeusz O., Rybnik

Mám velkou radost z tohoto moderního zařízení, protože díky němu už nemám žádné žaludeční a střevní potíže. Všechno, co manželka připravuje z této vody v kuchyni, chutná jinak. Dříve jsme nevěděli, že káva a čaj mohou být tak chutné.

Mariusz K., Jaworzno

Díky čisté vodě si teprve dnes skutečně vychutnáváme pití kávy a čaje. Mojí manželce už se netvoří ledvinové kameny.

Jerzy S., Radom

Okamžitě jsme zaregistrovali lepší kvalitu vody v konzumovaných jídlech a dále v kávě a čaji. Přestali jsme si stěžovat na žaludeční problémy a potíže s ledvinami a žlučníkem. Ustoupilo nadýmání, které bylo dříve v naší rodině na denním pořádku.

Maria a Władysław Sz., Krakov

„Nejúčinnější při odstraňování různých nečistot jsou filtry využívající proces tzv. reverzní osmózy. Odstraňují 90% škodlivých organických a anorganických chemických sloučenin, včetně těžkých kovů.“

deník „Rzeczpospolita“, září 2003

Dnes netrpíme v naší rodině chorobami trávicího ústrojí a ledvin. Před nákupem osmotického filtru nás tyto potíže často trápily. U mě zmizelo rovněž nepříjemné pálení žáhy.

Franciszek H., Jejkowice

Jsem dlouholetým uživatelem osmotického zařízení a díky čisté vodě jsem se zbavil potíží souvisejících s trávením. Díky pití čisté vody se cítím daleko lépe a přestal jsem utrácet peníze za přípravek Ranigast.

Mirosław R., Białystok

Od té doby, kdy používáme osmotický filtr, už nekupuji v obchodě vodu na pití a vaření. Moje nádobí je čisté a bez usazenin, jídla a nápoje chutnají úplně jinak. Vodu konzumujeme bez jakýchkoliv obav v surovém stavu. V rodině nemáme žádné žaludeční potíže, na které si stěžují naši známí.

Wiesława Z., Lipowa

Jsem velmi šťastný, protože od doby, kdy jsem začal pít osmotickou vodu, jsem se zbavil bolestí žaludku a dvanácterníku. Jsem na této vodě tak závislý, že si ji beru v lahvích do práce a na služební cesty.

Ryszard K., Żory

Voda z filtru mi velmi pomohla, protože jsem se zbavila nepříjemných ledvinových kamenů.

Monika P., Żukowo

Po nákupu osmotického zařízení a používání čisté vody při přípravě našich jídel a nápojů ustoupila moje obtížná kožní alergie.

Dorota K., Vratislav

Čistá voda nám velmi pomohla při léčbě atopického zánětu kůže u našeho syna. Kromě toho pozorujeme, že se všichni členové domácnosti cítí lépe.

Stanisława a Jacek C., Rudy

Čistá voda pomohla při léčbě alergie mého dítěte. Jsem přesvědčená, že voda z kohoutku, kterou jsme byli nucení dříve pít, měla špatný vliv na předchozí stav jeho zdraví.

Sylwia Z., Gdaňsk

Moje dítě od narození trpělo atopickým zánětem kůže a různými potravinovými alergiemi, jejichž projevy podstatně ustoupily, když jsme začali pít osmotickou vodu. Všichni pozorujeme chuťový rozdíl v připravovaných jídlech, zvláště když navštěvujeme známé, kteří takovou vodu nemají. Velký význam přikládám chuti čaje, který si nyní mohu skutečně užít.

Andrzej S., Jaworzno

Moje dítě je alergik, ale od té doby, kdy jsme začali používat čistou vodu, už u něj nedochází k recidivám atopického zánětu kůže. Pociťuji velkou psychickou pohodu, když připravuji jídlo a nápoje z čisté vody a uvědomím si její přednosti.

Aldona L., Varšava

Od poloviny 20. století pozorujeme velký nárůst výskytu alergických chorob po celém světě. Existuje celá řada teorií, které se pokoušejí vysvětlit tyto změny, avšak nepřesvědčivější je obrovský vliv postupné kontaminace prostředí, v němž žijeme.

Prof. Dr. hab. Danuta Chmielewska-Szewczyk, vynikající klinická autorita, Lékařské centrum Lim, Varšava

V našem regionu je voda bohatá na vápník a z toho důvodu mají zdejší obyvatelé problémy s ledvinovým pískem a kameny. V naší rodině se tento problém vyřešil, když jsme začali konzumovat čistou osmotickou vodu.

Małgorzata M., Krzeszowice

Když jsem před několika lety pracovala v Německu, všimla jsem si, že se minerální voda prodává výhradně ve skleněných lahvích z tmavého skla. Později jsem se dozvěděla, že takové lahve jsou v Německu povinné ze zdravotních důvodů, protože z plastu se uvolňují nějaké jedovaté chemické sloučeniny, a když jsou světlé a průhledné, ve vodě se rychle rozvíjejí bakterie. Když jsem se vrátila do Varšavy, tak jsme dál pili pouze minerální vody, samozřejmě ty, které se prodávaly v plastu, a teprve když jsme se s manželem dočetli, jak jsou škodlivé, začali jsme hledat jiné řešení. Zvolili jsme filtr s osmózou uvnitř a teď už víme, že nám nic nehrozí. Kromě toho se ukázalo, že tímto způsobem ušetříme hodně peněz.

Agnieszka a Andrzej K., Varšava

Musím konstatovat, že při používání Vašeho filtru se značně zlepšil můj zdravotní stav i zdravotní stav mé rodiny. V mém případě ustoupily silné bolesti trávicího ústrojí. Teď rádi pijeme čaj a jiné nápoje z této vody, protože si uvědomujeme její zdravotní hodnotu. Děkujeme.

Stanisław M., Lubsza

Když jsem začal konzumovat čistou vodu, ustoupily moje bolesti ledvin. Z ničeho nic. Lékaři mě krmili různými léky, které ještě navíc vůbec nepomáhaly. Rovněž na konvici pozorujeme, že se v ní přestal usazovat kámen.

Marek A., Racibórz

Když jsme se před 8 lety přestěhovali do Varšavy, začal jsem mít problémy se žaludkem a ledvinami. Nevěděl jsem a nepředpokládal jsem, že jejich příčinou byla voda, protože domů jsme si přece nosili artézskou vodu ze studny (ta z kohoutku se vůbec nedala pít, protože je odporná). Teprve ve firmě, v níž pracuji, jsem objevil novou chuť čaje, protože u nás v kanceláři máme k dispozici speciální filtr s osmózou uvnitř. Když jsme před 3 lety stejný filtr koupili domů, moje žaludeční problémy zcela ustoupily.

Bronisław T., Varšava

Pracuji v nemocnici na urologickém oddělení a každý den se setkávám s pacienty, kteří trpí různými potížemi močových cest. Já sama jsem rovněž měla ledvinové kameny, které jsem si vyléčila díky pití osmotické vody. Znám několik pacientů, kterým jsem tuto metodu doporučila, a pomohla jim.

Osmotické zařízení používám již několik let. Velice rychle se upravily moje žaludeční problémy a už řadu let nevím, co to jsou zácpy. Denně piju mnoho osmotické vody a díky ní mám jemnou a dobře hydratovanou pokožku. Moje ledviny pracují velmi efektivně, takže nemají příležitost tvořit písek.

Ewa K., Varšava

Jsme s manželem velmi spokojení s tím, že mám osmotické zařízení, protože nám hodně vyhovuje chuť vody a kromě toho už samotné vědomí, že používáme čistou vodu, má velmi pozitivní vliv na náš celkový stav. Ustoupily bolesti žaludku. Protože mám hodně citlivou pokožku, používám tuto vodu k mytí obličeje. Díky tomu se zlepšil vzhled mé pleti. Děkujeme Vaší firmě za toto vynikající zařízení.

Ewa i Bogusław T., Opolí

Moje alergická dcera používá tuto vodu rovněž k mytí a díky tomu její pokožka nevysychá a přestala ji svědit. Rádi tuto vodu pijeme bez převaření. Oblíbili jsme si čaj, který má nyní lepší chuť a vzhled.

Maria P., Skarszewy

Díky vodě z osmotického zařízení se zlepšil můj zdravotní stav – v ledvinách se mi tvoří daleko méně usazenin. Já i moje rodina jsme s osmotickým zařízením, které jsme namontovali v naší kuchyni, spokojení.

Lucyna M., Karniowice

V mém případě ustoupily infekce močových cest vyvolané přítomností usazenin a písku v pravé ledvině. Už po šesti měsících konzumace osmotické vody tyto usazeniny v ledvině zcela zmizely. Dnes jsem velmi šťastná, že mohu znovu pít čistou a bezpečnou vodu.

Alicja B., Krakov

Ustoupily komplikace v činnosti trávicího ústrojí. Už netrpím zácpami, které mě kdysi velmi trápily.

Maria M., Śrem

Už 6 let mám doma osmotický filtr a jsem s ním velmi spokojená. Moje dítě dříve trpělo kameny ze šťavelanu vápenatého a nyní příznaky této choroby postupně ustupují.

Anna M., Pawłów Trzebnicki

Voda z osmotického filtru mi velmi pomohla, protože teprve nyní se zlepšila činnost mého žlučníku a ustoupily záchvaty. Nápoje připravené z čisté vody a jídla, které se v ní vaří, nám doma lépe chutnají.

Kazimierz L., Nowy Sącz

V průběhu 15 let jsem dvakrát „rodil“ ledvinové kameny a potom jsem žil se stálým strachem, že mě tato bolest potká znovu. Když se nám před dvěma lety naskytla možnost používat vyčištěnou vodu od souseda, využili jsme jí a kupodivu se moje výsledky ze sonografického vyšetření radikálně zlepšily. Lékaři mi tedy neříkali pravdu, kdy mi celou dobu tvrdili, že se s tím musím smířit, že mám takovou nemoc. V naší kuchyni máme nyní vlastní zařízení s reverzní osmózou a moje ledviny mi dávají pokoj. Zanedlouho si i naše děti, které bydlí samostatně, také instalují tyto filtry, protože už mají dost nošení vody od nás do svých bytů.

Aleksander B., Vratislav

Moje matka má už 84 let a teprve od doby, kdy začala pít osmotickou vodu, se jí přestaly tvořit ledvinové kameny. Před tím trpěla ledvinovými kameny řadu let.

Lidia C., Bobowo

Mám 79 let a moje manželka 75 a několik let využíváme blahodárných účinků osmotického filtru. Díky čisté vodě z tohoto filtru se moje manželka zbavila žlučových kamenů a já ledvinových kamenů. Dnes se těšíme dobrému zdraví podobně jako naše děti a vnukové, kteří tuto vodu rovněž pijí. „Zdravější“ je rovněž náš kávovar a konvice na vodu, protože už se v nich neusazuje kámen.

Ryszard S., Krakov

Co jsem zjistila? Jednoduše to, že ledvinové kameny a písek zcela zmizely, podobně jako zmizely usazeniny a kámen v hrncích a konvici. Teď si takový filtr objednali i moji sousedé a za týden ho u nich budou instalovat.

Agnieszka P., Chełm Śląski

Díky vodě z osmotického zařízení se můj manžel zbavil písku v ledvinách. Nyní už manžel nemá žádné problémy s ledvinami.

Ewa M., Grodzisk Wielkopolski

Mohu výslovně konstatovat, že zmizely problémy s ledvinami, snížil se u mě počet onemocnění souvisejících s infekcí horních cest dýchacích a zvýšila se celková odolnost mého organismu.

Paweł K., Čenstochová

Mám postižené dítě s vrozenou lámavostí kostí. Před instalací filtru s osmotickou vodou moje dítě utrpělo tři zlomeniny končetin v průběhu 1,5 roku. Nyní má moje dítě 9 let a od chvíle, kdy začalo pít čistou osmotickou vodu, u něj došlo k výraznému zlepšení jeho zdraví a nemělo ani žádné úrazy.

Ewa G., Gdaňsk

Od té doby, kdy pijeme vodu filtrovanou v osmotickém zařízení, se zlepšila chuť a jakost nápojů (káva, čaj a kompoty) a připravovaných jídel. Celá naše rodina se teď lépe cítí. Jsem akvarista a o čistou vodu se dělím s mými rybkami.

Zbigniew W., Kleosin

Život v naší domácnosti se velmi změnil od chvíle, kdy firma prodávající osmotické filtry namontovala takové zařízení u nás v kuchyni. Vodu teď můžeme pít přímo z kohoutku a děti jsou méně nemocné než kdysi. Výrazně se zlepšila chuť jídel a nápojů. Všechny šťávy si rádi ředíme touto čistou vodou a máme dojem, že voda zlepšuje jejich chuť. V hrncích, kuchyňském nádobí a v konvici už nemáme usazeniny a kámen. Ráda si touto vodou myji obličej a vlasy. Je příjemně měkká. Všimla jsem si také, že pokojové květiny teď lépe rostou, evidentně jim voda z kohoutku nedělala dobře.

Barbara P., Białystok

Od dětství jsem byla naučená, abych nikdy nepila vodu přímo z kohoutku. Dnes to mohu dělat bez jakýchkoliv problémů, samozřejmě když piju vodu z kohoutku osmotického zařízení. Jsem velmi ráda, že i moje děti mají přístup k čisté a zdravé vodě, že je nemusím varovat před pitím takové vody. Všichni v naší rodině se nyní cítíme lépe i moje pleť na obličeji je jiná, protože si obličej omývám osmotickou vodou. V kuchyňském nádobí už nejsou usazeniny z vodního kamene a pokojové rostliny pěkně rostou a vypadají lépe.

Barbara P., Białystok

Už samotné vědomí, že používám čistou vodu, mi přináší psychickou pohodu. Hmatatelným důkazem je moje elektrická konvice, kterou používám už 5 let a spirála se stále leskne jako nová. Moje květiny jsou nyní krásnější, protože i ony pijí čistou vodu.

Elżbieta Ż., Opolí

Čistá voda je základ našeho života a vzhledem k tomu, že pochází z osmotického zařízení, můžeme ji pít bez převařování. Je velmi chutná. Mám malé děti a vím, že když připravuji jídla a nápoje z této vody, jsou chutnější a děti je ochotněji sní. Jsme milovníky dobrého čaje a díky čisté vodě můžeme právě takový čaj pít. Když odjíždíme mimo dům, bereme si s sebou několik lahví naší čisté vody, protože nám žádná jiná nechutná.

Lucyna H., Żywiec

Když nyní můžeme používat čistou osmotickou vodu, můžeme z ní připravovat různá jídla pro naše dítě bez obav, že mu uškodí. Jsme rádi, že můžeme pít vodu přímo z kohoutku.

Jerzy G., Łomianki

Jsem velmi spokojená s tím, že mohu každodenně používat krystalicky čistou vodu. Díky ní se zlepšil zdravotní stav mého trávicího ústrojí. Moje játra se mohla zregenerovat po virové hepatitidě. Dnes piju vodu z filtru bez jakýchkoliv obav a cítím se velmi dobře.

Maria Ż., Vratislav

To je zázrak – kdysi jsem musela rychlovarnou konvici vyhazovat po půl roce používání, protože vrstva kamene na spirále byla příliš velká. Poslední konvici používám už 5 let a je stále jako nová. Nevěděla jsem, že ve vodě může být tolik špíny, která je zdánlivě neviditelná. Nejen konvice, ale rovněž náš žaludek, ledviny a játra pracují nyní lépe, což je vidět na základě výsledků lékařských vyšetření.

Anna E., Kiełpin

Už delší dobu ani my, ani naše děti netrpíme žádnými nemocemi. Několik let používáme stejnou konvici, protože se v ní neusazuje kámen.

Stanisław S., Czyżowice

Díky konzumaci čisté osmotické vody u mě ustoupily choroby trávicího ústrojí.

Sylwia S., Toruň

Náš syn měl po dlouhá léta problémy s ledvinami, protože se mu v nich tvořily ledvinové kameny. Po posledním odstranění ledvinových kamenů jsme instalovali v kuchyni osmotický filtr (před 3 lety) a synovy ledviny začaly neočekávaně fungovat zcela správně. Syn je nyní šťastný (a celá rodina s ním), že se ledvinové kameny znovu neobjevují. Všem lidem trpícím onemocněním ledvin mohu takový filtr s čistým svědomím doporučit.

Wacław J., Gdaňsk

Ani my, ani můj lékař jsme tomu dlouho nemohli uvěřit, ale dnes už nemáme žádné pochybnosti – ledvinové kameny, s nimiž jsem řadu let bojovala, se prostě rozpouští a mizí. A to pouze díky pití čisté osmotické vody. Všem toto cenné zařízení doporučuji.

Bogumiła K., Blachownia

Před používáním filtrované vody jsem měl písek v ledvinách. Nyní nemám žádné potíže. Kameny se nevytvořily a písek zcela zmizel. Osmotický filtr mám doma 8 let.

Jadwiga J., Rybnik

Kámen se přestal tvořit nejen v mé konvici, ale rovněž v mých ledvinách. Čaj má zcela jinou chuť.

Barbara M., Varšava

Rozhodně se zlepšila chuť nápojů, které připravuji pro sebe a svoje děti. Tuto lepší vodu si velmi užívají i naše vodní zvířata.

Beata S., Chybie

U mých dětí ustoupily alergie, zatímco u mě trávicí potíže.

Franciszek K., Varšava

Osmotická voda z našeho filtru odstranila písek z mých ledvin. Zlepšil se rovněž můj celkový stav. Dnes chápu, že v kohoutkové vodě mohou být neviditelné látky, které se vylučují v podobě písku a kamenů v ledvinách a rozumím také tomu, proč je třeba tyto látky z vody odstranit.

Helena K., Grudziądz

Od té doby, kdy jsem začala pít osmotickou vodu, se výrazně zlepšila činnost mého trávicího ústrojí.

Sandra G., Buk

Nie ste prihlásený.
Prihláste sa prosím v hornom menu pomocou svojho ID a hesla.
Počkajte prosím na nahranie dát…